Bredevoort

Plaats
Dorp
Aalten
Achterhoek
Gelderland

bredevoort_plaatsnaambord_kopie.jpg

Bredevoort is een dorp en tevens vestingstadje in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Aalten.

Bredevoort is een dorp en tevens vestingstadje in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Aalten.

bredevoort_sint_joriskerk_kopie.jpg

De voorheen Hervormde, thans PKN Sint Joriskerk in Bredevoort is een in oorsprong laatgotisch, eenbeukig kerkje, met houten torentje uit ca. 1640 boven de westelijke gevel.

De voorheen Hervormde, thans PKN Sint Joriskerk in Bredevoort is een in oorsprong laatgotisch, eenbeukig kerkje, met houten torentje uit ca. 1640 boven de westelijke gevel.

bredevoort_dorpsgezicht_1_kopie.jpg

Bredevoort, dorpsgezicht

Bredevoort, dorpsgezicht

bredevoort_dorpsgezicht_2_kopie.jpg

Bredevoort, dorpsgezicht

Bredevoort, dorpsgezicht

bredevoort_ronde_van.jpg

Sinds 2017 is er jaarlijks, in juli, de Ronde van Bredevoort, naar eigen zeggen 'hét wielerevenement van de Achterhoek'. Naast de wielerronde zijn er op deze dag ook nog diverse andere activiteiten voor jong en ouder.

Sinds 2017 is er jaarlijks, in juli, de Ronde van Bredevoort, naar eigen zeggen 'hét wielerevenement van de Achterhoek'. Naast de wielerronde zijn er op deze dag ook nog diverse andere activiteiten voor jong en ouder.

Bredevoort

Terug naar boven

Status

Bredevoort is een dorp en tevens vestingstadje* in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Aalten.

* Gezien de grootte of beter gezegd kleinte van deze plaats in relatie tot de functie in de regio is deze kern geografisch en maatschappelijk gezien als dorp te kwalificeren, maar om cultuurhistorische en toeristische redenen hecht men eraan om deze plaats als 'vestingstadje' te profileren, waarmee beide kwalificaties even legitiem zijn.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Brevoort.

Oudere vermeldingen
Waarschijnlijk 1188 Breideruord, 1200 de Brederuorht, 1238 Bredervorth, ca. 1250 kopie en 1344 Bredervoert, 1524 Bredevoert, 1534 Brevoort, 1867 Bredevoort.

Naamsverklaring
Betekent bij de brede voorde 'doorwaadbare plaats', in dit geval in de Boven-Slinge.(1)

Terug naar boven

Ligging

Bredevoort ligt NO van Aalten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Bredevoort 106 huizen met 902 inwoners (dat is dus gemidddeld 9 mensen in 1 huis, ook voor die tijd meer dan gemiddeld). Tegenwoordig heeft het stadje ca. 600 huizen met ca. 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
Aan het eind van een zandrug werd Kasteel Bredevoort gebouwd, dat later met een voorburcht werd uitgebreid en zich uiteindelijk ontwikkelde tot een versterkte vestingstad. Dit is nog steeds te zien aan Bastion Welgemoed, waarop molen 'De Prins van Oranje' staat en een deel van de stadsgracht, restanten van de vestingwerken. De vroegst bekende schriftelijke vermelding als Castrum Breidervort komt voor op de lijst met bezittingen van Filips I van Heinsberg, aartsbisschop van Keulen uit 1188, die in die tijd drie aandelen van het kasteel bezit.

Boekenstad
Omstreeks 1990 kampte het stadje met leegstand en een kwijnende middenstand. In een poging het tij te keren is vervolgens het plan opgevat van het stadje een Boekenstad te maken. Na werkbezoeken aan de boekensteden Hay-on-Wye (Wales) en Redu (België) en een peiling onder mogelijke belangstellenden werd het project Bredevoort Boekenstad gestart met als doel het weer meer leefbaar maken van de historische kern. Dat leidde er uiteindelijk toe dat in 1993 daadwerkelijk de Boekenstad ontstond, met talloze antiquariaten en boekenmarkten. In de loop van de tijd verplaatste een groot deel van de handel zich naar het internet, waardoor het aantal antiquariaten afnam. Op het hoogtepunt waren er bijna dertig boekenwinkels, tegenwoordig zijn er nog zo'n zes van over. Daarentegen zijn er nu wel meerdere boekenmarkten per jaar. Na 2015 fungeert de voormalige Koppelkerk, omgebouwd tot cultureel centrum en Boekencafé, als het centrum van de talloze boekenactiviteiten. Sindsdien is er ook meer aandacht voor de lokale historie, kunst en cultuur.

