Garyp

Plaats
Dorp
Tytsjerksteradiel
Fryslân

Garyp

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Garyp.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Garyp.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Garyp.

Terug naar boven

Status

- Garyp is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel.

- Onder het dorp Garyp valt ook de buurtschap Sigerswâld.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Garijp. Overigens zijn de plaatsnamen in deze gemeente sinds 1989 officieel Friestalig. Voor degenen die nog gewend zijn aan de oude namen, staan die er op de plaatsnaamborden nog wel onder.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Garyp 100 huizen met 620 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Garyp ca. 800 huizen met ca. 1.900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De nederzetting Garyp is ontstaan op een zandhoogte die boven het veen uitsteekt, een 'zandeiland'. Daar is nu niet veel meer van te herkennen. De grootste hoogten zijn alle afgegraven, men gebruikte het mooie witte zand o.a. als strooizand in de stal en op het boerenerf. In de jaren dertig is het gebied tussen de Geref.Kerk en de Ielke Boonstraloane (waar nu de sportvelden zijn) afgegraven. Dit gebeurde in het kader van de Werkverschaffing. Met kipkarren getrokken door een paard werd het zand naar skûtsjes (vrachtschepen) gebracht die in de Skipfeart lagen. Een herkenbare hoogte is nog wel steeds die waar de (woon)boerderij met de toepasselijke naam "Heechhiem' staat aan de Westerein. Tezamen met het gebied van de Ljippenstâl vormde dit een wier (wier = een kleine terp). Zo heeft Garyp drie van deze wieren gekend. De naam van een huis aan het Tsjerkepaed herinnert daar nog aan: "Op trije herne wier".

Qua waterhuishouding hoorde Garyp vroeger eerder bij het gebied 'De Lege Midden' dan bij 'De Wâlden'. Garyp was voor een groot deel alleen maar een uitloper van 'De Lege Midden', economisch niet belangrijk want de grond was arm, hoog en droog. De edelen en rijke boeren woonden immers op het kleigebied waar de grond veel vruchtbaarder was. Vanwege het turfmaken hebben hier toch wel mensen van stand gewoond. Toen dat gedaan was, bleven ze misschien voor het gerief en wellicht uit strategisch oogpunt. De westkant van het dorp was waarschijnlijk vrij kaal, aan de oostkant waren in de middeleeuwen lanen met boomwallen. Easterein, Greate en Lytse Buorren werden beplant met bomen. Het begin van het woudengebied-uiterlijk van Garyp was er. Als dan in 1916 de Eernewoudster polder ontstaat wordt Garyp afgesneden van 'De Lege Midden' en wordt Garyp pas echt een 'wâlddoarp' (woudengebied-dorp) met een prachtige beschutte omgeving.

- Zie verder: vele artikelen over de geschiedenis van Garyp op de lokale dorpssite.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In tijden van krimp is het een uitdaging om een dorp leefbaar te houden middels voldoende voorzieningen en woningen voor starters en senioren. De lokale aannemer Timmermans uit Garyp heeft in zijn dorp in beide voorzien. Hij heeft zijn eigen huis en bedrijfspand geruild met de voormalige melkfabriek, omdat hij de slechte staat van het complex niet kon aanzien. Hij heeft er zorgwoningen in gebouwd en het complex biedt tevens onderdak aan een huisarts, apotheek, fysiotherapeut, pedicure, peuterspeelzaal en kinderopvang.

Als volgend project heeft hij in 2016 een oude boerderij verbouwd tot 7 betaalbare woningen, in principe bedoeld voor starters, maar ook geschikt als seniorenwoningen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Garyp heeft 16 rijksmonumenten.

- Windmotor Garyp.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Garyp.

- Buurtvereniging Tsjerkebuorren Garyp.

- Buurtvereniging Klompmakkersstreek.

- Brassband Looft den Heer.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Garyp Petrus tsjerke.

Reactie toevoegen