Holsloot

Plaats
Dorp
Coevorden
Drenthe

Holsloot

Terug naar boven

Status

- Holsloot is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1996 gemeente Sleen.

- Onder het dorp Holsloot vallen ook de buurtschappen De Haar, Den Hool, Marokko en Schimmelarij.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp ligt ZW van Emmen, NO van Dalen. Het kleine dorp heeft een landelijke naamsbekendheid, vanwege het aan de westzijde van het dorp gelegen, in het oog springende verkeersknooppunt Holsloot (kruising N34/A37).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Holsloot heeft (inclusief de onder Status genoemde buurtschappen) ca. 100 huizen met ca. 260 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Holsloot ontwikkelde zich tussen 1850 en 1860 na het graven van de Verlengde Hoogeveensche Vaart. De eerste bewoners waren kanaalgravers, veenarbeiders en dagloners. De oorspronkelijke keten en hutten maakten in de 20e eeuw plaats voor boerderijtjes. Langs het kanaal ontstonden ontginningsboerderijen. Zodoende werd het een boerendorp met lintbebouwing. Centrum van de nederzetting werden de brug en het erbij gelegen café, waar reizigers, kooplieden, turfschippers en smokkelaars kwamen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Rommelmarkt bij het dorpshuis (op een zaterdag eind mei).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Dwars door het dorp loopt in noordoost-zuidwestelijke richting het Holslootsdiep.

Terug naar boven

Links/verenigingsleven

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Linden is gevestigd in de voormalige lagere school.

- Verenigingen: - Holsloot heeft ondanks zijn geringe omvang een rijk verenigingsleven, met een dorpshuis, toneelvereniging, kaartclub, dartclub, linedanceclub, dameszwemclub en motorclub.

- Er zou een Vereniging Samenwerkingsverband Holsloot / Den Hool moeten zijn. Vooralsnog hebben wij daar geen nadere gegevens van kunnen vinden.

- Zorg: - "Zorgboerderij Ons Kinderparadijs in Holsloot is voor kinderen een prachtige locatie om in dit mooie Drentse landschap te vertoeven. Een kind dat met een hulpvraag bij ons komt zullen wij met respect voor zijn of haar eigen identiteit tijdelijk en/of langdurig opvang bieden. Op zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’ wonen momenteel enkele vaste bewoners. Er zijn vakantiegroepen en weekendgroepen, maar ook voor dagbesteding kunnen kinderen/jong volwassenen bij ons terecht.

Wij zijn Ivonne en Willem Benne, de oprichters van deze zorgboerderij. Zelf hebben wij 2 kinderen en 4 kleinkinderen. We zijn meer dan 30 jaar getrouwd en zijn met ons enorme enthousiasme het gezicht van zorgboerderij ‘Ons Kinderparadijs’. Samen met een gedragswetenschapper, geschoold personeel en een groep vrijwilligers en studenten bieden wij zorg op maat. Een kind heeft het recht zich prettig te voelen. Wij willen hen een helpende hand aanreiken, zodat zij zich in deze wereld fijn en op hun plek kunnen voelen.

In onze enorme tuin kan iedereen tot rust komen. Je kunt er rustig zitten, of schommelen. Je kunt in ons bos wandelen, of er hutten bouwen. Naar de schapen kijken, of helpen ze te verzorgen. In het weiland voetballen, of helpen met maaien. In de kas naar de groeiende tomaten kijken, of in de moestuin helpen. Vruchten plukken uit de boomgaard en er jam of compote van maken. Naar vissen in de vijver kijken, of ze eten geven. Naar muziek luisteren, of zelf muziek maken. Een boek lezen, of er zelf een schrijven."

Reactie toevoegen