De vestingstad zet zich sindsdien op de kaart onder de naam 'heerlijckheid Bredevoort', met een beeldmerk dat is opgebouwd uit de historische stadsplattegrond met de zes (deels verdwenen) bastions. De zes bastions staan voor zes kwaliteiten: historie, kunst en cultuur, groen, boeken, ambachten en gastvrij. Het nieuwe beeldmerk wordt gebruikt voor de promotie in de regio en het hele land. In het stadje zelf is het logo onder meer te zien op vlaggen en op bordjes aan de gevels van de deelnemende bedrijven en instellingen.

Voor nadere informatie over de geschiedenis van deze plaats zie:

- Geschiedenis van Bredevoort op Wikipedia.

- Site over de geschiedenis van de heerlijkheid Bredevoort, die de gelijknamige plaats plus de plaatsen Aalten, Dinxperlo en Winterswijk met de bijbehorende buurtschappen omvatte. De site biedt een elektronisch archief met transcripties van bronnen die voor onderzoek in deze regio van belang zijn. De website is een initiatief van Henk Ruessink (1934-2009) en Yvette Hoitink.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Aalten onderzocht anno 2019 de mogelijkheid om drie voormalige schoolgebouwen in Bredevoort te verkopen. De gebouwen worden al langer niet meer voor het onderwijs gebruikt en hebben voor de gemeente geen direct nut meer. Het betreft onder meer de voormalige school op ’t Zand in het centrum. Een deel van het pand biedt onderdak aan Stadsbrouwerij en proeflokaal De Borghman. Daarnaast zijn enkele lokalen als werkruimte bij verschillende mensen in gebruik. De kleuterschool aan de Izermanstraat verloor zijn functie nadat de kinderen in 2016 naar de verderop gelegen basisschool ’t Bastion verhuisden. ’t Bastion was een van de laatste basisscholen van Nederland waar de kleuters nog in een apart gebouw zaten. Door het dalende leerlingenaantal van de school kon het gebouw worden verbouwd voor de kleuters. Het schooltje is daarna nog tijdelijk in gebruik geweest bij de kinderopvang. Die zit tegenwoordig in de voormalige school aan de Schoolstraat. Volgens de gemeente is sloop en verkoop als bouwgrond van een of meer van de panden niet aan de orde, want niet nodig; er zijn volgens de gemeente namelijk nog genoeg mogelijkheden voor woningbouw in deze kern.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bredevoort heeft 18 rijksmonumenten (in de lijst onder de link staan er 19, maar hoeve Bouwhuis Wever valt onder Aalten, en daarbinnen onder buurtschap 't Klooster).

- Bredevoort heeft 80 gemeentelijke monumenten.

- Na het beleg van Bredevoort en daarmee de introductie van de reformatie in 1597 mochten de rooms-katholieke inwoners geen kerkdiensten meer houden en maakten daarvoor een lange tijd gebruik van de Duitse Kruiskapel, net over de grens. In 1798 werd hier weer een rooms-katholieke kerk gesticht. Het eerste kerkje stond tegenover de huidige kerk en was gelegen tussen de Koppelstraat en de Officierstraat. Het bestond uit twee huizen, waarvan de daken waren verwijderd, en vervolgens de muren werden opgehoogd. Het altaar was van baksteen, en alles werd wit geverfd om het gebouw een kerkelijke uitstraling te geven. In 1855 werd de kerk tot parochiekerk verheven.

