Reuver

Plaats
Dorp
Beesel
Maas- en Swalmdal Midden-Limburg
Limburg

Reuver

Terug naar boven

Status

- Reuver is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Beesel. Het is de hoofdplaats van de gemeente.

- Voor de postadressen valt ook het dorp Offenbeek onder Reuver.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
De Ruiver. 'In Reuver' is 'oppe Ruiver'.

Oudere vermeldingen
1547 Roever, 1563 Ruyffer, 1615 Reuffer, 1633 Roever, 1662 Rovers Heyde, 1692 Roover, 1803-1820 Reuver, 1899 Ruiver.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk een herbergnaam, naar de familienaam de Rover, volgens sommigen teruggaand op de in 1392-1394 vermelde Johan die Rover, in 1403 Johan die Reuver, die een hoeve bezat te Leeuwen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Reuver ligt ZW van Roermond en NO van Venlo en grenst in het NW aan de rivier de Maas en Kessel, in het NO aan Belfeld, in het O aan Offenbeek, in het ZO aan Duitsland en de Duitse plaats Brüggen en in het ZW aan Beesel. De A73 loopt centraal tot O door het dorpsgebied, van Z naar NO.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp 32 huizen met 224 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.500 huizen met ca. 6.000 inwoners. Dit is exclusief de de ca. 5.000 inwoners van het dorp Offenbeek, die, zoals onder Status reeds vermeld, voor de postadressen - en daarmee ook voor diverse statistieken - ook 'in' (de postale plaatsnaam) Reuver wonen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de in 1980 opgerichte Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal. Voor- en nadien verdwenen diverse historische gebouwen en landschapselementen in haar werkgebied, waarmee ook het dorpseigene van diverse kernen verloren dreigde te gaan. De vereniging zet zich dan ook in voor behoud, herstel en bescherming van het cultureel erfgoed en het bestuderen en vastleggen van de eigen leefomgeving. Het werkgebied omvat de kernen Belfeld, Reuver, Offenbeek, Beesel, Swalmen, Asselt en Boukoul en omgeving.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Reuver heeft 10 rijksmonumenten.

- Reuver heeft 15 gemeentelijke monumenten.

- Aanvankelijk werden de Missen in Reuver gelezen in de Sint-Lambertuskapel. Deze kapel is in 1830 ingestort. In 1834 is de Sint-Lambertusparochie gesticht. De parochie maakte de eerste jaren gebruik van een simpele noodkerk, maar dit gebouw met plaats voor 500 gelovigen bleek na enkele decennia te klein voor de groeiende parochie en verkeerde bovendien in een bouwkundig slechte staat. Daaom is in 1878-1880 de huidige H. Lambertuskerk (Karel Doormanlaan 2) gebouwd. Architect Johannes Kayser ontwierp een eenbeukige kerk in neogotische stijl. De bouwkosten bedroegen circa fl. 20.000. Bij het 50-jarig bestaan van de parochie in 1884 zijn kruiswegstaties gekocht en is het plafond van het priesterkoor beschilderd met vier engelen.

Begin 20e eeuw was de parochie alweer zodanig gegroeid dat een nieuwe uitbreiding van de kerk noodzakelijk was. In 1907 is daarom de westelijke transeptarm afbroken en is een grote beuk met priesterkoor bijgebouwd, in dezelfde stijl als de oude kerk. Deze beuk werd daarna het nieuwe schip van de kerk en het oude schip werd de huidige oostelijke zijbeuk. Bij een zware storm in 1922 werd de kerk zwaar beschadigd. Een groot deel van het dak was losgewaaid en op de zijbeuk terechtgekomen. Gelijktijdig met de restauratie is de kerk in 1923 verder uitgebreid met de westelijke zijbeuk, die was ontworpen door Jules Kayser, zoon van de oorspronkelijke architect. De kerk is in deze jaren verfraaid met nieuwe kruiswegstaties en gebrandschilderde ramen, gemaakt door onder meer de bekende glazenier Joep Nicolas.

