Holsloot

Plaats
Dorp
Coevorden
Drenthe

Holsloot

Terug naar boven

Status

- Holsloot is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1996 gemeente Sleen.

- Onder het dorp Holsloot vallen ook de buurtschappen De Haar, Den Hool, Marokko en Schimmelarij.

Terug naar boven

Ligging

Holsloot ligt ZW van Emmen, NO van Dalen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 wordt Holsloot nog niet genoemd in de Volkstelling. Deze kern is pas later ontstaan. Tegenwoordig heeft het dorp (inclusief de onder Status genoemde buurtschappen) ca. 100 huizen met ca. 260 inwoners.

Terug naar boven

Beschrijving

Holsloot / Den Hool, zoals de 2 buurkerntjes gezamenlijk ook wel worden genoemd, heeft ondanks zijn geringe omvang een rijk verenigingsleven, met een dorpshuis, toneelvereniging, kaartclub, dartclub, linedanceclub, dameszwemclub en motorclub.

Er zou een Vereniging Samenwerkingsverband Holsloot / Den Hool moeten zijn. Vooralsnog hebben wij daar geen nadere gegevens van kunnen vinden.

Terug naar boven

Links

- Zorg: - Zorgboerderij Ons Kinderparadijs.

Reactie toevoegen