Eldersloo

Plaats
Buurtschap
Aa en Hunze
Drenthe

Eldersloo

Terug naar boven

Status

- Eldersloo is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze. T/m 1997 gemeente Rolde.

- De buurtschap Eldersloo heeft een eigen postcode (9453) en plaatsnaam in het postcodeboek en is derhalve een formele woonplaats.

- De buurtschap Eldersloo ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De naam Eldersloo komt voor het eerst in de boeken voor in 1302. Onder de gezamenlijke markegenoten van Witten worden genoemd Bertoldus en Lambergis van Hellersloo (of Heilersloo). In 1382 wordt een Johanne van Ellerslo genoemd. In 1395 verkoopt Berneer van Ellerslo te Zuidlaren aan de voogden van de Akerk te Groningen enig hout o.a. gelegen te Ellerslo. Vanaf 1600 vindt optekening plaats in belastingregisters. In 1612 treffen we onder Nijlande aan Hyndryck Ellerslo. In 1630 staat er wat uitvoeriger Hindrick Ellerslo, huis met 12 personen, meier van Hendrik Hidding. Tussen Hendrik Hidding en zijn broer Jan ontstond een geschil over het gebruik van de molen in Rolde, dat zij in gezamenlijke eigendom hadden. Het gerecht (de etstoel) deed in deze zaak in 1633 uitspraak. Hindrick Hiddinge tot Ellerslo werd in 1637 tot ette gekozen en bleef dat tot 1658, met de voorgeschreven onderbrekingen. In 1654 wordt Warner als meier op Ellerslo genoemd. In 1742 wordt Roelof van Eldersloo genoemd. (bron: zie de link onder Geschiedenis)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Eldersloo ligt rond de gelijknamige weg en de Baarveldweg. De buurtschap ligt ZO van de stad Assen, Z van het dorp Loon, ZW van het dorp Rolde, NW van het dorp Grolloo en NO van de dorpen Ekehaar en Hooghalen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Eldersloo 1 huis met 8 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In de Nijlanderbroek bij Eldersloo is een concentratie van vuurstenen aangetroffen. Dit wijst erop dat hier vóór 8500 v. Chr. een kleine nederzetting is geweest. Bij Klaassteen ligt een prehistorisch graf, dat onder andere een stenen bijl en twee vuurstenen klingen bevatte. In de nabije omgeving zijn fragmenten van een klokbeker gevonden (periode 2900-2100 v. Chr). Vanuit latere tijd dateren een kleine vlakbijl en een lanspunt, samen met een slijpsteen gevonden in een veenplas ten westen van het Amerdiepje.

Vermoed wordt dat de huidige nederzetting Eldersloo net als bijvoorbeeld Ekehaar, Amen en Eleveld in de vroege middeleeuwen is ontstaan.

Zie verder de pagina Geschiedenis van Eldersloo, door Henk Ratering.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over de Broekstreek, die de kernen Amen, Ekehaar, Eldersloo, Eleveld en Geelbroek omvat. Niet te verwarren met het niet ver Z hiervan, Z van Westerbork gelegen streekje de Broekstreek.

Reactie toevoegen