Drijber

Plaats
Dorp
Midden-Drenthe
Drenthe

Drijber

Terug naar boven

Status

Drijber is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe. T/m 1997 gemeente Beilen.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Drieber. Een inwoner van dit dorp is een Drieberse.

Oudere vermeldingen
1217 Triburd, 1348 Drybort, 1530 Dryberde.

Naamsverklaring
Samenstelling van tri 'drie' en burd 'huizengroep, buurtschap'.(1)

Familienaam
Deze plaatsnaam komt ook voor als familienaam. In 1691 wordt een Jan van Driberde vermeld in het haardstedenregister van het kerspel Dwingeloo, onder de buurtschap Lhee. Vermoedelijk was hij afkomstig uit het kerspel Beilen, waar de buurtschap Drijber onder ressorteerde. Harde bewijzen voor de koppeling van buurtschap en familienaam zijn nog niet gevonden.

Terug naar boven

Ligging

Drijber ligt NO van Hoogeveen, ZO van Wijster.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Drijber 9 huizen met 68 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 160 huizen met ruim 400 inwoners (d.w.z. het dorpsgebied oftewel de dorpskern plus het bijbehorende buitengebied).

Terug naar boven

Geschiedenis

Al rond 300 n.Chr. is er op deze plek een nederzetting, met ca. 40 woningen, die na 425 is verlaten. In de middeleeuwen ontstaat er opnieuw bewoning. Eeuwenlang blijft het hier een puur agrarische nederzetting met ca. 7 boeren. Pas na 1923, als het Linthorst Homankanaal is gegraven, en na 1931, als composteringsbedrijf VAM zich in Wijster vestigt, komen er ook burgerwoningen bij. In 1928 komt er een (Gereformeerde) kerk, in 1929 krijgt het dorpje een school. Zie verder de pagina Geschiedenis van Drijber op de site van Duco Drijber.

In 2004 is het boek 'Drijber vertelt. Het heden en verleden van een Drents dorp' verschenen. Het boek vertelt over de geschiedenis van het dorp, over de bewoningsgeschiedenis van alle huizen, over het verenigingsleven, de school, de kerk. Met honderden foto's, tekeningen, kaarten, krantenknipsels en met vele portretten van de dorpsbewoners. Het boek is zolang, uiteraard voor zover er nog exemplaren voorradig zijn, te bestellen bij het lokale Plaatselijk Belang.

De plaatsnaam wordt in 1217 voor het eerst in de archieven vermeld. Drijber heeft daarom in 2017 het 800-jarig bestaan gevierd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bungalowpark De Hullen in Drijber is opgericht in 1965. Er staan 96 huisjes. Zeker driekwart wordt permanent bewoond. Sommige huisjes worden verhuurd als vakantiewoning. Sommige worden verhuurd voor permanente bewoning, maar de meeste eigenaren wonen er zelf permanent. Bij de gemeenteadministratie staan ca. 120 bewoners ingeschreven op De Hullen. Maar in werkelijkheid zijn er bijna 200 bewoners, volgens voorzitter Aad Borst van de Vereniging van Eigenaren. Bewoners van het bungalowpark kregen in 2003 een gedoogvergunning van de gemeente. Die vergunning geldt zolang ze het huisje niet verkopen. Maar daardoor veroudert het park langzaam aan. Investeringen in de huisjes blijven vaak uit. Dat komt ook doordat banken huisjes met een dergelijke onduidelijke status niet willen financieren. In april 2019 laten gemeente en provincie aan de bewoners weten dat het bungalowpark wordt voorgedragen voor een Drents proefproject, met als doel legalisering van permanente bewoning.

Als vervolg hierop onderzoeken bewoners van De Hullen in Drijber - ondersteund door een werkgroep van de provincie - sinds september 2019 of permanent wonen op hun park mogelijk is. Het proefproject is onderdeel van het provinciale project Vitale Vakantieparken. Provincie, gemeenten, recreatie-ondernemers, Recreatieschap Drenthe en RECRON werken hierin samen om het aantal 'excellente vakantieparken' in Drenthe te verdubbelen. Het aantal vakantieparken dat niet aan deze maatstaven voldoet, moet over vier jaar met de helft zijn teruggedrongen. In de gemeente Midden-Drenthe loopt op vakantiepark Het Hart van Drenthe in Zwiggelte al een proef om van het park weer een aantrekkelijke verblijfplek voor toeristen te maken. De gemeenteraad van Midden-Drenthe heeft er daarnaast op aangestuurd dat ook een park waarvoor zo'n toekomst onwaarschijnlijk is, onderdeel wordt van de proef. Dat is dus De Hullen geworden.

