Hobrede

Plaats
Dorp
Edam-Volendam
Waterland
Noord-Holland

Hobrede..JPG

In Hobrede aangekomen

In Hobrede aangekomen

Hobrede (2).JPG

Dorpsgezicht Hobrede

Dorpsgezicht Hobrede

Hobrede.JPG

Nou, dat is waar!

Nou, dat is waar!

hobrede_dorpshuis_de_zwaan_kopie.jpg

In 1991 hebben de inwoners van Hobrede met veel energie en doorzettingsvermogen zelf hun dorpshuis gebouwd: Dorpshuis De Zwaan. Nog altijd wordt het geheel door vrijwilligers gerund en in stand gehouden.

In 1991 hebben de inwoners van Hobrede met veel energie en doorzettingsvermogen zelf hun dorpshuis gebouwd: Dorpshuis De Zwaan. Nog altijd wordt het geheel door vrijwilligers gerund en in stand gehouden.

Hobrede

Terug naar boven

Status

- Hobrede is een dorp* in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland, gemeente Edam-Volendam. T/m 31-7-1970 gemeente Oosthuizen. Per 1-8-1970 over naar gemeente Zeevang, in 2016 over naar gemeente Edam-Volendam.

* Gezien het feit dat deze plaats al sinds 1826 geen kerk meer heeft, in relatie tot de grootte of beter gezegd kleinte van de kern, zou je de plaats ook als buurtschap kunnen kwalificeren. Maar de inwoners vinden hun plaats een dorp, dus conformeren wij ons daaraan.

- Het dorp heeft een bebouwde kom, met 30 km-zone. Terecht staan ter plekke borden met de tekst "Hobrede, te mooi om snel doorheen te rijden!"

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Hobree. Een inwoner van dit dorp is een Hobreeër (dus geen Hobredenaar).

Oudere vermeldingen
1840 Hobreede.

Naamsverklaring
We komen verschillende oude benamingen voor deze plaats tegen. Het werd ook wel als Hobree of Obreet geschreven. Oorspronkelijk heet het Dreyerhobreden, naar het dorp Drey en ook wel Vrei, dat zijn naam heeft verloren. De naam Drey verwijst naar drift bij het werkwoord drijven en dat voert naar de betekenis van 'natuurlijke waterloop' waarin het water wegstroomt. De veenstroom Drei of Dray stroomt nu nog ten zuiden van Kwadijk. In een repertorium op leengoederen wordt de naam Dreye vermeld. Er wordt hier een perceel grond genoemd dat te Dreye was gelegen. De naam Hobrede wordt daarbij niet vermeld.

Hobrede wordt in het boek "Waterland, de oorspronkelijke wijze van dijkzorg" van A. de Goede als vervoeging gezien van hoofdbreedte. De hobrede was de breedte, waarmee een perceel land tegen de dijk aanlag. Het smalle gedeelte van het land was dus het hoofd, de hoofdbreedte. Het gaat hier om de oudste vorm van dijkonderhoud. In het Fries wordt het woord hoofd afgekort als ho, zo ook 'homan' = 'hoofdman'. Als men nu nog op de dijk van Oosthuizen naar Hobrede naar de richting van de sloten kijkt ziet men daar de kavels nog steeds haaks op de dorpsweg staan. De oorspronkelijke naam Dreyerhobreden zou kunnen inhouden dat de kavels met de kopkant aan de Drey grensden. Hoogstwaarschijnlijk lag de Drey waar nu ongeveer de Beemsterringsloot ligt. - Historisch Genootschap Oud-Quadyck heeft jarenlang onderzoek gedaan naar het laatmiddeleeuwse dorp Drei. Een van de leden van het genootschap is daar op afgestudeerd als archeoloog. (bron: voormalige gemeente Zeevang) - Artikel over het 'dijken volgens hobrede' in de regio Waterland.

Terug naar boven

Ligging

Hobrede ligt rond de gelijknamige weg, N van Purmerend en Kwadijk, ZW van Oosthuizen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Hobrede 20 huizen met 115 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 70 huizen met ca. 160 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Hobrede heeft eeuwenlang een kerk gehad. De (Hervormde) kerk is in 1826 afgebroken. Mogelijk was de kerk al eerder in verval geraakt en daardoor niet meer bruikbaar, dan wel kon het kleine dorp zich mogelijk geen predikant meer veroorloven. De begraafplaats is er nog wel. - Nadere informatie over de kerkelijke geschiedenis van Hobrede.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Begraafplaats (huisnr. 29).

- Gevelstenen in Hobrede.

Terug naar boven

Evenementen

- Toneelvereniging Nieuw Leven is opgericht in 1938. Twee keer per jaar geeft zij een uitvoering.

- Op een zondag begin april is er Lammetjesdag bij boerderij Wennekers. De kinderen kunnen de pasgeboren lammetjes knuffelen. Verder zijn er kinderactiviteiten zoals het melken van een kunstkoe en schaapjes maken van wol.

- Bandjesavond (op een zondag in april).

- Het jaarlijkse dorpsfeest van Hobrede heet Floralia (weekend in september). Die naam houdt verband met de plantenkeuringen die dan plaatsvinden, waar ca. 60 inwoners aan meedoen. Verder is er o.a. het tradtitionele 'katknuppelen', wat tegenwoordig natuurlijk niet meer met echte katten plaatsvindt, maar oorspronkelijk wel. Volgens overlevering is het katknuppelen tijdens de kermis ontstaan in Bakkum.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De zelfbedienings-kabelveerpont naar het dorp Middelie, over de Wijzend, is alleen in gebruik buiten het broedseizoen.

- Het Middeleeuwse Sporenpad kan o.a. vanuit Hobrede worden gelopen. De totale route is 13 km maar kan desgewenst worden ingekort.

- Vogelwaarnemingen in Hobrede.

Terug naar boven

Beeld

- Interviews met inwoners van Hobrede door RTV NH (2015).

- Kerkje Hobrede anno 1726 in de Schoemaker Atlas. - Dorpsgezicht anno 1728.

- Oude foto's en ansichtkaarten van Oosthuizen, Etersheim, Hobrede en Schardam. - 'Toen en nu': oude foto's van deze kernen met daarnaast een foto van de actuele situatie van de locaties in kwestie.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Hobrede.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Hobrede is als stichting opgericht in 2008. Via de dorpsraad zijn in de loop der jaren al vele projecten geïnitieerd en gerealiseerd, zoals de AED, het mededelingenbord, de picknickbank en de dorpssite. In 2011 is aan beide zijden van de brug het aanrijgedeelte hersteld, waardoor het een stuk aangenamer is geworden om over deze brug heen te rijden. En recentelijk zijn verkeersremmende maatregelen genomen in de vorm van de aanleg van drempels.

- Dorpshuis: - In 1991 hebben de inwoners van Hobrede met veel energie en doorzettingsvermogen zelf hun eigen dorpshuis gebouwd, Dorpshuis De Zwaan (huisnr. 56). Nog altijd wordt het geheel door vrijwilligers gerund en in stand gehouden.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hobrede (met foto's van de grafzerken).

Reactie toevoegen