Vuile Riete

Plaats
Buurtschap
De Wolden
Drenthe

Vuile Riete

Terug naar boven

Status

- Vuile Riete is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente De Wolden. T/m 1997 gemeente Zuidwolde.

- De buurtschap Vuile Riete valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Linde.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Voele Riete. Een inwoner van deze buurtschap is een Voele Rietiger.

Oudere vermeldingen
1855 Vuile Riete.

Naamsverklaring
Vuile
'met veel waterplanten' in tegenstelling tot schoon (vergelijk Schoonloo en Schoonebeek), riet(e) is oorspronkelijk een naam voor een waterloop, overgedragen op het gebied langs die stroom. Het betekent letterlijk 'reet, geul'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Vuile Riete ligt rond de gelijknamige weg, ZO van Zuidwolde en Linde, NW van Drogteropslagen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Vuile Riete omvat ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Plaatselijk Belang Linde heeft in 2013, in samenwerking met B+O Landschap en Stedenbouw, een uitbreidingsplan gemaakt voor een erflocatie nabij het dorp, in de buurtschap Vuile Riete. Het plan omvat ca. 10 nieuwbouwwoningen, die door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) worden gerealiseerd. Hiermee wil Plaatselijk Belang Linde de leefbaarheid in het dorp op peil houden en tegemoetkomen aan de vraag naar betaalbare nieuwbouwwoningen.

Het gaat om twee-onder-één-kap woningen, rijwoningen en een vrijstaand woonhuis. De woningen worden rondom een gezamenlijk binnenterrein gesitueerd. Bebouwing in de vorm van een erf is het meest passend in deze omgeving. Daarnaast wordt hierdoor het voor Linde kenmerkende ‘noaberschap’ gestimuleerd. Met de diversiteit aan type woningen wordt tevens de doelgroep zo groot mogelijk gemaakt. Of de woningen inmiddels gerealiseerd zijn, is ons niet bekend.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De NH Bethelkapel (Vuile Riete 15) uit 1910 is tegenwoordig in gebruik als woning. Op de gevel staat nog altijd 'Lokaal voor Chr. Belangen Bethel'.

Terug naar boven

Links

- Kinderopvang: - "De Bengeltjeshoeve in buurtschap Vuile Riete bij het dorp Linde is een KDV/BSO waar wij uw kind(eren) opvang bieden in een prettige ontspannen kleinschalige woonsfeer. Tops van de Bengeltjeshoeve: - Een eigen specifiek ingerichte ruimte voor de kinderopvang. - Veilige ruimte binnen en buiten. - Kinderen leren omgaan met andere kinderen, spelen, ontdekken, dieren en tuinieren. - Flexibele opvangtijden. - Wij bieden in een huiselijke sfeer, duurzame opvang. - Doelstelling is dat kinderen zich thuis voelen bij ons."

- Sport: - De kleine buurtschap Vuile Riete heeft een eigen gelijknamig sportpark (op huisnr. 13a), dat de thuisbasis is van de in 1963 opgerichte voetbalvereniging DOS '63 (DOS betekent 'Door Oefening Sterk'). Buurtschappen vallen, omdat ze zo klein zijn, voor de postadressen vaak gemakshalve onder een buurdorp. De voetbalvereniging vindt kennelijk dat ze in het O buurdorp Drogteropslagen zijn gevestigd, getuige o.a. dit bericht. Kennelijk heeft de buurtschap meer banden met Drogteropslagen dan met Linde. Bij de inrichting van het huidige postcodesysteem in 1978 hebben PTT en/of gemeente er namelijk voor gekozen om buurtschap Vuile Riete voor de postadressen onder het W buurdorp Linde te laten vallen. Voor de post wonen de inwoners daarom dus 'in' Linde. Weer een soort spelletje 'Wie van de Drie?' dus; er valt in dit geval voor alledrie de plaatsnamen iets te zeggen, in ieder geval m.b.t. de locatie van het sportpark. Dit terzijde, als topografisch bijzonderheidje.

Het is een mooi verhaal hoe het hier met voetballen begonnen is; reeds vóór de Tweede Wereldoorlog was er in Drogteropslagen een voetbalvereniging; DOS-Z. Kennelijk is deze op enig moment opgeheven, want in 1963 ontstaat dus de huidige vereniging DOS '63. Zo moesten de mannen van DOS-Z een gehuurd stuk grasland eerst zelf omspitten en inzaaien voor het bruikbaar was als voetbalveld. Schapen hielden het gras kort. Dat hiel wel in dat ze voor een wedstrijd eerst het veld nog even vrij moesten maken van de dierlijke uitwerpselen... De trainer werd aanvankelijk betaald in natura, in de vorm van melk en boter. Elke week werd een landbouwer aangewezen waar de trainer zijn melk of boter kon ophalen. De kleedaccommodatie besloeg aanvakelijk 2 bij 1,5 meter en wassen deed men middels emmers water. En zo nog veel meer mooie verhalen. Enfin lees hier de hele geschiedenis van DOS-Z en DOS '63 uit Drogteropslagen / Vuile Riete / Linde.

Reactie toevoegen