In 1876 is de huidige RK Kerk van het H. Hart en St. Georgius (Kerkstraat 16) gebouwd, naar ontwerp van architect Alfred Tepe. Nadat de vestingwerken van Bredevoort in de 19e eeuw voor een groot deel werden geslecht, is op de Courtine tussen twee bastions de Sint-Georgiuskerk gebouwd, waardoor deze kerk nog altijd wat hoger staat dan de omringende straten. Voor de bouw van de kerk waren 230.000 stenen en 150 mud kalk nodig. De eerste 100.000 stenen kwamen uit het Duitse Barlo; deze werden op kruiwagens aangevoerd door de Parochianen uit Barlo die op deze wijze hun verbondenheid met de Nederlandse Katholieken wilden tonen. De resterende stenen werden waarschijnlijk op de steenoven in de Haart gebakken. De werkzaamheden begonnen in 1875 en al op 3 oktober 1876 werd de kerk ingewijd door pastoor Smorenburg en in gebruik genomen. Het oude kerkje werd daarop afgebroken en de grond verkocht.

In 1897 zijn de nodige renovatiewerkzaamheden uitgevoerd en zijn een uurwerk en drie klokken aangebracht. In 1898 is door Felice Monasso uit Bocholt een terrazzovloer gelegd en zijn de muren beschilderd door Muermans en zn. uit Roermond. Zij schilderden onder andere een voorstelling van Christus en de apostelen in de Hof van Olijven. De kerktoren is in 2013 gerestaureerd. De kerk wordt vermoedelijk medio 2021 aan de eredienst onttrokken. Er is al een koper, die o.a. plannen heeft om er een Boekenkerk van te maken.

- De voorheen Hervormde, thans PKN Sint Joriskerk (Markt 3) is een in oorsprong laatgotisch, eenbeukig kerkje, in 1639 uitgebreid met een noorderzijbeuk, waarin een galerij. In 1646 hersteld na schade door een kruitontploffing in het kasteel. Houten tongewelf; houten torentje (ca. 1640) boven de westelijke gevel. Restauraties 1920 en ca. 1950. Inventaris: aardige, geverfde rococokansel van eikenhout (1762) met koperen lezenaar. 18e-eeuwse grafzerken. Het orgel is geplaatst op een uit 1834 daterende galerij aan de westzijde, heeft een vrij rijk geornamenteerde, witgeverfde, vuren orgelkas. Eenklaviers orgel, in 1834 gemaakt door C.F.A. Naber, met gebruikmaking van ouder pijpwerk (ca. 1700). - Beschrijving orgel Sint Joriskerk in tekst en beeld.

- De voormalige Gereformeerde Koppelkerk (Koppelstraat 35) dateert uit 1947 en is in 2015 herbestemd tot multifunctioneel centrum voor kunst en cultuur (waarvoor zie het hoofdstuk Evenementen etc.). De kerk is aan de eredienst onttrokken omdat de Sint Joriskerk de lokale PKN-kerk is geworden.

"Op 11 november 2016 verscheen het tweede deel over de geschiedenis van de gereformeerde kerk van Bredevoort. Het boek draagt de titel ‘Kerk-zijn in een veranderende samenleving’ en handelt over het wel en wee van deze kerkgemeenschap in de periode 1970-1989. Het verhaal over de ‘Koppelkerk’ is geplaatst in het geheel van de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals deze zich in die tijd voltrokken. Het 284 pagina’s tellende boek is, net als het eerste deel, uitgebracht in een luxe uitvoering. Het telt veel illustraties en is voorzien van een harde kaft. De opmaak is verzorgd door Gerard te Hennepe, de teksten zijn van de hand van J. te Winkel. Ook oud-predikanten en gemeenteleden hebben een bijdrage geleverd.

Vijf jaar eerder, in 2011, verscheen het eerste deel, onder de naam ‘Van Koekolk tot Koppelkerk’. In dit boek (236 pagina’s) wordt het ontstaan van de gereformeerde kerk in Bredevoort en het reilen en zeilen in de jaren vijftig en zestig beschreven. Ook dit boek is nog op voorraad, evenals de CD ‘Klanken uit de Koppelkerk’. Via deze CD zijn een aantal organisten te beluisteren, die het orgel van de Koppelkerk bespelen. Ook is er gemeente- en koorzang (gelegenheidskoor van de gereformeerde kerk en het koor Soli Deo Gloria van de Haart) te horen. De CD geeft de muzikale sfeer in de Koppelkerk mooi weer. Een uitgebreide beschrijving van beide boeken is te vinden op de site Gereformeerdekerken.info.

