Tjerkwerd

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Tjerkwerd.JPG

Daar zien we Tjerkwerd al liggen.

Daar zien we Tjerkwerd al liggen.

Tjerkwerd (2).JPG

Huisjes aan de Workumertrekvaart in Tjerkwerd.

Huisjes aan de Workumertrekvaart in Tjerkwerd.

Tjerkwerd (3).JPG

Dorpsgezicht Tjerkwerd.

Dorpsgezicht Tjerkwerd.

Baburen_.jpg

De Babuurtsermolen in de buurtschap Baburen bij Tjerkwerd.

De Babuurtsermolen in de buurtschap Baburen bij Tjerkwerd.

Tjerkwerd (4).JPG

De Hervormde Sint-Petruskerk in Tjerkwerd.

De Hervormde Sint-Petruskerk in Tjerkwerd.

Tjerkwerd

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Tjerkwerd.

Terug naar boven

Status

- Tjerkwerd is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- Onder het dorp Tjerkwerd vallen ook de buurtschappen Aaksens, Arkum (voor de postadressen, in de praktijk valt deze buurtschap onder het dorp Dedgum), Baburen, Eemswoude, Jonkershuizen, Jousterp en Rytseterp. Dit zijn in totaal 7 buurtschappen, waarvan dus de buurtschap Arkum enkel voor de postadressen (en daarmee enkel formeel) onder Tjerkwerd valt.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Tsjerkwert.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Tjerkwerd ligt ZO van de dorpen Exmorra en Schraard, ZZO van de dorpen Longerhouw en Schettens, Z van de A7, ZW van het dorp Eemswoude en de stad Bolsward, WZW van het dorp Nijland, WNW van het dorp Wolsum, NW van de dorpen Blauwhuis en Greonterp, NNO van de dorpen Dedgum, Parrega en Hieslum, NO van de dorpen Ferwoude en Gaast, ONO van het dorp Piaam, O van het dorp Idsegahuizum en OZO van de dorpen Allingawier en Makkum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Tjerkwerd exclusief de buurtschappen 33 huizen met 249 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp inclusief de bovengenoemde buurtschappen ca. 200 huizen met ca. 450 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Tjerkwerd heeft 3 rijksmonumenten.

- De Babuurstermolen staat in de buurtschap Baburen en wordt aldaar beschreven.

- De Amerikaanse Windmotor Tjerkwerd is in 2013 gerestaureerd. Het rijksmonument wordt waar nodig nog altijd ingezet om de gemalen in de regio te assisteren bij de waterbeheersing.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Tjerkwerd.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Tjerkwerd.

Reactie toevoegen