Oudeschoot

Plaats
Dorp
Heerenveen
Fryslân

Oudeschoot..JPG

Oudeschoot is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Schoterland.

Oudeschoot is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Schoterland.

oudeschoot_collage.jpg

Oudeschoot, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Oudeschoot, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Oudeschoot. (2).JPG

Middenin Oudeschoot

Middenin Oudeschoot

Oudeschoot. (3).JPG

Het kerkje op een natuurlijke hoogte in Oudeschoot

Het kerkje op een natuurlijke hoogte in Oudeschoot

Oudeschoot

Terug naar boven

Status

- Oudeschoot is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Schoterland.

- Het dorp Oudeschoot is aanvankelijk in 1965 aan de kern Heerenveen toegevoegd. Alleen het buitengebied O van de huidige A32, rond de Schoterlandseweg en N ervan, bleef zelfstandig. Dat betrof in feite alleen nog de buurtschap Anneburen (met in 2003 ca. 180 inwoners). De inwoners waren daar niet blij mee, en hebben dat middels diverse acties ook luid en duidelijk laten blijken. Pas in 2003 hadden de acties succes en kreeg Heerenveen-Zuid, zoals het geannexeerde gedeelte inmiddels heette, de oude naam Oudeschoot terug (ook voor de postadressen), en schoot het inwonertal weer omhoog van 180 naar 1.500. Dit betreft de bebouwing tussen A32 en het bedrijventerrein, t/m de ijsbaan in het N.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Aldskoat.

Oudere vermeldingen
1299 van Scoeten, tot Scoten, 1315 Schote, 1347 de Scote, 1350 in Scoten, 1408 Olde Schoten, 1415 tot Schoten, 1579 Aldeschot, 1840 Oude Schoot.

Naamsverklaring
Betekent schoot 'hoek hoger land uitspringend in het terrein' met het later toegevoegde ald, old, oud 'oud' ter onderscheiding van het nieuwere buurdorp Nieuweschoot.(1)

Terug naar boven

Ligging

Oudeschoot ligt direct ZO van Heerenveen, en grenst in het W aan Nieuweschoot, in het N aan Oranjewoud, in het O aan Mildam. De Z grens van het dorpsgebied wordt gevormd door de rivier Kuinder of Tsjonger. Door het dorpsgebied loopt de A32.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Oudeschoot 75 huizen met 452 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 600 huizen met ca. 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oudeschoot heeft 10 rijksmonumenten.

- Oudeschoot heeft 18 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) Skoattertsjerke (Schoterlandseweg 24) is een zaalkerk uit 1752, die een houten gebouw uit 1610 heeft vervangen. De kerk is gebouwd in opdracht van Menno Coehoorn van Scheltinga (1701-1777), grietman van Schoterland, en zijn vrouw Martha Kinnema. Boven de ingang is een gevelsteen met hun wapens aangebracht. De torenspits is na een brand in 1823 vervangen. De klok uit 1758 is in 1942 door de Duitse bezetter gevorderd. De windwijzer heeft de vorm van een paard. In 2007 is het houten torentje gerestaureerd. Tijdens deze werkzaamheden ontdekte men dat het hout van de gehele kerk door houtworm en de huisboktor was aangetast. Voor de restauratie is door de gemeente Heerenveen extra geld beschikbaar gesteld. De kansel is in Lodewijk XIV-stijl uitgevoerd. Het orgel uit 1871 is gemaakt door Willem Hardorff en geschonken door jhr. Andringa de Kempenaer. In het driezijdig gesloten koor een doopvont en twee ramen van gebrandschilderd glas gemaakt door Chris Fokma. In 2002 zijn ter viering van het 250-jarig jubileum ook twee door Ton de Bruin gemaakte ramen geplaatst: de duif (Gen 8:11) en de broden en vissen (Luk 9:16). Sindsdien heet de Hervormde kerk van Oudeschoot Skoattertsjerke.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oudeschoot heeft de oudste markt in Noord- Nederland: de ‘Skoattermerk’ (Schotermarkt). Al sinds 1600 wordt deze markt jaarlijks op Tweede Pinksterdag gehouden.