De kosten zijn naar verhouding erg laag, aangezien alleen de drukkosten zijn doorberekend in de kostprijs. Alle uren die zijn gaan zitten in verzamelen, schrijven en verzorgen van de opmaak zijn ‘om niet’ ingezet. Deel 1, 'Van Koekolk tot Koppelkerk', kost € 19,95. Deel 2, 'Kerk-zijn in een veranderende samenleving', kost € 19,95. De CD 'Klanken uit de Koppelkerk' kost € 5,00. Indien u belangstelling hebt voor een of meer boeken en/of de CD, dan kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen naar joaptewinkel@gmail.com. In de mail graag aangeven wat en hoeveel exemplaren u wilt bestellen en op welke wijze u de boeken c.q. CD wenst te ontvangen. Als u kiest voor toezenden, dan worden er ook verzendkosten in rekening gebracht." (bron: Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten - Dinxperlo - Wisch)

- De uit steenslakken opgebouwde Lourdesgrot uit 1912, in de tuin van de St. Bernardus, is een kopie van de beroemde grot in Lourdes. Bij de kerk in Bredevoort werd tot in de jaren zestig van de vorige eeuw elke tweede zondag na Pinksteren een processie gehouden. Dit mocht in die tijd niet op de openbare weg. De grot is in 2010 gerestaureerd.

- Molen De Prins van Oranje (Landstraat 32-34) is een in 1870 gebouwde walmolen. Het is een ronde stenen korenmolen met een met dakleer gedekte kap. De molen staat op een belt van 3,5 meter hoogte, maar daaronder zit ook nog het zes meter hoge Bastion Welgemoed, dat ooit deel uitmaakte van de vestingwerken. Omstreeks 1644/45 is door de prins van Oranje, als heer van Bredevoort, toestemming verleend voor de bouw van een standerdmolen op Bastion Welgemoed. Op dezelfde plaats is in 1870 de huidige molen gebouwd, nadat de standerdmolen in 1869 was afgebrand. Het bouwen van deze molen heeft langer geduurd dan gebruikelijk, omdat de Duitse metselaars moesten dienen als soldaat in de Frans-Pruisische oorlog. De molen is in 1968 gerestaureerd en nogmaals in 1991/1992 voor wat betreft het technische gedeelte. Bij deze tweede restauratie is opnieuw een tweede beltdeur aangebracht. Naast de molen staat een maalderij, waar met elektrisch aangedreven molenstenen graan wordt gemalen. - Site van Molen De Prins van Oranje.

- Gevelstenen in Bredevoort.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- In 2015 is de Koppelkerk herbestemd tot de centrale plek voor kunst en cultuur in het pittoreske Bredevoort. Met wisselende exposities, concerten, lezingen en een sfeervol boekencafé is de Koppelkerk de uitgelezen ontmoetingsplaats voor Nederlandse en Duitse cultuurliefhebbers. Het culturele programma van de Koppelkerk rust op drie pijlers: Kunsten. In de eerste plaats staan in de Koppelkerk de kunsten centraal. Overdag is de Koppelkerk een podium voor beeldende kunst met wisselende exposities; ’s avonds een podium voor muziek of theater. In de bovenzaal exposeren regionale of Duitse kunstenaars. Zo komen alle vormen van kunst samen onder één dak.

Boeken. Met een haard, fauteuils en een leestafel is het Boekencafé de ideale plek om een boek te lezen of te kopen. Boekhandelaren uit Bredevoort Boekenstad vullen de boekenkasten. Daarnaast treden schrijvers en dichters op in het Literair Café en vinden er boekenbeurzen plaats. Verdieping. Er zijn verdiepende lezingen in het Kenniscafé, boeiende kunstlezingen in aansluiting bij grote exposities in den lande, en maandelijkse Tegenlicht Meet Ups: discussieavonden over urgente, maatschappelijke thema’s.

