Vinkega

Plaats
Dorp
Weststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

Vinkega

Terug naar boven

Status

Vinkega is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Weststellingwerf.

Terug naar boven

Naam

In het Stellingwerfs
Vinkege.

In het Fries
Finkegea.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Vinkega ligt ZO van de dorpen Oldeholtpade, Ter Idzard en Oldeholtwolde, ZZO van de dorpen De Hoeve, Nijeholtpade en Nieuwehorne, ZW van de dorpen Oldeberkoop en Noordwolde, W van de dorpen Noordwolde-Zuid en Vledderveen, NW van de dorpen Wilhelminaoord, Frederiksoord en Nijensleek, WNW van het dorp Vledder, NNW van het dorp Eesveen, N van de stad Steenwijk, NO van het tweelingdorp De Blesse-Peperga en de dorpen Steggerda, Blesdijke, Willemsoord, Steenwijkerwold, Tuk en Paasloo en O van de A32 en de dorpen Wolvega en Sonnega.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Vinkega 56 huizen met 344 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 80 huizen met ca. 205 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De firma Vermillion heeft plannen om vanaf 2018 tot minstens 2032 gas te gaan winnen aan de Westvierdeparten op grondgebied van Vinkega.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Vinkega heeft geen rijksmonumenten, wel een gemeentelijk monument, zijnde de voormalige Hervormde kerk uit 1899 op Noordwolderweg 23. De kerk is al sinds 1970 niet meer als zodanig in gebruik. Nadien is het pand lange tijd in gebruik geweest als atelier. De kerk raakt geleidelijk in verval en dreigt verloren te gaan, tot in 2010 het pand door de dorpsgemeenschap wordt gekocht met de intentie er na restauratie een dorpshuis van te maken. Dit is in 2018 gereed gekomen. Zie verder onder Links.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Een van de jaarlijkse traditities in Vinkega is het Paasvuur op eerste paasdag 's avonds om 20.00 uur. In deze videoreportage met Geert Kuperus vertelt hij en laat hij zien hoe hij anno 2017 al 22 jaar telkens de paasbult netjes op orde brengt.

- SGW Vinkega (paardensport, op een zondag in juni) is een outdoorcross in de klassen B, L en M, en Z pony's.

Terug naar boven

Beeld

- Videoreportage over Vinkega door Podium.TV (2015).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Vinkega.

- Belangenvereniging: - Het in 1987 opgerichte Plaatselijk Belang Vinkega heeft als doelen de onderlinge verbinding te versterken en het dorp en zijn inwoners te ondersteunen. Jaarlijks worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor jong en ouder. Ook is er aandacht voor politieke en economische ontwikkelingen die mogelijkheden of gevolgen voor het dorp hebben. De vereniging heeft ca. 135 leden (exclusief kinderen). Het is de enige vereniging in het dorp.

- Dorpshuis: - Stichting Behoud Finkegea is opgericht met als doel het beeldbepalende kerkgebouw te behouden voor het dorp, en het te herbestemmen tot dorpshuis. In 2010 is het pand aangekocht door de inwoners van Vinkega. Nadien is het pand gerestaureerd, met financiële steun van o.a. de Provincie Fryslân, de gemeente Weststellingwerf, Stichting Bercoopfonds, Coöperatiefonds Rabobank, Meidersma Sybenga Stichting en C.C. Weststellingwerf. Restauratie en herbestemming zijn in 2018 gereed gekomen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Vinkega.

Reactie toevoegen