't Haantje ZH

Plaats
Buurtschap
Rijswijk
Haaglanden
Zuid-Holland

't Haantje ZH

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving 't Haantje.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving 't Haantje.

Terug naar boven

Status

- 't Haantje is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de regio Haaglanden, gemeente Rijswijk.

- De buurtschap 't Haantje valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Rijswijk.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Genoemd naar een vroegere uitspanning ter plekke.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap 't Haantje ligt O van Rijswijk, NW van Delft, in de oksel van A4 en A13, rond de weg Haantje, die ter plekke de grens vormt tussen de gemeenten Rijswijk in het N en Delft in het Z. De buurtschap wordt doorsneden door de spoorlijn Den Haag-Rotterdam.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap 't Haantje omvat ca. 70 huizen met ca. 170 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In de Nieuwe Steentijd, zo’n 4000 jaar voor Chr., liep de kustzone dwars door Rijswijk-Zuid. Hier bevonden zich lage duinen waarop mensen leefden. Later, in de Romeinse Tijd van de eerste tot en met de derde eeuw na Chr., was het gebied geheel verkaveld, met verspreid over het land gelegen boerderijen. Restanten van deze cultuur komen bij opgravingen regelmatig vrij.

In de 12e eeuw werd begonnen met de ontginning van de woeste klei- en veengronden, die daarvoor in het kustgebied waren ontstaan. In die tijd nam de vraag naar landbouwgrond toe. De ontginningen brachten het zogenaamde slagenlandschap voort, met de kenmerkende langwerpige en smalle kavels. Op sommige plekken in Rijswijk-Zuid, bijvoorbeeld in ‘t Haantje, is dit slagenlandschap nog goed te zien. De boerderijen lagen aanvankelijk diep in het land. Later werden zij aan de randwegen gebouwd, waardoor gaandeweg de typerende linten ontstonden.

De poldergronden in dit gebied waren bij uitstek geschikt voor veeteelt en tuinbouw:
zogenaamd ‘warmoesland’. Het gebied heeft altijd een agrarische bestemming gehad. Van de vele boerderijen die er hebben gestaan, resteren er nog twee uit de 19e eeuw. De overige bebouwing is van later datum. In de periode 1955-1970 zijn in ‘t Haantje enkele villa’s en rijen eengezinswoningen gebouwd. (bron: Bestemmingsplan Sion - 't Haantje)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De realisatie van 3.400 woningen in Rijswijk Buiten (oftewel het grondgebied van de buurtschappen Sion en 't Haantje) is in 2012 gestart. Rijswijk Buiten wordt een ruim opgezette, energiezuinige wijk met woningen in allerlei uitvoeringen en prijsklassen, zowel huur als koop. De meeste daarvan zijn eengezinswoningen met twee parkeerplaatsen, gelegen in een groene omgeving en een bijzonder stedenbouwkundig plan. Ook een huis naar eigen inzicht bouwen is mogelijk. Nadere informatie vindt u in het in september 2011 vastgestelde Bestemmingsplan Sion - 't Haantje en op de site over Rijswijk Buiten.

- Er zijn plannen om een 'voorstadhalte' bij 't Haantje te maken aan de zogeheten Oude Lijn zodra de spoorbaanverdubbeling tussen Rijswijk en Delft en de spoortunnel door Delft klaar zijn.

- Pontje Keereweer over de Delftse Vliet (Pasgeldlaan-Delftweg) is in 2012 wegens bezuinigingen opgeheven.

 

Reactie toevoegen