Oudezijl

Plaats
Buurtschap
Oldambt
Oldambt
Groningen

oudezijl_straatnaambord.jpg

De buurtschap Oudezijl is ter plekke niet herkenbaar aan plaatsnaamborden, want die luiden Bad Nieuweschans omdat de buurtschap tegenwoordig binnen de bebouwde kom van dat dorp ligt. Gelukkig is het nog wel herkenbaar aan de straatnaambordjes Oudezijl.

De buurtschap Oudezijl is ter plekke niet herkenbaar aan plaatsnaamborden, want die luiden Bad Nieuweschans omdat de buurtschap tegenwoordig binnen de bebouwde kom van dat dorp ligt. Gelukkig is het nog wel herkenbaar aan de straatnaambordjes Oudezijl.

Oudezijl

Terug naar boven

Status

- Oudezijl is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Oldambt. T/m 1989 grotendeels gemeente Nieuweschans, deels gemeente Beerta. In 1990 over naar gemeente Reiderland, in 2010 over naar gemeente Oldambt.

- De buurtschap Oudezijl is topografisch gezien in verschillende opzichten een bijzonder geval. Zo betreft de buurtschap het hele gebied W van de Westerwoldse Aa, maar in 1978, bij het ontstaan van ons huidige postcodesysteem, heeft alleen de gemeente Beerta voor haar deel van de buurtschap een eigen postcode (9691) en plaatsnaam aangevraagd, en de gemeente Nieuweschans niet. Gevolg daarvan is dat het vanouds Beertster deel sindsdien en nog altijd een formele woonplaats is met de naam Oudezijl, en het Nieuweschanster deel voor de postadressen 'in' Bad Nieuweschans ligt.

- Het voorheen gemeente Beerta-se deel, en daarmee het formele-woonplaatsdeel met de naam Oudezijl, betreft het W deel van de gelijknamige weg, huisnrs. 1-101 en 1001 t/m 1005, t/m het N zijweggetje langs de Westerwoldse Aa (met huisnrs. 55 en hoger, = 7 woonhuizen plus een 5-tal woonarken en -schepen, die de huisnrs. 1001 t/m 1005 hebben). Dit zijweggetje wordt blijkens deze pagina in de volksmond 't Laantje genoemd. Het O deel - het vanouds al Nieuweschanster deel - aan de straatnaam Oudezijl begint opnieuw te nummeren (huisnrs. 1-13 en 2-14).

Een beetje jammer dat de toenmalige gemeenten Beerta en Nieuweschans niet in overleg hebben doorgenummerd, maar beide bij nr. 1 zijn beginnen te nummeren, waardoor met name de panden met adres Oudezijl 1 t/m 13 hier op korte afstand van elkaar, en aan dezelfde weg, dubbel voorkomen. Dat zal vast regelmatig tot bij de verkeerde deur aanbellende bezoekers, leveranciers en hulpdiensten leiden, verschillende postcodes ten spijt...

- Om het nog ingewikkelder te maken: tegenwoordig laat de gemeente heel Oudezijl gemakshalve binnen de bebouwde kom van Bad Nieuweschans vallen. Waardoor je nu de curieuze situatie hebt dat formele woonplaats A (het vanouds Beertster deel van de buurtschap) binnen de bebouwde kom van formele woonplaats B (Bad Nieuweschans) ligt. Geografisch gezien kan een woonplaats (buurtschap of dorp) eigenlijk niet binnen de bebouwde kom van een andere woonplaats liggen. Dan wordt het in principe een buurt of wijk van het grotere geheel van het dorp of de stad.

