't Haantje (Rijswijk ZH)

Plaats
Buurtschap
Rijswijk
Haaglanden
Zuid-Holland

't Haantje (Rijswijk ZH)

Terug naar boven

Status

- 't Haantje is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de regio Haaglanden, gemeente Rijswijk.

- De buurtschap 't Haantje valt, ook voor de postadressen, onder de stad Rijswijk.

- De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat, al kan de straatnaam Haantje je daar wel een vermoeden van geven.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Genoemd naar een vroegere uitspanning ter plekke.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap 't Haantje ligt O van Rijswijk, NW van Delft, in de oksel van A4 en A13, rond de weg Haantje, die ter plekke de grens vormt tussen de gemeenten Rijswijk in het N en Delft in het Z. De buurtschap wordt doorsneden door de spoorlijn Den Haag-Rotterdam.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap 't Haantje omvat ca. 70 huizen met ca. 170 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In de Nieuwe Steentijd, zo’n 4000 jaar voor Chr., liep de kustzone dwars door Rijswijk-Zuid. Hier bevonden zich lage duinen waarop mensen leefden. Later, in de Romeinse Tijd van de eerste tot en met de derde eeuw na Chr., was het gebied geheel verkaveld, met verspreid over het land gelegen boerderijen. Restanten van deze cultuur komen bij opgravingen regelmatig vrij.

In de 12e eeuw werd begonnen met de ontginning van de woeste klei- en veengronden, die daarvoor in het kustgebied waren ontstaan. In die tijd nam de vraag naar landbouwgrond toe. De ontginningen brachten het zogenaamde slagenlandschap voort, met de kenmerkende langwerpige en smalle kavels. Op sommige plekken in Rijswijk-Zuid, bijvoorbeeld in ‘t Haantje, is dit slagenlandschap nog goed te zien. De boerderijen lagen aanvankelijk diep in het land. Later werden zij aan de randwegen gebouwd, waardoor gaandeweg de typerende linten ontstonden.

De poldergronden in dit gebied waren bij uitstek geschikt voor veeteelt en tuinbouw: zogeheten ‘warmoesland’. Het gebied heeft altijd een agrarische bestemming gehad. Van de vele boerderijen die er hebben gestaan, resteren er nog twee uit de 19e eeuw. De overige bebouwing is van later datum. In de periode 1955-1970 zijn in ‘t Haantje enkele villa’s en rijen eengezinswoningen gebouwd. (bron: Bestemmingsplan Sion - 't Haantje)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De realisatie van 3.400 woningen in Rijswijk Buiten (oftewel het grondgebied van de buurtschappen Sion en 't Haantje) is in 2012 gestart. Rijswijk Buiten wordt een ruim opgezette, energiezuinige wijk met woningen in allerlei uitvoeringen en prijsklassen, zowel huur als koop. De meeste daarvan zijn eengezinswoningen met twee parkeerplaatsen, gelegen in een groene omgeving en een bijzonder stedenbouwkundig plan. Ook een huis naar eigen inzicht bouwen is mogelijk. Nadere informatie vind je in het in september 2011 vastgestelde Bestemmingsplan Sion - 't Haantje en op de site over Rijswijk Buiten.

- Er zijn plannen om een 'voorstadhalte' bij 't Haantje te maken aan de zogeheten Oude Lijn zodra de spoorbaanverdubbeling tussen Rijswijk en Delft en de spoortunnel door Delft klaar zijn.

- Pontje Keereweer over de Delftse Vliet (Pasgeldlaan-Delftweg) is in 2012 wegens bezuinigingen opgeheven.

- ProRail verdubbelt het spoor tussen Rijswijk en Delft. Daarbij komt er ook een nieuwe spoorbrug over de Kerstanjewetering, bij 't Haantje, op de grens van Rijswijk en Delft. De brug over de Kerstanjewetering dreigde daarbij te laag te worden. In het ontwerp-tracébesluit dreigde de brug namelijk in plaats van de in dit gebied gebruikelijke doorvaarhoogte van 1,80 m op ca. 1,65 m boven het water te komen, waardoor veel recreatievaartuigen er niet meer onderdoor zouden kunnen. Daarop is namens vele organisaties bewaar aangetekend, wat in december 2016 is gehonoreerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De watertoren in buurtschap 't Haantje (Jaagpad 148c) is in 1911 gebouwd in eclectische stijl met elementen uit de neorenaissance en art deco, naar een ontwerp van N. Biezeveld. De watertoren van ongeveer 29,3 meter hoog staat aan het Jaagpad langs het Rijn-Schiekanaal nabij de grens met Delft. De toren heeft een waterreservoir van 200 m3. De in opengewerkte betonskeletbouw uitgevoerde toren heeft een ronde bovenbouw met betonnen vlakbodemreservoir. De watertoren is: van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als herinnering aan het belang voor de drinkwatervoorziening voor de regio; van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een in eclectische bouwstijl opgetrokken watertoren; het bijzondere type met een opengewerkte onderbouw in beton. Daarnaast is het van belang als voorbeeld van een watertoren uit het oeuvre van architect N. Biezeveld. De watertoren is gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering. De watertoren heeft ensemblewaarde als onderdeel van het complex en heeft een beeldbepalende waarde.

Reactie toevoegen