Broekzijde

Plaats
Buurtschap
Oisterwijk
Hart van Brabant
Noord-Brabant

broekzijde_straatnaambord.jpg

Broekzijde is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant, gemeente Oisterwijk. T/m 1996 gemeente Moergestel. De buurtschap valt onder het dorp Moergestel. (© Google StreetView)

Broekzijde is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant, gemeente Oisterwijk. T/m 1996 gemeente Moergestel. De buurtschap valt onder het dorp Moergestel. (© Google StreetView)

Broekzijde

Terug naar boven

Status

- Broekzijde is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant, gemeente Oisterwijk. T/m 1996 gemeente Moergestel.

- De buurtschap Broekzijde valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Moergestel.

- De buurtschap Broekzijde heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
15e eeuw aen die Broecside, 18e eeuw Broeksie, 1838-1857 Broekyde (drukfout op kaart), 1865 Broekzijde.

Naamsverklaring
"Betekent zijde 'kant' van het broek 'moerassig, drassig land'."(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Broekzijde ligt rond de gelijknamige weg, Z van de dorpen Moergestel en Oisterwijk, ZO van de stad Tilburg, NO van het dorp Biest-Houtakker, NNO van het dorp Hilvarenbeek, NW van het dorp Haghorst en WNW van het dorp Spoordonk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Broekzijde omvat ca. 30 huizen met ca. 75 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De varkenshouderij op Broekzijde 6 had 2.800 vleesvarkens en heeft haar activiteiten in ca. 2018 beëindigd. De boerderij heeft de status woonboerderij gekregen en is medio 2020 verkocht.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Medio 2021 is het door de gemeente Oisterwijk aangelegde fietspad van Moergestel langs onder meer de Broekzijde richting Haghorst gereedgekomen. Om daar voldoende ruimte voor te creëren, moesten 83 bomen worden gekapt. Na de aanleg van het fietspad zijn er bomen teruggeplant. Ook de vervallen woonboerderij van Rik de Pina op huisnr. 11 stond in de weg van het aan te leggen fietspad. De gemeente wilde daar aanvankelijk uit kostenoverwegingen omheen bouwen, door de weg ter plekke te versmallen, maar de gemeenteraad besloot in oktober 2017 dat veiligheid voorop moest staan. De gemeente is daarom met De Pina in mei 2018 overeengekomen dat hij zijn boerderij aan de gemeente verkoopt. Hij bouwt er een nieuwe, verder van de weg gelegen woning voor terug.

Het fietspad op Oisterwijks grondgebied is ongeveer 1,5 km lang en is gemaakt van een duurzaam beton, waarbij een groot percentage bestaat uit hergebruikt materiaal. Tegelijk met het fietspad heeft de rijbaan een opknapbeurt gekregen en is deze ook deels verlegd om ruimte te maken voor het fietspad. Het heeft 'even' geduurd voor vooral de Oisterwijkse politiek het eens was over het vrijliggende fietspad; de acties hiervoor vanuit de bevolking zijn reeds gestart in 2003. Het Hilvarenbeekse deel is aangelegd in 2012. - In deze video zet het BD de ontwikkelingen sinds 2003 op een rijtje. De anno 2014 10-jarige Inge van den Boer haalde in dat jaar met een actie 12.000 euro op voor het rijwielpad. De gemeente Oisterwijk trok daarna zeven ton uit een fietspad langs de Heizenschedijk, maar voor de Broekzijde, volgens Inge de gevaarlijkste weg, was aanvankelijk geen geld. De gemeenteraad gaf B en W de opdracht om ook onderzoek te doen naar het Broekzijdese deel, waarna B en W in 2016 besloten toch negen ton uit te trekken om ook langs dit deel een fietspad aan te leggen.

- De Maten (een bosje langs het Spruitenstroompje, Z van buurtschap Broekzijde) is het restant van een broekbosje (broek = moerassig gebied). De Maten, het dal van het Spruitenstroompje N van het Wilhelminakanaal en het buitengebied O van de Reusel (Den Opslag, De Gement, Het Broek) worden beheerd door Staatsbosbeheer.

- "In het landelijk gebied Z van Moergestel is sprake van een open landschap, waarbij een menging voorkomt van agrarische functies en woonfuncties. De oude bebouwingslinten zijn hier nog duidelijk herkenbaar. Er is hier sprake van een Esdorpenlandschap. Onder invloed van het potstalsysteem zijn op de zandgronden verschillende bodems ontstaan met verschillende landschapstypen. In dit systeem werd het vee 's nachts in de stallen gehouden. De mest werd vermengd met een strooisellaag uit de bossen en op de landbouwgronden rondom de boerderij verspreid. Hierdoor ontstond een vruchtbare bodem waarop men akkerbouwgewassen kon telen. Deze vruchtbare laag werd steeds dikker en vruchtbaarder. Deze akkercomplexen werden gezamenlijk ontgonnen en vanuit de boerderijen in het dorp bewerkt. Hierdoor zijn rond de meeste dorpen in zandgebieden essen ontstaan die nog steeds herkenbaar zijn als grotere open gebieden, maar de karakteristieke hoogteverschillen zijn in veel gevallen verdwenen. De oude gehuchten Vinkenberg, Heuvelstraat, Zelt en Broekzijde liggen als slingerende linten in het landschap en vormen een afwisseling tussen bebouwing en open zichten op het landschap.

De gehuchten aan de Heuvelstraat en de Broekzijde (met daarbij Vinkenberg en Zelt) hebben een verschillend karakter. Het is ook nu nog te ervaren dat het laatstgenoemde deel op de open akkers lag en het eerstgenoemde deel uitmaakte van het kampenlandschap. Zo is de kavelstructuur rond de Heuvelstraat langgerekter en zijn de kavelranden meer beplant. De oude akkers bij de Broekzijde zijn nog herkenbaar in het reliëf in het landschap, maar zijn tegenwoordig veelal in gebruik als weiland." (bron: gemeente Oisterwijk)

Reactie toevoegen