In zijn huidige vorm is de Sint-Lambertus een driebeukige basilikale kruiskerk in dezelfde Noord-Duitse neogotische stijl als het oorspronkelijke ontwerp uit 1878. De zijbeuken en het middenschip hebben alle drie een zadeldak. De gevels zijn bekroond met trapgevels. De toren naast de westelijke zijbeuk heeft vier geledingen met een ingesnoerde naaldspits. In de laatste maanden van 1944 werd de kerk bij beschietingen door de geallieerden zwaar beschadigd. De toren werd kapotgeschoten en viel op het schip en de zijbeuk. De kerk is in 1946-1947 gerestaureerd, maar de torenspits is pas in 1957 herbouwd. In de laatste decennia van de 20e eeuw werd de Lambertuskerk beschadigd door een brand en een aardbeving. In 1996-1997 is de kerk geheel gerestaureerd.

- Antoniuskapel.

Terug naar boven

Evenementen

- Op een zaterdag in oktober is er de dorpskwis, genaamd RuiverPedia. De 1e editie was in 2017. Dat was een groot succes, dus sindsdien heeft het dorp er weer een jaarlijkse traditie bij en daarom is het in 2020 dus alweer voor de 4e keer. "De voorafgaande maanden verzet een groepje vrijwilligers een hoop werk om weer een mooie dorpskwis in elkaar te zetten. Ruiverpedia is een heuse quiz over Reuver en Offenbeek in al zijn facetten en een stukje algemene kennis. Van vragen van vroeger tot sport en allerhande opdrachten, alles komt aan bod. De quiz wordt in boekvorm aangeleverd en zal op deze avond in teamverband worden gemaakt. Jong en ouder zullen de krachten moeten bundelen om de quiz tot een succesvol einde te brengen. Een dorpsquiz voor de hele familie, vrienden en kennissen. Stel dus een zo gevarieerd en groot mogelijk team samen om de meeste punten te verdienen."

- Oktoberfest (op een zaterdag eind oktober, in 2020 voor de 7e keer). Voor een indruk van dit evenement zie de Aftermovie Oktoberfest editie 2018.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Service Bioscoop Luxor beschikt over vier bioscoopzalen en een Grandcafé Restaurant. Voor familiediners of feestjes tot 50 personen hebben we op de 1e verdieping onze speciale Eetkamer. De bioscoopzalen zijn zeer sfeervol ingericht en voorzien van een bar, zodat er ook tijdens de film besteld kan worden. Alle voorstellingen, m.u.v. kindervoorstellingen, worden vertoond zonder pauze."

- "Stichting Zwembad De Bercken exploiteert sinds 1996 met vrijwilligers uit de Reuverse gemeenschap het openluchtzwembad De Bercken. Het doel is om het zwembad te behouden voor de lokale gemeenschap. De voorziening is laagdrempelig. De stichting draagt zorg voor een veilige en hygiënische omgeving die voldoet aan de wettelijke vereisten voor openluchtzwembaden. De stichting heeft geen betaalde krachten in dienst en heeft geen winstoogmerk. Eventuele positieve exploitatieresultaten worden ingezet voor het behoud van het zwembad (onderhoud, renovaties en innovaties). Openluchtzwembad De Bercken in Reuver, gerund door vrijwilligers, is een spetterfestijn voor groot en klein. Een uniek bad in een bosrijke omgeving. Het water is kraakhelder en wordt constant op een aangename 25°C gehouden."

- Het DierenRijck in Reuver is een leuk dierenpark met een kleinschalige opzet. Het DierenRijck wordt beheerd door vrijwilligers en is eigendom van de gemeente. Door de mogelijkheid van direct contact met de dieren is het zeer geschikt voor bezoeken met families, scholen en kinderen. In het dierenpark zijn dieren te zien als geiten, schapen, alpaca's, damherten, minivarkens, kangoeroes, cavia's, konijnen, vogels en schildpadden. Adres: Berkenweg 5a. Openingstijden: dagelijks van 14:00-16:00 uur. Gesloten op feestdagen. "Het heeft een aandoenlijkheid die je nog maar zelden ziet, het Dierenrijck 'oppe Ruiver'. Het bestaat al tientallen jaren en het dierenparkje zal voor menig inwoner dierbare herinneringen oproepen. De dieren worden mede verzorgd door cliënten van PSW en die doen dat met volle overgave. Of het nu eieren rapen is of poep scheppen, dit werk is voor hen een echte baan!" Aldus de toelichting bij de videoreportage van het L1-programma Óngerwaeg over het Dierenrijck (juli 2020).

