De Mijl

Voormalige gemeente
Dordrecht Binnenmaas
Zuid-Holland

de_mijl_van_der_aa_ca._1840.jpg

Dit is wat Van der Aa anno ca. 1840 heeft te melden over de gem. De Mijl, die ook wel De Mijl, Krabbe en Nadort werd genoemd. Van de eerste twee namen is de herkomst duidelijk, maar tot heden hebben we geen idee wat dat Nadort voor ding is geweest. U wel?

Dit is wat Van der Aa anno ca. 1840 heeft te melden over de gem. De Mijl, die ook wel De Mijl, Krabbe en Nadort werd genoemd. Van de eerste twee namen is de herkomst duidelijk, maar tot heden hebben we geen idee wat dat Nadort voor ding is geweest. U wel?

De Mijl

Terug naar boven

Status

- De Mijl was een buurtschap en gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de regio Drechtsteden. De gemeente is in 1812 opgegaan in de gemeente Dubbeldam. Per 1-4-1817 daarvan afgesplitst tot wederom een zelfstandige gemeente. Per 15-4-1857 wederom opgegaan in de gemeente Dubbeldam, deels (westelijke deel) over naar gemeente 's-Gravendeel.

De buurtschap De Mijl is in 1903 overgegaan naar de gemeente Dordrecht, de rest van de voormalige gemeente, voorzover dat per 15-4-1857 naar de gemeente Dubbeldam is overgegaan, volgde samen met de gemeente Dubbeldam, in 1971.

- Wapen van de voormalige gemeente De Mijl.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De gemeente werd ook wel 'De Mijl, Krabbe en Nadort' genoemd. Nu zijn die eerste 2 namen verklaarbaar omdat er gelijknamige polders waren/zijn. Maar waar de naam Nadort naar is genoemd, is ons - en lokale ingewijden in de streek - tot heden een raadsel (suggestie van de redactie: na, dus nabij Dort (Dordrecht)?). Wij hebben niets kunnen vinden dat erop duidt dat er ooit enige entiteit Nadort (plaats? polder? xxx?) heeft bestaan. Als iemand wél een idee heeft waar die naam voor stond, houden wij ons aanbevolen!

Terug naar boven

Ligging

De Mijl lag als buurtschap en gemeente oorspronkelijk ten zuidwesten van Dordrecht. Het had geen eigen kerk en behoorde kerkelijk bij Dordrecht. De gemeente bestond uit twee gedeelten; een gedeelte ten oosten van de Dordtse Kil (met onder andere de buurtschap De Mijl op het Eiland van Dordrecht en de Krabbepolder tussen de Dordtse Kil en het Mallegat, genoemd naar de waterloop Krabbe die er doorheen liep, later uitgegraven tot de Krabbegeul) en een westelijk gedeelte in de Hoeksche Waard, ten noorden van 's-Gravendeel (met onder meer de polders Mijlpolder, Klein Koningrijk en Groot Koningrijk). Ook kasteel Crabbehoff met landerijen hoorde, als enclave op Dubbeldams grondgebied, bij De Mijl.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente De Mijl, die volgens de Volkstelling van dat jaar slechts de gelijknamige buurtschap omvat, 62 huizen en 550 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De mini-gemeente De Mijl was rijk aan molens. Rond 1840 telde de gemeente 1 trasmolen, 4 houtzaagmolens en 9 oliemolens.

De buurtschap De Mijl omvatte de huidige Glazenstraat (tot 1903: Zuidendijk) en directe omgeving. Door de vestiging van een industrieterrein en de aanleg van een aantal grote wegen (onder andere de Mijlweg en de E19) is er van de buurtschap weinig meer over. Alleen de Mijlse haven, vlakbij de Drechttunnel, is nog goed herkenbaar.

Reacties

(2)

Discussies alom, Frank,
Ik ben actief in archief van 's Gravendeel; en zij kunnen mij niet helpen...
Het volgende: waar kan ik méér informatie vinden van 'Nadort'; het wordt vaak toegevoegd als '3e plaatsnaam' in De Mijl, Crabbe en Nadort. Maar niemand weet waar het gelegen heeft; Ik kan bijna alles vinden: Groot Koninkrijk, De Mijl, Crabbe, Wieldrecht, en uiteraard 's Gravendeel. Maar waar heeft Nadort gelegen...
Graag een toelichting.

Wellicht zie ik je donderdag a.s.?

gr. Leonard.

Intrigerend gevalletje, Leonard.
Helaas heb ik het verlossende antwoord ook niet kunnen vinden:

- Jammer dat J. Kuijper pas rond 1865 zijn gedetailleerde gemeentekaarten heeft gemaakt. Had ie 10 jaar eerder moeten doen, dan hadden we ook kaarten gehad van de vele mini-gemeentetjes zoals deze, die bij een eerste grote herindelingsronde in 1855/1857 zijn opgeheven. Dat is nu soms gissen hoe een gemeente er precies uitzag. Maar... de gemeente heeft bestaan tot 1812 en vanaf 1-4-1817 tot 15-4-1857. En in 1832 zijn toch kadasterkaarten gemaakt van al onze gemeenten die toen bestonden? Dan zou er toch een kadasterkaart van moeten zijn?

- De Volkstelling van 1840 vermeldt in de gemeente alleen een buurtschap De Mijl, met 62 huizen en 550 inwoners. Dat kán betekenen dat de gemeente verder geen bewoonde kernen had. Volgens Wikipedia had de gemeente helemáál geen kernen maar alleen verspreide bebouwing. Wat toch best meerdere buurtschappen geweest zouden kúnnen zijn. Sommige gemeenten namen in 1840 namelijk helaas niet de moeite hun gemeenten in de div. buurtschappen uit te splitsen. De meeste gelukkig wel. Kortom de Volkstelling 1840 suggereert dat er geen bewoond oord Nadort was, maar garantie is dat niet.

- Wikipedia stelt dat De Mijl en Nadort synoniemen waren. Dat dat dus hetzelfde oord betrof. Maar dat is niet heel erg logisch: de 'lange naam' van de gemeente De Mijl was immers 'De Mijl, Krabbe en Nadort' wat niet op een synoniem duidt, want er staat 'en' en niet 'of'...

- Ook Van der Aa heeft in zijn werk d.d. ca. 1840 geen apart lemma Nadort, en in zijn beschrijving van de gemeente rept hij ook niet van iets dat op het bestaan van een plaatsje Nadort zou kunnen duiden. Ik heb de pagina van Van der Aa over De Mijl c.a. hierboven afgebeeld, en daar een oproepje aan de lezers bij geplaatst evenals onder het kopje Naam. Wie weet levert het iets op.

Dus helaas is het ook mij een raadsel waarom iemand destijds die naam Nadort in de gemeentenaam heeft gemoffeld. Tot heden is er niets dat erop duidt dat het ooit een nederzetting is geweest, hoe klein ook. Maar wat was het dan wél?...

Ik sta donderdag inderdaad ook met een kraampje op het http://famillement.blogspot.nl/
dus tot dan,
Frank

Reactie toevoegen