Maar in dit geval, gezien de kern Oudezijl door de Westerwoldse Aa gescheiden blijft van de kern Bad Nieuweschans, én deels nog altijd een formele woonplaats is voor de postadressen, én de plaatsnaam ter plekke nog 'leeft', vinden wij al met al deze plaats nog wel als buurtschap te kwalificeren. In het ideale geval had men hetzij de buurtschap en dus plaats(naam) een eigen bebouwde kom met die naam toegekend en het ook voor de adressen helemaal die naam gegeven, hetzij er bebouwde kom met de naam Bad Nieuweschans van gemaakt, en ook voor de postadressen alles die plaatsnaam gegeven. Maar kennelijk heeft men uit pragmatische overwegingen (kosten, administratieve procedures) de situatie gelaten zoals deze historisch gegroeid is.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1781 Seven Caspelen of de oude Zijl, 1840 Oude(-)Zijl, 1846 Oudezijl.

Naamsverklaring
Betekent 'oude sluis'.(1) Zie hiervoor verder bij Geschiedenis.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oudezijl ligt rond de gelijknamige weg en de wegen Verlengde Hoofdstraat en Stationsstraat, W van de kern van Bad Nieuweschans, W van de Westerwoldse Aa. Het vanouds Beertster deel van de buurtschap staat op Google Maps benoemd als Oudezijl B, waarbij de B naar wij aannemen staat voor 'Beerta'. Als straatnaam in het postcodeboek en de gemeentelijke basisregistratie (BAG) staat dat achtervoegsel er echter niet achter.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Oudezijl 13 huizen met 75 inwoners onder de gemeente Nieuweschans, en 7 huizen met 52 inwoners onder de gemeente Beerta. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen en een 5-tal woonschepen in het voorheen Beertase deel (het formele woonplaats-deel dus) en ca. 10 huizen aan de weg Oudezijl in Bad Nieuweschans en idem ca. 15 huizen aan de Verlengde Hoofdstraat en ca. 12 huizen aan de Stationsstraat. Totaal dus ca. 60 huizen met ca.150 inwoners. Met dien verstande dat dit hele gebied ter plekke tegenwoordig dus deel uitmaakt van de bebouwde kom van Nieuweschans (hoewel het door de ligging W van de Westerwoldse Aa natuurlijk fysiek altijd los van de kern van Bad Nieuweschans blijft liggen).

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1628 wordt op de punt van de Lange Akkeren, een hogergelegen kleistrook in de Dollardboezem, de Nieuwe Schans aangelegd. De sluis op de Dollard ligt dan aan het eind van de Voorstraat. De uitwatering van de Westerwoldse Aa is destijds bij Oudeschans. In 1657 komt de afsluiting tot stand van de oostelijke Dollardboezem door de aanleg van de Stockhornsterdijk, ook wel Schanskerdijk genoemd, gelegen tussen Drieborg en Nieuweschans. Tot 1669 kruist de loop van de Westerwoldse Aa deze zeedijk, ongeveer waar thans het Laantje begint. Daar lag de zeesluis, Aa-zijl genaamd.

In 1661 geeft de stad Groningen opdracht om een nieuw kanaal te graven vanaf de 'Tuutjeshut' tot aan Nieuweschans. Door het graven van dit kanaaltje ontstaat de bocht in de Westerwoldse Aa. In dit kanaal wordt een tweede afwateringssluis aangelegd nl. de Vierkarspelenzijl. In 1669 schijnen bij een stormvloed zowel de Aa-zijl als de Vierkarspelenzijl te zijn weggespoeld. De oorspronkelijke loop van de Westerwoldse Aa, de Oude Aa, wordt dan gedempt. Zeer waarschijnlijk is zo het Laantje ontstaan. In 1690 wordt de Tienkarspelenzijl aangelegd op de plaats van de weggespoelde Vierkarspelenzijl.

Door de sterke aanslijking van de Dollard wordt in 1696 de Kroonpolder aangelegd en in 1706 de Christiaan Eberhardpolder. Na het onstaan van de Linteloo-polder, moet een nieuwe sluis worden aangelegd nl. de Generaliteitszijl of de Statenzijlenfort. De totstandkoming van de Statenzijl (= Oude Statenzijl) heeft tot gevolg dat de Tienkarspelenzijl een binnenzijl wordt, die sindsdien als Oudezijl wordt aangeduid. Deze sluis heeft een belangrijke rol gespeeld in de verdediging van de oostgrens van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, ook wel de Verenigde Provinciën genoemd (1588-1795). In 1829 wordt deze zijl opgeruimd, maar de naam blijft behouden als nederzettingsnaam voor de bebouwde omgeving.