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Reuver, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Reuver (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuwssite Ruiver.nl. - Sinds augustus 2017 verschijnt wekelijks op woensdag het digitale magazine Puik, met nieuws uit de kernen Beesel, Offenbeek en Reuver. Puik is een initiatief van inwoners Mieke Hees, Rob Hillekens en Leon Smolenaars. "Het medialandschap is de laatste jaren enorm veranderd. Nieuws komt en gaat snel; door sociale media en nieuwssites weet je op elk moment van de dag wat er overal in de wereld gebeurt. Maar lokaal nieuws is steeds verder naar de achtergrond verdwenen. Bovendien bieden nieuwe media ook nieuwe mogelijkheden voor communicatie: bijvoorbeeld door veel meer met foto’s en video’s te werken. Die ontwikkelingen hebben we gebundeld in Puik." Aldus de oprichters. Voor nadere toelichting over dit initiatief zie bij Beesel > Links > Nieuws. - Nieuws uit Reuver op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Het in 2006 opgerichte Kernoverleg Reuver zet zich in voor de leefbaarheid in deze kern. Leefbaarheid is op vele manieren te beïnvloeden. Zo hebben ze projecten die te maken hebben met de invulling van de openbare ruimte, zoals inrichting van speeltuinen, vernieuwen van groenvoorziening of straten, maar ook projecten die te maken hebben met het verstevigen van de sociale contacten in een wijk, bijv. door het opzetten van een buurtfeest zodat mensen elkaar ontmoeten. Het kernoverleg doet deze projecten niet alleen, maar meestal in samenwerking met de gemeente, bewonersgroepen, buurtverenigingen, scholen, politie, woningbouwvereniging etc. Kernoverleg Reuver is een van de drie kernoverleggen die de gemeente Beesel kent. Verder hebben de kernen Offenbeek en Beesel ieder hun eigen kernoverleg. Het Kernoverleg start projecten op op basis van eigen ideeën, wensen van bewoners of aansluitend aan gemeentelijke initiatieven.

- Onderwijs: - De Greswarenfabriek in Reuver is een van de oudste industriële gebouwen in Noord-Limburg en tegelijkertijd de grootste. De gemeente Beesel heeft de Greswarenfabriek in 2014 als industrieel erfgoed op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Het casco van de greswarenfabriek is door Maasveste Berben Bouw en Koninklijke Woudenberg, vestiging Maastricht terughoudend gerestaureerd. Oude elementen die een afspiegeling zijn van de werkzaamheden die hier hebben plaatsgevonden zijn gedemonteerd en later herplaatst in het gebouw of verwerkt in de nieuwe functionaliteit. Zo zijn de oude stookovens omgevormd tot spreekkamers en blijven karakteristieke houten knooppuntverbindingen zichtbaar.