- "De Drie Pilaren is normaal een locatie waar Heerenveen e.o. komt vergaderen. Maar één dag per jaar even niet. Op zaterdag 6 juli 2019 hebben we voor het eerst het kleinschalig openlucht muziekstraatfestival 'Back to Basics Festival' georganiseerd in Oudeschoot. Een festival waar we beginnende bandjes laten optreden, zodat ze live ervaring op kunnen doen. Dat doen ze weliswaar voor 'een knaak en een bos wortels', wij zorgen voor een mooi overdekt podium met een uitstekende muziekinstallatie (PA) en een top geluidsman (Musykfabryk). Backstage staat genoeg te drinken voor de bandleden, daar wordt goed voor hen gezorgd. Een fotograaf maakt foto's van de bands die ze voor hun PR, Facebookpagina of website goed kunnen gebruiken. De bands spelen zo'n 45-60 minuten en tijdens het af- en opbouwen (ca. 30 minuten) wordt er 'Op De Bank' opgetreden. Dat is een kleiner podium. Dus er is altijd live muziek.

Ons doel is dat het weer echt om de muziek gaat, dat we met z'n allen plezier hebben en daar hoort een drankje bij. Terug naar de basis, daarom de slogan ’Muziek, Bier & Plezier'. We beginnen in de middag om 15:00 uur en gaan door tot ca. 22:00 uur. Dan gaat de volumeknop naar beneden en kan het laatste drankje nog gedronken worden. Uiteraard hebben we buiten een tap staan met Hertog Jan op het fust. We tappen in plastic glazen i.v.m. de veiligheid. Wil je iets eten dan hebben we een warme hap in de vorm van een gehaktbal en een hamburger inclusief broodje. Het zijn grote jongens, daarna heb je echt geen honger meer. De prijzen zijn geen 'festivalprijzen’, we houden het leuk. Dus 2 euro voor een Hertog Jan biertje. We werken met munten. Dat is handig en werkt sneller. De munten die je overhoudt kun je weer inwisselen, je krijgt je geld dan uiteraard terug. Je kunt ook pinnen, wel zo veilig. Back to Basics Festival Oudeschoot is helemaal gratis toegankelijk. We vragen dus géén entree. En ook geen 50 eurocent voor het toilet." Dit alles aldus de organisatie. De 1e editie in 2019 was een groot succes. Daarom komt er een 2e editie, op 29 augustus 2020.

- Spokentocht Oudeschoot (op een zaterdag eind oktober).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Oudeschoot heeft sinds 2011 de beschikking over het Krajicekveld, een locatie waar mensen van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Met speeltuin, jeu-de-boulesbaan, (ouderen)hangplek, kabelbaan, tafeltennistafel, fitnesstoestellen en een sportkooi.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Oudeschoot, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - "Onze dorpskrant het Skoatter Doarpsnijs bestaat al sinds 1987. Doel is om de inwoners van Oudeschoot en Nieuweschoot te informeren over allerlei zaken die in en rondom onze dorpen gebeuren. Het Skoatter Doarpsnijs wordt gemaakt door vrijwilligers. Een redactie en een team dat de productie en de bezorging verzorgt. De productie wordt verricht in een ruimte van MFA Skoatterhûs. Daar staat de printer en de vergaarmachine. Alles wordt nog handmatig gedaan. Het Skoatter Doarpsnijs heeft een oplage van 1.000 exemplaren en wordt huis aan huis bezorgd. Het verschijnt 10 keer per jaar (= maandelijks behalve juli en augustus). Financieel is onze dorpskrant afhankelijk van adverteerders en donateurs. Voor maar € 5,00 per jaar ben je voor het gehele jaar donateur. Wil je graag iets insturen naar het Skoatter Doarpsnijs, dan kan dat naar het e-mailadres van de redactie: jacq.peters@kpnmail.nl (t.a.v. Jacques Peters)."

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Oudeschoot vertegenwoordigt de belangen van de inwoners, met als doel de leefbaarheid - van zowel de fysieke als ook de sociale omgeving - te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