In het kanaal komt een draaibrug. In 1827 is aan de Westerwoldse Aa, bij de Helling, een grote Rijkswatermolen gebouwd. Door de verdere ontmanteling van de vesting - bij Koninklijk Besluit van 8 augustus 1870 is bepaald dat de vesting Nieuweschans zou worden opgeheven - komt er in de loop van de 19e en begin 20e eeuw steeds meer bebouwing met bijbehorende nieuwe straatnamen. (bron: de inmiddels niet meer bestaande de site 'Oudezijl Memories')

- Station Bad Nieuweschans ligt op grondgebied van Oudezijl.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Oude Remise (Oudezijl 1 te Bad Nieuweschans, bij het station) is een rijksmonument uit 1877. Het is een voormalige locomotievenloods die plaats bood aan 12 locomotieven. De locomotievenloods is van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde: als voorbeeld van een locomotievenloods uit 1877 in de provincie Groningen; vanwege de opvallende vormgeving; vanwege de redelijk hoge mate van gaafheid van zowel exterieur als delen van het interieur; vanwege de opvallende ligging in een industrieel gebied ten noorden van de oude vesting; vanwege de uniciteitswaarde en typologische zeldzaamheidswaarde van dit type gebouw in de provincie Groningen; als herinnering aan de ontwikkeling van de spoorwegen en het industriële verleden van dit gebied; vanwege de ruimtelijk-visuele relatie met het bedieningsgebouwtje.

In 1935 is de locomotievenloods van Oldenzijl als zodanig buiten gebruik gesteld. Later heeft de loods o.a. nog gefungeerd als busgarage en remise van de GADO (1948-1980) en graanopslagplaats van de Noordelijke Graanhandel (1984-1998). Het complex heeft de afgelopen jaren onder meer huisvesting geboden aan museum De Graanrepubliek, en Grand Café & Culturele Pleisterplaats De Oude Remise, Stichting Bruisend Bad Nieuweschans en het Archeologisch Informatiepunt (AIP) Dollardboezem. Sinds medio 2018 biedt het complex onderdak aan coöperatie Graanrepubliek 2.0, die hier een mouterij, brouwerij, distilleerderij, pastamakerij en bakkerij heeft, en er ook havermout, graanvlokken en muesli produceert. De producten zijn te proeven en te koop in LocLoods 1877 (het horecagedeelte van Graanrepubliek 2.0) en in de winkel. Ook zullen er op termijn diverse workshops gegeven gaan worden, zoals het malen van graan en het maken van je eigen havermout. LocLoods 1877 is gedurende het zomerseizoen iedere zondagmiddag van 14.00-17.00 uur geopend.

- Ook het bij de Oude Remise gelegen bedieningsgebouwtje van de spoorbrug uit ca. 1930 is een rijksmonument.

- Het 3e rijksmonument in Oudezijl is de voormalige graansilo uit ca. 1946, in een aan de Delftse School verwante stijl (bij Verlengde Hoofdstraat 1). Alle rijksmonumenten liggen in het vanouds Nieuweschanster deel. Het vanouds Beertase deel heeft geen rijksmonumenten.

Terug naar boven

Beeld

- Ina van Keulen-Schuiling heeft een mooi filmpje gemaakt met oude ansichtkaarten en foto's van Oudezijl, waarbij tegelijkertijd het lied 'Het Dorp' van Wim Sonneveld ten gehore wordt gebracht. Let op de synchronie tussen beeld en muziek.

- Filmpje van Oudezijl anno 1965.

Reactie toevoegen