Na een uitgebreide haalbaarheidsstudie voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) heeft HEVO de opdracht gekregen voor een Risicodragend Projectmanagement-project. De greswarenfabriek, waarvan de oudste delen dateren uit 1880, is herbestemd tot de nieuwe centrale locatie voor vmbo-school BC Broekhin. Er zijn diverse andere functies, in de vorm van een partnership met maatschappelijke partijen, toegevoegd, waaronder een sociaal restaurant met dagbesteding. De gemeente Beesel is met Rendiz, een maatschappelijke onderneming die zich richt op dagbesteding en activiteiten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of beperking, en Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) gaan samenwerken op het gebied van onderwijshuisvesting en maatschappelijke activiteiten. Op deze wijze blijft de Greswarenfabriek behouden en krijgt deze een nieuwe functie. SOML heeft haar onderwijsvisie gewijzigd en heeft in 2019 na een grootschalige renovatie haar intrek genomen in de Greswarenfabriek. SOML wil zich richten op ‘een contextrijke leeromgeving’. Dit komt erop neer dat leerlingen meer onderwijs volgen in het bedrijfsleven. De consequentie is dat de bestaande schoolgebouwen in Roermond, Swalmen en Reuver niet meer voldeden. Vandaar de verhuizing naar deze locatie. Na de restauratie van de Greswarenfabriek beschikt SOML over een gebouw met meer grote ruimten, die ze op maat kan inzetten naar gelang het onderwijs dat verlangt. Een toekomstbestendig gebouw waar de gewijzigde onderwijsvisie goed tot haar recht komt.

"Op 4 december 2019 heeft de feestelijke opening van het Grescollege, zoals voorheen BC Broekhin sindsdien heet, plaatsgevonden. Leerlingen en medewerkers vierden samen met het college van burgemeester en wethouders van gemeente Beesel de opening van het nieuwe schoolgebouw. Het Grescollege (onderdeel van Stichting Onderwijs Midden-Limburg) is gevestigd in de voormalige Greswarenfabriek in Reuver, en huisvest alle lagen van het vmbo en de onderbouw havo. Directeur Noud Theunissen is trots op de nieuwe school, zo vertelde hij bij de openingsceremonie: "Amper twee jaar geleden was het gebouw nog verlaten en vervallen. En dat terwijl de Greswarenfabriek een rijke en betekenisvolle historie had voor het dorp en omgeving. Het is dan ook hartverwarmend om te zien hoeveel inzet alle betrokken partijen hebben getoond tijdens het renovatie- en verhuisproces. We beschikken nu over een uniek schoolgebouw waarmee we de toekomst vol vertrouwen tegemoet kunnen gaan, en dat is reden voor feest!"

Het Grescollege is gevestigd zich in het complex “De Greswaren” op Keulseweg 36 in Reuver. De Greswaren zal in de eerste helft van 2020 officieel worden geopend. Naast het Grescollege zullen verschillende zakelijke partners en verenigingen zich hier vestigen. Met die partners zoekt het Grescollege bewust de samenwerking op. Theunissen: “We willen onze leerlingen laten kennismaken met de werkelijkheid in de eigen regio. Die praktijk ligt niet meer alleen letterlijk in onze achtertuin, maar is nu ook binnen de eigen school te vinden. Zo kunnen onze leerlingen stage lopen bij restaurant De Gresbuus, direct meekijken bij verschillende beroepsbeoefenaars en een bijdrage gaan leveren aan het verenigingsleven in het dorp. Dat is erg waardevol en levert voor iedereen geweldige kansen op.”

De feestochtend vormde de afsluiting van een ingrijpende verbouwing. Het oude fabriekspand is met financiële ondersteuning van de gemeente Beesel en Provincie Limburg volledig nieuw leven ingeblazen. Debbie Heesakkers, wethouder gemeente Beesel: "Ik ben blij met de prettige samenwerking met de diverse partijen die hierbij betrokken waren en met de geweldige invulling voor dit oude industriële pand. Een stuk industrieel erfgoed dat een veelbelovende toekomst heeft gekregen. In eerste instantie met de jeugd, maar ook met een restaurant, bedrijven en verenigingen die hier hun intrek nemen. Een bruisend centrum binnen de bijzondere Nul-op-de-Meter nieuwbouwwijk Oppe Brik. Bovendien zijn we trots dat het project heeft bewezen dat het wel degelijk mogelijk is om een dergelijk groot project binnen het gestelde budget en binnen de geplande tijd succesvol op te leveren." " (bron: Stichting Onderwijs Midden-Limburg)

