Oldeholtpade

Plaats
Dorp
Weststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

oldeholtpade_mooiste_dorp_fryslan_2016_kopie.jpg

Oldeholtpade is met nog 2 dorpen verkozen tot Mooiste dorp van Fryslân 2016. Dorp en gemeente zijn daar terecht trots op, dus het dorp heeft mooie borden gekregen om dit bij de ingangen van het dorp aan voorbijgangers kenbaar te maken.

Oldeholtpade is met nog 2 dorpen verkozen tot Mooiste dorp van Fryslân 2016. Dorp en gemeente zijn daar terecht trots op, dus het dorp heeft mooie borden gekregen om dit bij de ingangen van het dorp aan voorbijgangers kenbaar te maken.

Oldeholtpade

Terug naar boven

Status

- Oldeholtpade is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Weststellingwerf.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Aldeholtpea.

Oudere vermeldingen en naamsverklaring
Over de plaatsnaam Oldeholtpade.

Straatnamen
Verklaring van de straatnamen in Oldeholtpade.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Oldeholtpade ligt O van de A32 en het dorp Nijeholtwolde, ZO van de dorpen Oldeholtwolde, Ter Idzard en Mildam, ZZO van het dorp Katlijk, ZZW van het dorp Nieuwehorne, ZW van de dorpen Nijeholtpade en Oldeberkoop, W van het dorp Noordwolde, WNW van het dorp De Hoeve, NW van de dorpen Vinkega en Steggerda, N van het tweelingdorp De Blesse-Peperga en NNO van het dorp Blesdijke.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Oldeholtpade (dan: Oldeholtpa) 68 huizen met 407 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Oldeholtpade.

- Hieke Joostema uit Berltsum is dorpsstyliste. Dat houdt in dat zij - op eigen initatief of op verzoek - aan de hand van een objectieve checklist dorpen beoordeelt op de uitstraling van openbaar, particulier en bedrijfsterrein, en hoe dit kan worden verbeterd. Zaken waarop gelet wordt zijn bijv. de kwaliteit van de openbare weg, fiets- en wandelpaden, openbaar groen, uitstraling verkeersborden, voortuinen particulieren en bedrijven, voorgevelaankleding, erfafscheiding en beeldbepalende locaties. Vervolgens adviseert zij vrijblijvend over mooie, verkeersveilige en duurzame oplossingen. In 2015 heeft Joostema een 30-tal dorpen en buurtschappen van uiteenlopende grootte en aard beoordeeld. Op grond hiervan zijn de dorpen Burgwerd, Gaastmeer en Oldeholtpade in maart 2016 gehuldigd als ‘Moaiste Doarp fan Fryslân'. Deze dorpen scoren hoog op de 'mooi-criteria' op de checklist en ze zijn ook verkeersveilig ingericht.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oldeholtpade heeft 1 rijksmonument, zijnde de Stephanuskerk.

- Oldeholtpade heeft 3 gemeentelijke monumenten, zijnde het woonhuis uit ca. 1925 op Hoofdweg 144, de schoolmeesterswoning uit 1918 op nr. 160 en d'Oolde Pastorie uit ca. 1885 op nr. 211.

- De windmotor bij Hoofdweg 119, achter de basisschool, heeft vroeger dienst gedaan om de ijsbaan aldaar vol water te malen.

- De windmotor in de Lindevallei verkeert in slechte staat.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Paasvuur.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoseries van evenementen en landschap in Oldeholtpade.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oldeholtpade.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Oldeholtpade op Facebook. - De 1 x per 2 maanden verschijnende dorpskrant De Holenpathe is via de link ook online te lezen.

- Onderwijs: - Basisschool De Striepe.

- Sport: - v.v. Oldeholtpade (voetbal). - Korfbalvereniging SCO.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oldeholtpade alg. nieuw, - idem alg. oud en - idem kerk.

Reactie toevoegen