Opeinde

Plaats
Dorp
Smallingerland
Fryslân

opeinde_collage.jpg

Opeinde, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Opeinde, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Opeinde.JPG

Daar hebben we Opeinde.

Daar hebben we Opeinde.

Opeinde (3).JPG

De kerk langs de straatweg in Opeinde.

De kerk langs de straatweg in Opeinde.

Opeinde (4).JPG

Opeinde in Smallingerland.

Opeinde in Smallingerland.

Opeinde (2).JPG

Boerderij in Opeinde.

Boerderij in Opeinde.

Opeinde

Terug naar boven

Status

- Opeinde is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland.

- Sinds 2011 bezit Opeinde een eigen vlag en dorpswapen, ontworpen door de Fryske Rie foar Heraldiek.

- Onder het dorp Opeinde valt ook de buurtschap De Kletten.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
De Pein.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Opeinde ligt NW van de kern Drachten, N van het dorp Kortehemmen, NNO van de dorpen De Wilgen en Boornbergum, NO van de dorpen Smalle Ee, Nij Beets en De Veenhoop, ONO van het dorp Oudega, O van het dorp Earnewâld en het Nationale Park De Alde Feanen, ZW van de dorpen Nijega, De Tike, Sumar, Garyp en Burgum, Z van het dorp Eastermar, ZW van de dorpen Rottevalle, Houtigehage, Boelenslaan, Harkema en Surhuisterveen en W van het dorp Drachtstercompagnie.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Opeinde 54 huizen met 412 inwoners. Tegenwoordig omvat het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Histoaryske Feriening De Pein, die op haar site o.a. een pagina heeft over de geschiedenis van Opeinde.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Aan de Z kant van het dorp verrijst vanaf 2018 een heel bijzondere nieuwe wijk. De Peinder Mieden moet 'de groene long van Drachten' worden. Op 90 hectare grond komen 45 door de eigenaren zelf te ontwerpen woningen met een gemiddelde kavelgrootte van 1.000 m2. Een groot deel van het gebied blijft groen voor natuur en recreatie. De bewoners worden via een Vereniging van Eigenaren bezitter van het gebied en gaan dat zelf ook onderhouden. Naar de mening van het Friese college is het landschap tussen Drachten en Opeinde te kleinschalig voor agrarisch gebruik, maar vormt het een waardevol coulissenlandschap dat vanuit deze beide kernen mogelijkheden voor recreatie biedt.

Als reactie op iemand die op de Facebookpagina van het project reageerde dat hier "weer een stuk natuur om zeep wordt geholpen", licht de projectorganisatie als volgt toe dat dat volgens hen juist niet zo is, en dat het er juist beter op wordt: "Als je je verdiept in het plan kun je zien dat er juist meer natuur komt. Minder ingrijpen door de mens en daardoor meer ruimte geven voor natuurontwikkeling. Slechts 5% van het gebied wordt als bouwkavels uitgegeven om het betaalbaar te houden. De overige 95% worden extensief beheerd door vooral een kudde runderen. Zowel flora als fauna varen hier wel bij. Meer biodiversiteit trekt insecten, vogels e.d aan."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Opeinde heeft 10 rijksmonumenten.

- Opeinde heeft 4 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Activiteitencommissie Opeinde organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten.

- Dorpsfeest Opeinde (september).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Vogelwacht Opeinde e.o..

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Opeinde.

- Nieuws: - De fraaie Doarpskrante It Brechje verschijnt 1x per kwartaal en is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers). - Nieuws uit Opeinde op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Opeinde.

- Onderwijs en kinderopvang: - Samenwerkingsschool De Leister Igge. - In april 2017 is VANDAAG gestart met een kinderdagverblijf in Opeinde, voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het KDV is gerealiseerd in dorpshuis De Wringe, in de ruimte van Peuterspelen. Samen spelen, ontdekken en leren. Dat is kinderopvang bij VANDAAG. Er staan altijd vaste leidsters voor kleine groepen. Ze hebben een specifiek activiteitenaanbod voor baby's, dreumesen en peuters.

- Jeugd: - Jeugdsoos It Peinder Plakje.

- Muziek: - Fanfare Apollo-Foarút is in 1970 ontstaan uit een fusie van Apollo uit Opeinde en Foarút uit Oudega, omdat beide korpsen met het probleem kampten dat ze niet genoeg leden hadden om zelfstandig als fanfarekorps te opereren. De leeftijden variëren van ca. 10 tot ca. 80. - Het in 1997 opgerichte Shantykoor De Brêgesjongers behoort zo langzamerhand tot het neusje van de zalm in de noordelijke shantywereld. Het 35 leden tellende koor is dan ook een graag geziene gast bij de diverse shantyfestivals, dorpsfeesten en andere evenementen en festiviteiten. Daarnaast ontvangen ze ook regelmatig uitnodigingen om de bewoners van ouderencentra een aangename middag of avond te bezorgen. Onder leiding van onze 'muzikale alleskunner' Willem Zijlstra wordt er door het koor tweemaal per maand serieus geoefend. De muzikale begeleiding bestaat uit twee accordeons, drie trekzakken, bastuba, fluit, drums, basgitaar en gitaar.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. ONT is opgericht in 1962 en heeft ruim 500 leden, waarvan bijna 400 spelende leden. - Facebookpagina Vrouwen 1. - Tot 1944 is het vooral voetbal wat de klok slaat in Opeinde. Als echter de enige bal in het bezit van het dorp in de vernieling raakt, stelt meester Sinnema de bal van de school beschikbaar, op voorwaarde dat er niet mee gevoetbald wordt. Werd er eerder al in Nijega en Oudega gekorfbald, ook Opeinde is sindsdien op de korfbalkaart te vinden, want op 1 augustus 1944 wordt K.C. De Pein officieel opgericht. - Tennisvereniging Douwekamp. - Gymnastiekvereniging TONEO is er voor de dorpen Opeinde, Nijega en De Tike.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Opeinde en - idem Crematorium.

Reactie toevoegen