Middelbuorren

Plaats
Buurtschap
Smallingerland
Fryslân

Middelbuorren

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Middelbuorren.

Terug naar boven

Status

- Middelbuorren is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland.

- De buurtschap Middelbuorren valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Nijega.

- De buurtschap Middelbuorren heeft witte plaatsnaamborden en ligt - dus - buiten de bebouwde kom. Er geldt wel een 30 km-zone.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Middelburen. De plaatsnaamborden hebben alleen de Friese spelling, dus dat is voor deze plaatsnaam dan kennelijk de voorkeursspelling (ondanks dat de dorpsnamen in deze gemeente primair Nederlandstalig zijn).

Oudere vermeldingen
Op de kaart uit ca. 1700 spelt men Middelbuiren, vanaf de 19e eeuw is het Middelburen.

Naamsverklaring
Het tweede element van de naam is de meervoudsvorm van buur. Het eerste element is midden, 'tussen twee andere in'. De ene daarmee bedoelde nederzetting is Nijega, de andere Oudega.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Middelbuorren ligt Z van Nijega, W van Opeinde, rond de Hegewei, voor zover gelegen op grondgebied van Nijega. De Hegewei loopt ook verder naar het O op grondgebied van Opeinde, waar overigens overnieuw wordt begonnen met de huisnummering, maar dat is dus niet meer de buurtschap Middelbuorren. De plaatsnaamborden ter plekke geven aan wat tot het grondgebied van de buurtschap behoort.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 wordt Middelbuorren niet apart vermeld.

- Tegenwoordig omvat de buurtschap Middelbuorren ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Reactie toevoegen