- "Vijfmaal per jaar vindt er in boekenstadje Bredevoort een Internationale Boekenmarkt plaats met zo’n 40 boekenkramen van Nederlandse en Duitse boekhandelaren. De boekenmarkten vinden plaats rondom culturele vrijplaats de Koppelkerk. Kom gezellig struinen tussen de boeken en kom op adem met een lekker kopje koffie in het Boekencafé van de Koppelkerk. De toegang is gratis. Verder telt het stadje diverse antiquariaten, ieder met zijn eigen specialisme. Zo is er een English Bookshop, een Magazijn van Vergeten Boeken en Duits antiquariaat Bücher Mammut. Ontdek hier alle boekwinkels!

Meer dan boeken... Naast boeken kun je in het middeleeuwse vestingstadje Bredevoort het hele jaar door genieten van stadswandelingen, exposities, live muziek, ambachten, een prachtig Vestingpark, de lekkerste gerechten en natuurlijk heerlyck lokaal gebrouwen bier. Bekijk hier de actuele Evenementenagenda van het stadje en van de buurdorpen Aalten en Dinxperlo."

- Avondvierdaagse (eind mei / begin juni).

- "Kermis en Volksfeest Bredevoort wordt ieder jaar in juni georganiseerd, van donderdag tot en met zondag. Een fantastisch feest voor en door de inwoners, georganiseerd door Schutterij Wilhelmina en het Kermis Comité. Traditie zijn ieder jaar weer de playbackshow, kinderspelen, spektakel, reveille, optocht, vogelschieten, huldiging nieuw koningspaar, frühshoppen en iedere avond feest in de tent met live muziek. Nieuw sinds 2015 is de Biervatenrace." Voor een indruk van dit evenement, zie deze video van Kermis en Volksfeest editie 2019.

- In de zomermaanden zijn er bij mooi weer op zondag van 12.00-14.00 uur op 't Zand in Bredevoort verschillende Zomerconcerten.

- Op een zaterdag begin juli is er jaarlijks de Ronde van Bredevoort (in 2019 voor de 3e keer), naar eigen zeggen 'hét wielerevenement van de Achterhoek'. Wielrenners kunnen meedoen in de klassen Sportklasse en Recreanten. Het centrum van het vestingstadje is het decor van het evenement. Onderweg kunnen de fietsers en het publiek genieten van een aantal prachtige pareltjes, zoals de gracht en het kanon. De Ronde is exact 1,7 km lang. Het zwaartepunt van het parcours ligt op de Ooievaarsdijk, waar klinkers het de renners lastig maken en waar de verschillen gemaakt kunnen worden. Naast de wielerronde zijn er op deze dag ook nog diverse andere activiteiten voor jong en ouder. Voor een indruk van hoe het eraan toegaat, zie de Aftermovie van editie 2019.

- "Bredevoort Schittert (september) al vanaf 1968. Al in de jaren twintig en dertig vonden de eerste Gondelvaarten plaats, maar vanwege de economisch slechte tijden werd hiermee gestopt. In 1968 begon men opnieuw met de Gondelvaart. In 2010 is de opzet van de Gondelvaart gewijzigd. De gondels zijn veranderd in lichttaferelen en niet alleen de gracht maar het hele stadje wordt gebruikt als podium. Hierdoor kunnen de bezoekers overal zelf langs lopen en is er meer ruimte voor kunst, muziek en theater zonder het sprookjesachtige karakter te verliezen."

- "Stichting Sint Joris Concerten Bredevoort organiseert jaarlijks op de 2e zondag van de maanden oktober t/m maart een concertserie met klassieke kamermuziek door enthousiaste (en vaak jonge) professionele musici in kleine ensembles in de sfeervolle Sint Joriskerk. Er worden diverse instrumenten bespeeld, en de muziek is zeer gevarieerd in tijd en plaats van ontstaan. De musici geven zelf een toelichting op het programma. Om iedereen het bijwonen mogelijk te maken vragen we geen entree maar een vrije bijdrage van de bezoekers, met als richtlijn 12 euro. Voor een indruk zie hier het programma 2021-2022."

- Sinterklaas.