Voor nadere informatie zie: - Filmpjes m.b.t. herbestemming Greswarenfabriek, door projectleider HEVO. - Artikel over de eerste handeling in de Greswarenfabriek op woensdag 9 mei 2018: ‘School in Reuver is uniek voor Limburg en Nederland, symbolisch startschot bouw BC Broekhin in oude fabriek'. - In oktober 2018 is het artikel ‘Industrieel monument biedt onderdak aan onderwijs van de toekomst’ gepubliceerd in Schooldomein. - In de gastbijdrage 'Investeren in de toekomst' van Elsevier (september 2019) is een artikel gepubliceerd met de titel 'Oude, vervallen fabriek wordt bruisend, innovatief onderwijscentrum'. - In relatiemagazine 360° van HEVO, themanummer 16, najaar 2019, ‘initiatiefrijk’, is een artikel gepubliceerd met de titel 'Stoere transformatie van waardevol erfgoed'. - In het relatiemagazine van VB Groep, jaargang 9, nr. 24 is een artikel gepubliceerd met de titel 'Samen hebben we hier iets unieks neergezet!' - En download hier de whitepaper met het volledige verhaal van de restauratie, met bijzondere foto’s van voor en na de restauratie.

- Muziek: - "Philharmonisch Gezelschap Reuver is opgericht in 1870 en maakt muziek op een zo hoog mogelijk niveau, waarbij gezelligheid en plezier een grote rol spelen. Iedereen die op een muziekinstrument, dat binnen de harmonie gebruikt wordt, wil leren spelen is welkom. Muziekopleiding. Leerlingen tot 21 jaar krijgen via muziekschool The Rockstation in het dorp les. Dit onderwijs wordt individueel door daartoe gediplomeerde docenten gegeven. De kosten van de opleiding bij The Rockstation bedragen € 350,- per jaar. De harmonie levert het instrument en de noodzakelijke lesboeken aan. Forza! Na één jaar muziekopleiding stroom je door naar beginnersorkest Forza! Forza! is er voor jong en oud. Niet alleen de jeugdige muzikanten zijn welkom, ook volwassen leden worden met open armen ontvangen. Herintreder of beginner? Bij Forza! kun je samen met anderen muziek maken. Harmonieorkest. De repetitie van de harmonie wordt geleid door dirigent Frans Bemelmans. Er wordt elke dinsdag gerepeteerd van 20.00 tot 22.15 uur in Café-Zaal Ronckenstein."

- "Het Reuvers Mannenkoor is opgericht op 3 mei 1903. Het is een zangvereniging waar het plezier in zingen in verenigingsverband centraal staat. Het koor is dan ook voor de leden een prettige manier van ontspannen. Om hier inhoud aan te geven organiseert het koor, naast de wekelijkse repetitie-avonden, activiteiten als: optredens met andere koren in Reuver en op andere plaatsen; een- of meerdaagse concertreizen; ontspanning zoals het jaarlijkse Caeciliafeest; andere activiteiten voor de koorleden, vaak met hun partner. Het koor telt ongeveer 40 zangers. Wij zijn verheugd dat wij in 2017 Hennie Ramaekers mochten benoemen tot dirigent van het Reuvers Mannenkoor. Hennie geniet grote bekendheid in de Mannenkoorwereld en heeft hierin zijn sporen meer dan verdiend. De wekelijkse repetitie-avonden vinden plaats op woensdagavond van 20.15-22.30 uur in Zalencentrum De Schakel (Broeklaan 2). Je mag hier uiteraard vrijblijvend een keer komen luisteren en kennismaken, als zingen bij het Reuvers Mannenkoor jou ook wel iets lijkt."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Reuver.

- Bridgeclub.

- Zorg: - Stichting Pedagogisch Sociaal Werk (PSW) hoopt voorjaar 2021 een nieuw woonbegeleidingscentrum (WBC) te openen in Reuver. Bewoners met een verstandelijke beperking krijgen er 24 uur per dag begeleiding.

- Veiligheid: - Brandweer Beesel-Reuver heeft haar kazerne aan de Kapellerweg. - Lees hier de geschiedenis van de lokale brandweer.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Reuver Karel Doormanlaan.

Reactie toevoegen