Reuver

Plaats
Dorp
Beesel
Maas- en Swalmdal Midden-Limburg
Limburg

Reuver

Terug naar boven

Status

- Reuver is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Beesel. Het is de hoofdplaats van de gemeente.

- Voor de postadressen valt ook het dorp Offenbeek onder Reuver.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
De Ruiver. 'In Reuver' is 'oppe Ruiver'.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Reuver ligt ZW van Roermond en NO van Venlo en grenst in het NW aan de rivier de Maas en Kessel, in het NO aan Belfeld, in het O aan Offenbeek, in het ZO aan Duitsland en de Duitse plaats Brüggen en in het ZW aan Beesel. De A73 loopt centraal tot O door het dorpsgebied, van Z naar NO.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Reuver 32 huizen met 224 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.500 huizen met ca. 6.200 inwoners, dit is exclusief de aantallen voor het dorp Offenbeek.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de in 1980 opgerichte Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal. Voor- en nadien verdwenen namelijk historische gebouwen en landschapselementen, waarmee ook het dorpseigene verloren dreigde te gaan. De vereniging zet zich dan ook in voor behoud, herstel en bescherming van het cultureel erfgoed en het bestuderen en vastleggen van de eigen leefomgeving. Het werkgebied omvat de kernen Belfeld, Reuver, Offenbeek, Beesel, Swalmen, Asselt en Boukoul en omgeving.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Reuver heeft 10 rijksmonumenten.

- Reuver heeft 15 gemeentelijke monumenten.

- Antoniuskapel.

Terug naar boven

Evenementen

- Op een zaterdag begin oktober 2017 is er de 1e dorpskwis, genaamd RuiverPedia. Als het een succes is, zal het vast een jaarlijks evenement worden.

- Oktoberfest (op een zaterdag eind oktober).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Schelkensbeek bij Reuver vormt een belangrijk deel van de natte ecologische verbindingszone tussen de Maas en het Duitse Reichswald. Doel van de in 2015 uitgevoerde herinrichting van de Schelkensbeek is om meer natuur in en langs het water te ontwikkelen zonder de waterpeilen voor de omgeving nadelig te beïnvloeden. Ca. 1000 meter beek ten zuiden van Reuver, tussen de Keulselaan en de A73, is aangepast. Ook de waterkwaliteit is hierdoor verbeterd. Verder zijn 3 duikers vispasseerbaar gemaakt.

- Service Bioscoop Luxor.

- Zwembad De Bercken.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Reuver (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Sinds 23 augustus 2017 verschijnt wekelijks op woensdag het digitale magazine Puik, met nieuws uit de kernen Beesel, Offenbeek en Reuver. Puik is een initiatief van inwoners Mieke Hees, Rob Hillekens en Leon Smolenaars. "Het medialandschap is de laatste jaren enorm veranderd. Nieuws komt en gaat snel; door sociale media en nieuwssites weet je op elk moment van de dag wat er overal in de wereld gebeurt. Maar lokaal nieuws is steeds verder naar de achtergrond verdwenen. Bovendien bieden nieuwe media ook nieuwe mogelijkheden voor communicatie: bijvoorbeeld door veel meer met foto’s en video’s te werken. Die ontwikkelingen hebben we gebundeld in Puik." Aldus de oprichters. Voor nadere toelichting over dit initiatief zie bij Beesel > Links > Nieuws.

- Belangenvereniging: - Het in 2006 opgerichte Kernoverleg Reuver zet zich in voor de leefbaarheid in deze kern. Leefbaarheid is op vele manieren te beïnvloeden. Zo hebben ze projecten die te maken hebben met de invulling van de openbare ruimte, zoals inrichting van speeltuinen, vernieuwen van groenvoorziening of straten, maar ook projecten die te maken hebben met het verstevigen van de sociale contacten in een wijk, bijv. door het opzetten van een buurtfeest zodat mensen elkaar ontmoeten. Het kernoverleg doet deze projecten niet alleen, maar meestal in samenwerking met de gemeente, bewonersgroepen, buurtverenigingen, scholen, politie, woningbouwvereniging etc. Kernoverleg Reuver is een van de drie kernoverleggen die de gemeente Beesel kent. Verder hebben de kernen Offenbeek en Beesel ieder hun eigen kernoverleg. Het Kernoverleg start projecten op op basis van eigen ideeën, wensen van bewoners of aansluitend aan gemeentelijke initiatieven.

- Muziek: - Philharmonisch Gezelschap Reuver.

- Sport: - v.v. Reuver (voetbal). - Bridgeclub.

- Veiligheid: - Brandweer Beesel-Reuver heeft haar kazerne aan de Kapellerweg. - Lees hier de geschiedenis van de lokale brandweer.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Reuver Karel Doormanlaan.

Reactie toevoegen