- De Elfgeestentocht (sinds 2015) is een ijzingwekkende wandeling door het oude Bredevoort. Je wandelt terug naar een tijd vol gruwelijkheden. De tijd waarin heksen en geesten bezit namen van de stad. Zorg dat je stevig in je schoenen staat want 'You'll never walk alone' krijgt een hele andere betekenis in deze laatste en duistere week van december! De tocht is een prettige aanslag op je concentratievermogen en belevingswereld. De tocht trekt ca. 700 deelnemers.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Speeltuin De Ossenkop (Schoolstraat 2a) is open op woensdagmiddag en zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, vanaf na Pasen tot de herfstvakantie (bij slecht weer is de speeltuin gesloten). De entree voor leden is gratis. Niet-leden betalen €1,00 entree. Kinderen onder de 4 jaar mogen alleen onder begeleiding.

- Inwoners maakten zich anno 2018 zorgen over het ontwerpbestemmingsplan d.d. april 2018 dat de firma Leisurelands samen met de gemeente Aalten voor de direct NO van Bredevoort gelegen Slingeplas heeft gepubliceerd. De beoogde grootschalige evenementen en de komst van 50 vakantiehuizen brengen het natuurlijk karakter en de toegankelijkheid van de Slingeplas in gevaar, zo stellen zij. Inwoners hadden een petitie opgesteld met de oproep om het ontwerpbestemmingsplan in kwestie in te trekken en in overleg met alle partijen te zoeken naar een alternatief en beter plan. Kennelijk heeft dat succes gehad, want d.d. 8-6-2018 lezen wij het volgende bericht van de initiatiefnemers: "Beste ondertekenaars, Langs deze weg willen wij jullie informeren dat onze inspanningen succesvol zijn gebleken. Wij zijn heel blij dat de gemeente Aalten gisteren het wijze besluit heeft genomen om het ontwerpplan in te trekken. Langs deze weg veel dank aan allen die meegeholpen hebben en hartelijk dank voor uw steun. Vriendelijke groet, Antoon van Wezel en Geert Scholten."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Bredevoort, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's, ansichtkaarten e.d. van Bredevoort op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Bredevoort (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Bredevoort.

- Dorpshuis: - "Het idee van de kulturhusen komt uit Scandinavië, waar al jaren op die manier wordt gewerkt. Een kulturhus heeft als doel de leefbaarheid en sociale samenhang in kleine gemeenschappen te behouden door verschillende voorzieningen veilig te stellen. Een kulturhus is voor iedereen toegankelijk en is per dorp of stad anders van samenstelling. Het gaat om een multifunctionele voorziening afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van een dorp of buurt. Deze multifunctionele voorziening vormt het hart van een dynamisch informatiecentrum in de gemeente waar cultuur en maatschappij elkaar ontmoeten. In één gebouw wordt onder één management een breed pakket aan voorzieningen geboden. Het bijzondere is dat sprake is van een gezamenlijke programmering en dat de verschillende gebruikers elkaars activiteiten kunnen versterken. In een kulturhus delen “bewoners” en gebruikers de accommodatie én hun kennis. Ook kunnen zij samen activiteiten ondernemen die gericht zijn op een breder publiek dan alleen de eigen doelgroep.

Al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw staat er in Bredevoort een gemeenschapshuis aan de Grote Gracht, bekend onder de naam Verenigingsgebouw Ons Huis. In 1981 is dat gebouw grondig gerenoveerd en uitgebreid met een aparte gymzaal. In 2013-2014 is het verenigingsgebouw opnieuw geheel gerenoveerd en uitgebreid. De nieuwe multifunctionele accommodatie opende in augustus 2014 haar deuren. Niet langer als verenigingsgebouw maar als een multifunctionele accommodatie die beheerd wordt op basis van het kulturhusconcept. Het kreeg ook een nieuwe naam: 't Grachthuys."

- Onderwijs en kinderopvang: - Dalton Basisschool 't Bastion. "Samenwerken is een van de kernwaarden van het Daltononderwijs. We zien het dan ook als onze missie om tijdens het onderwijs- leerproces samen op te trekken; samen met elkaar als team, met onze leerlingen, met de geledingen van onze school maar vooral ook met de ouders van onze leerlingen. Daarnaast is het een doel van ons onderwijs om onze leerlingen te onderwijzen middels samenwerkend leren. We willen kinderen voorbereiden op de eerste stappen in de maatschappij en hen leren dat dit het best gaat door samen te werken. We zien het als onze missie om de kinderen hierbij, vanuit de interconfessionele grondslag van de school, respect bij te brengen voor henzelf en de mensen en de omgeving om hen heen.