- MFA: - MFA Skoattershûs.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Kindcentrum Skoatterwiis is het kloppende hart van Oudeschoot. Het kindcentrum vormt met de school en de peuterspeelzaal de verbinding met het MFA en het dorp. Het doel van Skoatterwiis is kinderen de tools te geven om succesvol de volgende stap te zetten in hun ontwikkeling. Het vervolgonderwijs vraagt om kennis en vaardigheden, maar ook en vooral een persoonlijke ontwikkeling die gericht is op zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Wij geven leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden mee, waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21e eeuw. Wij willen het beste uit de kinderen halen. Leren is essentieel om in de toekomst succes te hebben. Onze kernwaarden zijn plezier, verbinding en toekomstgericht. Plezier. Plezier maakt leren gemakkelijker. Leren is niet altijd leuk. Soms is het moeilijk om te blijven oefenen. Plezier maakt alles een beetje lichter. Verbinding. Samenleven is een kunst. Help je elkaar verder? Gun je de ander ook iets? Geef je een opsteker of geef je een afbreker? Een afbreker blijft veel langer hangen. Een afbreker zorgt ervoor dat je sneller opgeeft. Je verbonden voelen met de ander maakt ieder kind sterker. Dan gaat leren ook beter. Toekomstgericht. Een stevige basis in de beheersing van de leerstof. Je kent jezelf. Je durft voor jezelf uit te komen. Je houdt rekening met de ander. Je bent niet bang voor weerstanden. Dan ben je klaar voor de toekomst."

- Muziek: - "Het repertoire van de in 1946 opgerichte Brassband Advendo uit Oudeschoot is zeer divers. Zo spelen wij stukken uit de huidige popmuziek, kun je koralen en klassieke werken beluisteren en hebben we voor kerst een selectie van bekende en minder bekende stukken. De wekelijkse repetities worden gehouden op dinsdagavond van 19:45-22:00 uur, in het bijgebouw van de Sionskerk (Marktweg 55). Als je lid wilt worden en met ons wilt meespelen, bezoek dan eens de repetitie van onze brassband of stuur ons een mailtje. Vermeld welk instrument je speelt (of zou willen spelen) en wat je eventuele ervaring met (brassband)muziek is. Ook als je geen of weinig ervaring met muziek spelen hebt kun je bij Advendo terecht. Wij hebben contacten met een docent die de muzieklessen voor je kan verzorgen. Niet iedereen zal zelf over een instrument beschikken. In dat geval geeft de brassband een instrument in bruikleen."

- Buurtsuper: - Bij een aantal grootschalige onderzoeken, waarvan de resultaten zijn weergegeven in de Dorpsvisie 2008-2018, bleek een eigen supermarkt een grote wens van de meer dan 1500 inwoners van Oudeschoot. Op initiatief en in opdracht van Plaatselijk Belang is in 2010 het project Dorpswinkel van start gegaan, uitgevoerd door een stichting met dezelfde naam. In deze winkel krijgen mensen (met name inwoners van het dorp) met een uitkering en/of een beperking de kans om werkervaring op te doen dan wel dagbesteding te hebben. Daarnaast biedt de winkel de mogelijkheid aan vrijwilligers om iets te betekenen voor hun medemens. De winkel is vooral bedoeld om de leefbaarheid in het dorp te versterken, maar zou zonder de nevendoelstelling niet kunnen bestaan. Zo snijdt het mes aan twee kanten. De organisatie is in handen van een stichtingsbestuur, zonder enig winstoogmerk. Eventuele positieve resultaten van de buurtsuper komen ten goede aan het dorp. Aan het project is in 2011 door de gemeente Heerenveen de Sociale Vernieuwingsprijs toegekend, een prijs die toen voor het eerst sinds lange tijd weer is uitgereikt.

Nu de gemeente Heerenveen geen financiële ondersteuning meer biedt, is de winkel aangewezen op de inzet van vrijwilligers en bijdrages van inwoners uit het dorp. Naast het uitgebreide assortiment dat de winkel voert, kunnen klanten er terecht voor een praatje of - nu er geen geldautomaat meer in het dorp is - om te pinnen. De inwoners zijn dan ook erg blij met de supermarkt. Zie ook de videoreportage van GPTV over de Buurtsuper. "Waar overal om ons heen voorzieningen in dorpen zijn gesloten en/of de komende tijd gaan sluiten, zetten wij ons in om Buurtsuper Oudeschoot juist voor het dorp te behouden; voor de ouderen en kinderen in het dorp om zelfstandig hun boodschappen te doen of gewoon voor een praatje. Ook voor het bieden van een beschermde werkplek voor mensen met een beperking kun je via Maatwurk Ondersteuning terecht bij onze Buurtsuper. Juist door haar kleinschaligheid een van de leukste werkplekken midden in de maatschappij. Op zoek naar dagbesteding of stage Maatschappelijke Zorg niveau 4? Neem contact op met Cora en/of Baukje, tel. 0513-63 33 93."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oudeschoot en - idem kerk.

Reactie toevoegen