Woonplaats binnen bebouwde kom van andere woonplaats

woonplaats_binnen_kom_van_andere_woonplaats_tuk_kopie.jpg

Tuk is een formele woonplaats, d.w.z.: voor postcodeboek en gemeentelijke basisregistraties BAG. Toch heeft het geen eigen bebouwde kom, maar ligt het binnen de kom van Steenwijk...

Tuk is een formele woonplaats, d.w.z.: voor postcodeboek en gemeentelijke basisregistraties BAG. Toch heeft het geen eigen bebouwde kom, maar ligt het binnen de kom van Steenwijk...

Je zou verwachten dat een formele woonplaats (= voor postcodeboek en BAG) altijd een eigen bebouwde kom heeft, dus dat een formele plaats niet binnen de bebouwde kom van een andere plaats kan liggen. Dat lijkt óns althans logisch. Toch blijkt er best een behoorlijk aantal formele woonplaatsen te zijn dat binnen de bebouwde kom van een andere plaats ligt.

Hieronder een lijstje in wording:

- Groet (valt binnen de bebouwde kom van Schoorl).

- Hoensbroek (valt binnen de bebouwde kom van Heerlen).

- Huisduinen (valt binnen de bebouwde kom van Den Helder).

- Koedijk (valt deels binnen de bebouwde kom van Alkmaar, maar dat deel heeft wel een eigen postcode).

- Oudezijl (valt binnen de bebouwde kom van Bad Nieuweschans).

- Oudorp (valt binnen de bebouwde kom van Alkmaar).

- Tuk (valt binnen de bebouwde kom van Steenwijk).

- Zuidveen (valt binnen de bebouwde kom van Steenwijk). Slechts een klein deel aan de rand van Zuidveen viel vanouds al onder de gemeente Steenwijk, vóór de herindeling met Steenwijkerwold. Voor die herindeling zag degene die Zuidveen vanuit het westen binnen reed, aan de gemeentegrens binnen de bebouwde kom het kombord Steenwijk. Dat is na die herindeling wel aangepast. De voormalige Zuidveense panden onder de gemeente Steenwijk vallen nu ook onder plaatsnaam Zuidveen. Maar dan wel met wit plaatsnaambord.

Bijzondere gevallen

'Blauwe plaatsnaamborden' noemen wij ook meestal zo, omdat iedereen dan begrijpt wat je bedoelt. Formeel heten die borden echter 'komborden', omdat ze begin dan wel eind (= met rode streep erdoor) van een 'bebouwde kom' aanduiden. Er zijn ca. 3.000 plaatsen in ons land met een 'bebouwde kom' en dus blauwe ehh plaatsnaamborden. In meer dan 98 procent van de gevallen staat er ook daadwerkelijk een plaatsnaam op. Dat is ook onze voorkeur, omdat je daar misverstanden mee voorkomt. Wettelijk hoeft er echter alleen maar een naam op te staan, namelijk de naam die de gemeente aan de bebouwde kom geeft. Dat hóeft niet per se een plaatsnaam te zijn. In meer dan 98 procent van de gevallen is het wel een plaatsnaam. In ruim 1 procent van de gevallen betreft het geen plaatsnaam, maar in ca. 20 gevallen de naam van een bedrijventerrein en in ca. 10 gevallen de naam van een bungalowpark. Onze voorkeur zou zijn om de plaatsnaam daar op de blauwe borden te vermelden en een wit bordje met de naam van het bedrijventerrein of het bungalowpark (met bijbehorend symbool) er onder. Dan is het voor voorbijgangers duidelijk wat er bedoeld wordt. In twee gevallen hebben komborden de naam van een gemeente (die niet tevens een plaatsnaam is), waarbinnen de daadwerkelijke - formele - woonplaatsen met witte borden worden aangegeven. En in twee gevallen is sprake van een ('Etten-Leur-achtig') 'tweelingdorp', die op de borden zo worden aangeduid, maar formeel nog wel aparte woonplaatsen zijn. Het betreft:

- Stede Broec: gemeentenaam, waarbinnen witte borden voor de respecievelijke dorpen.

- Zaanstad: gemeentenaam, waarbinnen witte borden voor de respectievelijke dorpen en stad.

- Eelde-Paterswolde: staat zo op de blauwe borden. Formeel nog aparte woonplaatsen.

- Grevenbicht-Papenhoven: staat zo op de blauwe borden. Formeel nog aparte woonplaatsen.

Inmiddels gewijzigd

- Aalsmeerderbrug viel voorheen met witte plaatsnaamborden deels binnen de bebouwde kom van Rijsenhout, deels binnen die van Oude Meer. Heeft tegenwoordig, in ieder geval sinds 2014, blauwe plaatsnaamborden, en daarmee een eigen bebouwde kom.

- Leimuiderbrug viel voorheen met witte plaatsnaamborden binnen de bebouwde kom van Burgerveen. Heeft tegenwoordig, in ieder geval sinds 2017, blauwe plaatsnaamborden, en daarmee een eigen bebouwde kom.

- Ugchelen viel voorheen met witte plaatsnaamborden binnen de bebouwde kom van Apeldoorn. Heeft tegenwoordig, in ieder geval sinds 2017, - weer - blauwe plaatsnaamborden, en daarmee een eigen bebouwde kom.

Reactie toevoegen