Hollandse Plassen

Streek
Hollandse Plassen
UtrechtNoord-HollandZuid-Holland

hollandse_plassen_kaart_kopie.jpg

Kaart van de in 2015 'opgerichte' streek Hollandse Plassen (© www.hollandseplassen.com)

Kaart van de in 2015 'opgerichte' streek Hollandse Plassen (© www.hollandseplassen.com)

Hollandse Plassen

Terug naar boven

Status

- Hollandse Plassen is een streek in overwegend de provincie Zuid-Holland, deels ook in de provincies Noord-Holland en Utrecht.

- De streek(naam) Hollandse Plassen is 'opgericht' in 2015 als samenwerkingsverband van (toeristische) ondernemers in de regio, om de streek middels samenhangend beleid ook als samenhangende, toeristisch aantrekkelijke streek 'op de kaart' te zetten.

- In de streek Hollandse Plassen liggen de waterrijke natuur- en recreatiegebieden Braassemermeer, - Kagerplassen, - Langeraarse Plassen, - Loosdrechtse Plassen, - Nieuwkoopse Plassen, - Reeuwijkse Plassen, - Vinkeveense Plassen, - Vlietland (bij Leidschendam) en - Westeinderplassen (bij Aalsmeer).

Terug naar boven

Ligging

- De streek Hollandse Plassen omvat het gebied dat globaal wordt begrensd door (met de klok mee) Leiden, de Haarlemmermeer, Amsterdam, Hilversum, Woerden en Reeuwijk.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Kansenkaart Hollandse Plassen (2015) maakt inzichtelijk welke kansen er liggen om de gebieden in deze streek beter met elkaar te verbinden en het vaarwegennetwerk beter te gebruiken. De Kansenkaart is tevens te zien als investeringswijzer van de ondernemers richting overheden. De ondernemers geven daarbij aan welke projecten ze belangrijk vinden en kansrijk achten.

- Het in 2015 opgerichte OndernemersPlatform de Hollandse Plassen (OPHP) is een samenwerkingsverband van ondernemersorganisaties met belangen in recreatie en watersport in en om het Hollandse Plassengebied. Doel van het OPHP is een robuust netwerk te bewerkstelligen waarin intensief kennis wordt uitgewisseld en vergaande samenwerkingen tot stand komen. Het netwerk stimuleert ondernemers en overheden om te investeren in de ondernemingen respectievelijk de ruimtelijke ontwikkeling en het landschap. Tot slot helpt OPHP de regio om (meer) aan integrale en professionele gebiedspromotie te gaan doen, zodat het gebied als geheel duidelijk op de kaart wordt gezet.

- Om de bekendheid van het gebied Hollandse Plassen te vergroten en de economische potentie beter te benutten hebben gemeenten en ondernemers in het gebied de handen ineengeslagen en in 2016 een intentieverklaring ondertekend. Daarbij hebben ze zich uitgesproken om de Hollandse Plassen als één watersport- en recreatiegebied te promoten en de bereikbaarheid en infrastructuur daarvan te verbeteren. Zo worden brug- en sluisopeningen verlengd, komt er betere bewegwijzering en worden er meer aanlegplaatsen en sanitaire voorzieningen aangelegd.

Het initiatief voor deze intentieverklaring is genomen door gemeenten verenigd in het Hollands Utrechts Plassenberaad (HUP) en ondernemers verenigd in het Ondernemers Platform Hollandse Plassen (OPHP). Naar de overtuiging van de beide platformen zullen dankzij deze intensievere samenwerking en integrale gebiedsaanpak en -promotie de Hollandse Plassen binnen enkele jaren even bekend worden als de Friese Meren en de Zeeuwse wateren en uiteindelijk het predicaat 'meest aantrekkelijke watersport- en recreatiegebied van Nederland' krijgen.

Terug naar boven

Beeld

- Promotievideo Hollandse Plassen (4 min. 25 sec.).

Terug naar boven

Literatuur

- Vaargids en waterkaart Hollandse Plassen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Officiële site van het samenwerkingsverband Hollandse Plassen.

Reactie toevoegen