Sumarreheide

Plaats
Buurtschap
Tytsjerksteradiel
Fryslân

Sumarreheide krokodil en kikkers (Kopie).jpg

Net echte maar gelukkig namaak-krokodil in een vijver te Sumarreheide. De kikkers zijn wél echt...

Net echte maar gelukkig namaak-krokodil in een vijver te Sumarreheide. De kikkers zijn wél echt...

Sumarreheide gedicht (Kopie).jpg

Mooi gedicht over Sumarreheide

Mooi gedicht over Sumarreheide

Sumarreheide plaatsnaambord.jpg

De inwoners van de buurtschap Sumarreheide maken onder het plaatsnaambord reclame voor hun lokale site. En terecht want het is een zeer informatieve site. Van harte aanbevolen als je meer over verleden en heden van Sumarreheide wilt weten.

De inwoners van de buurtschap Sumarreheide maken onder het plaatsnaambord reclame voor hun lokale site. En terecht want het is een zeer informatieve site. Van harte aanbevolen als je meer over verleden en heden van Sumarreheide wilt weten.

Sumarreheide

Terug naar boven

Status

- Sumarreheide is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel.

- De buurtschap Sumarreheide valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Sumar. Op sommige sites staat dat de buurtschap onder Garyp zou vallen, maar postaal valt het in ieder geval onder Sumar. De dorpen liggen beide even ver van de buurtschap vandaan. De grens van de dorpsgebieden van Garyp en Sumar loopt ter plekke door of langs het verticale deel van de Boskwei / Bosweg, dus hooguit enkele panden aan de westkant van de Boskwei / Bosweg vallen onder Garyp.

- De buurtschap Sumarreheide ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Suameerderheide. Overigens is de plaatsnaam sinds 1989 officieel Friestalig.

Oudere vermeldingen
Op een kaart van rond 1700 vinden we de benaming Heyd Huysen, 19e-eeuwse kaarten vermelden Heidhuizen en sinds begin 20e eeuw geven kaarten de naam Suameerderheide.

Naamsverklaring
De naam betekent heide 'wild land' bij/van het dorp Sumar. De oudere benamingen bevatten het meervoud van huis 'woning'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Sumarreheide ligt Z van Sumar, O van Garyp, rond de weg Lytse Buorren. De buurtschap wordt begrensd door de Joute van der Meerwei, de Heidereed, de Polderdyk en de Boskwei (aldus de site van de buurtschap).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Sumarreheide omvat ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Rond 1900 wonen de mensen in Sumarreheide nog in zogeheten spitketen (plaggenhutten). In 1916 besluit men dat dat zo niet langer kan, en worden er 10 stenen woningwetwoningen gebouwd. Omdat de huizen in een rijtje staan, noemt men dit buurtje aanvankelijk de Hûzestreek. Later krijgt het de naam de Lytse Buorren. In 1976 zijn er plannen om deze woningen slopen, maar dankzij fel verzet van de bewoners is dit niet doorgegaan.

- Artikelen over de geschiedenis van Sumarreheide.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De afgelopen jaren is de N356 (Dokkum-Nijega) opgewaardeerd tot een 100 km/u weg met ongelijkvloerde kruisingen. Dit project heet De Centrale As en is in 2015 gereed gekomen. De hoofdfietsroute langs De Centrale As loopt vanaf Sumar aan de oostzijde van De Centrale As tot de Joute van der Meerweg bij Sumarreheide. De Joute van der Meerweg kruist De Centrale As nu door middel van een onderdoorgang (voorheen gelijkvloerse kruising), waarin een verhoogd fietspad is aangelegd. Er is ook een faunapassage gerealiseerd.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Paardendagen / Hynstedagen Tytsjerksteradiel (paardensport) (weekend in juli). - Verslag Hynstedagen 2011. - Filmpje van de ponykeuring tijdens de Hynstedagen 2011.

Terug naar boven

Beeld

- Foto's van (o.a. inwoners van) Sumarreheide in vroeger tijden.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Sumarreheide.

- Site van de Sumarreheidster troubadour Doede Veeman. Op zijn site vind je meer dan 100 door hem gecompondeerde liedjes in het Fries, met naast de teksten vaak ook nog de bladmuziek en een afspeelbaar gedeelte van het lied.

Reactie toevoegen