Noardein

Plaats
Buurtschap
Leeuwarden
Fryslân

Noardein

Terug naar boven

Status

- Noardein is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1943 gemeente Leeuwarderadeel.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wytgaard.

- De buurtschap Noardein heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Noordend of Noordeind.

Spelling
De buurtschap Noardein heeft geen plaatsnaamborden (waaraan wij de spelling van de plaatsnaam zouden kunnen ontlenen). Gezien de spelling van de straat waaraan het is gelegen, gaan wij ervan uit dat de Friese spelling voor deze plaats de kennelijke voorkeursspelling is.

Oudere vermeldingen
1664 Noord End, 1840 Noordend.

Naamsverklaring
Gezien het element noord in de naam moet de buurtschap genoemd zijn naar de ligging net ten noorden van het riviertje de Jokse, dat hier de grens vormt tussen het dorpsgebied van Wytgaard in de gemeente Leeuwarden (t/m 1943 gemeente Leeuwarderadeel) in het noorden en het dorpsgebied van Reduzum in de gemeente Boarnsterhim (t/m 1983 gemeente Idaarderadeel) in het zuiden. Logisch is het niet, omdat de naam suggereert betrekking te hebben op het noord-eind van het zuidelijk hiervan gelegen dorp Reduzum, wat niet kan omdat dat dorp onder de gemeente Boarnsterhim valt, terwijl Noardein onder het N van de buurtschap gelegen dorp Wytgaard in de gemeente Leeuwarden valt (vanouds viel de buurtschap overigens onder Wirdum).(1)

Een naam als Zuideind zou dus logischer zijn geweest (maar zo heeft het nooit geheten). Gezien de bestuurlijke situatie is het immers niet het noordeinde van het dorp Reduzum, maar het zuideinde van het dorp Wytgaard. Vanouds (toen Wytgaard zelf ook nog een buurtschap was) was het zelfs een buurtschap van het dorp Wirdum, wat nog noordelijker ligt.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Noardein ligt rond de gelijknamige weg, Z van Wytgaard, in de Reitsmapolder.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Noardein 9 huizen met 51 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd slechts een handvol panden, met ca. 15 inwoners.

Reactie toevoegen