We zien het als onze opdracht om ons steeds te ontwikkelen teneinde de ontwikkeling, cognitief én als mens, van onze kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen. Alles wat we als school doen, heeft als ultieme doelstelling om uit de kinderen te halen wat er in zit door te streven naar het maximaal haalbare. Dalton Basisschool ’t Bastion in Bredevoort ziet het als een missie om haar leerlingen te onderwijzen in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Bij deze twee Dalton-kernwaarden is ons doel dat kinderen zelfstandig beslissingen leren nemen en zich verantwoordelijk voelen voor deze keuzes en bewust worden van de gevolgen van deze keuzes. Als school proberen we de kinderen te begeleiden in deze zelfstandigheid en het maken van verantwoorde afwegingen. We vinden het belangrijk dat kinderen hierbij vertrouwen krijgen van de leerkrachten. Dit vertrouwen weerspiegelt zich vooral door ‘vrijheid in gebondenheid’."

- Kinderdagverblijf Spelendwijs.

- Jeugd: - Jeugdclub De Plek is er voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar. De clubavond wordt gehouden 1x per maand op de vrijdagavond, bij veel belangstelling vaker.

- Boemerang organiseert jaarlijks een aantal gezellige avonden voor de kinderen van groep 4 t/m 8 uit Bredevoort.

- Muziek: - Drum en Muziekband Bredevoort (DeMB) is opgericht in 2015, als doorstart van de kort daarvoor opgeheven muziekvereniging Excelsior. DeMB omvat een blokfluitgroep, een slagwerkgroep en een muziekband. De doelstellingen van DeMB zijn: Mensen gelegenheid geven samen met anderen, muziek te beoefenen. Het bieden van een verenigingsklimaat waarin gezelligheid, sociale contacten en plezier in het muziek maken erg belangrijk zijn. Het behouden van het muzikale niveau en waar mogelijk het verbeteren hiervan, met een zoveel mogelijk eigen bezetting. Het bieden van voldoende uitdaging. De Drumband is op 5-11-2016 gepromoveerd, met een 1e prijs met hoogst aantal punten, van de 3e naar de 2e divisie.

"Nieuwe muzikanten zijn bij DeMB altijd welkom. Mensen met ambitie om muziek te gaan maken of oud-muzikanten die een nootje mee willen spelen kunnen zich aanmelden en meedoen! DeMB zoekt enthousiaste (aspirant) muzikanten die bij de band mee willen spelen. In 2015 is DeMB begonnen met het spelen van populaire muziek afgewisseld met traditionele harmoniearrangementen. Nagenoeg elk instrument is welkom, in het bijzonder hout- en koperinstrumenten, maar ook snaarinstrumenten en slagwerk. Mensen die zich aangesproken voelen door dit bericht kunnen contact opnemen via een e-mail aan info@demb-bredevoort.nl." Aldus een nieuwsbericht van de vereniging anno juli 2021.

- Sport: - "TafelTennisVereniging TTV Bredevoort is opgericht in 1978. Het doel van de vereniging is het spelen van tafeltennis in recreatief verband en/of competitieverband. Onze activiteiten vinden plaats in de sportzaal van Kulturhus 't Grachthuys op de dinsdagavonden vanaf 19:30 uur. De activiteiten bestaan uit recreatief tafeltennis en competitiewedstrijden. Momenteel heeft de vereniging alleen senioren leden, d.w.z. leden ouder dan 16 jaar. Aan de competitie wordt deelgenomen door 4 teams. Tijdens competitiewedstrijden komen per team 3 spelers/speelsters in actie. De teams bestaan meestal uit 4 spelers, die beurtelings meedoen aan de wedstrijden. Heb je ook interesse om eens te tafeltennissen? Kom gerust vrijblijvend langs op de dinsdagavond, of neem contact op met een van de bestuursleden of stuur ons een e-mail."

- Volleybalvereniging Brevolk heeft 3 damesteams, 2 herenteams en diverse jeugdteams. Ook zijn er 2 recreantengroepen. Kom ook eens meedoen!

- Gymnastiekvereniging Prinses Margriet.

Reactie toevoegen