De Vereniging van Eigenaren van het park heeft al een visie opgesteld, waarin wordt ingezet op een dubbelbestemming voor zowel permanent wonen als recreatie. De bedoeling van de pilot is dat inzichtelijk wordt wat bij zo'n transformatie komt kijken, zoals infrastructuur en handhaving, de natuurwaarden en de invloed van zo'n dubbelbestemming op het dorp Drijber. De gemeente Midden-Drenthe kent meer parken die in eenzelfde situatie zitten als De Hullen. De gemeente begint nu met De Hullen, maar blijft met de andere parken in gesprek. Het provinciale project loopt tot en met 2023. De bedoeling is dat uiteindelijk meer parken voor een soortgelijk traject in aanmerking komen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De eerste Gereformeerde kerk (Berkenweg 14) komt er in 1928. In 1939 komt ernaast op nr. 12 een nieuwe Gereformeerde kerk (thans PKN), waarna het oude kerkje een verenigingsgebouw wordt. In 1985/86 is het orgel gebouwd door de firma A. Nijsse & Zonen (Wolphaartsdijk). Daarbij is gebruik gemaakt van het front en het pijpwerk van het oude orgel, dat in 1939 is geleverd door de firma M. Spiering (Dordrecht). In de zomer van 2018 is een verbouwcommissie opgericht om de kerk van Drijber te vernieuwen. Vervolgens is er een jaar lang hard gewerkt. Mede door vrijwilligers is het interieur totaal veranderd. Er is een nieuwe entree, de verwarmingen zijn vernieuwd, het interieur heeft een nieuwe kleur en ook de stoelen en gordijnen zijn vernieuwd. Daarnaast is er ook aan de buitenkant van de kerk onderhoud gepleegd. Op 21 juli 2019 was er een speciale kerkdienst ter ere van de heropening van de gerenoveerde kerk.

- De Uithof te Drijber was in de middeleeuwen een pleisterplaats, waarschijnlijk een hofboerderij, voor reizende nonnen en kloosterbroeders van de abdij uit Ruinen. De 'blauwe kamer' was geheel als logeergelegenheid ingericht. De zolder zal als spieker (opslag van tienden in natura) hebben gediend. In 1969 is het interieur uitgebroken. De Uithof is van buiten intact gelaten en valt onmiddellijk op door de afwijkende bouwtrant tussen de oud-Drentse boerderijen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Bij De Blinkerd is het educatieve kinderpad Uitblinkerd aangelegd. Door middel van kleurrijke stippen op de weg vinden kinderen gemakkelijk de route naar boven. Onderweg komen ze een aantal vragen tegen, wanneer ze die beantwoorden kunnen ze boven op de berg ontdekken of ze een 'uitblinkerd' zijn.

- Z van het dorp ligt de Drijberse Es, O ligt het Drijberse Binnenveld, ter weerszijden van het Linthorst Homankanaal. Z van het dorp doorsnijdt dit kanaal in Tiendeveen de Drijberse Hoofdvaart. Tussen Tiendeveen en Drijber strekt zich het landbouwgebied Drijberse Veld uit (bouw- en weilanden).

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Drijber, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Drijber.

- Nieuws: - Nieuws uit Drijber op Facebook.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Drijber is onderdeel van het gelijknamige Kindcentrum. De kinderen krijgen zowel individueel les als groepsgewijs en in klassikaal verband. De zelfstandigheid van de kinderen wordt bevorderd door het werken met weektaken en afspraken over uitgestelde aandacht. De vorderingen van de kinderen brengen zij via het CITO-leerlingvolgsysteem (LVS) in kaart. Deze worden via rapporten en spreekavonden met de ouders besproken. Ook hanteren zij een LVS voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Naast het onderwijs in de reguliere vakken vinden gedurende het jaar verschillende activiteiten plaats waaronder de vieringen van Sinterklaas, Kerst en Pasen, en ook schoolreisjes, het schoolkamp, sportdag en de kinderboekenweek. Ook projecten ondersteund door instanties als Kunst & Cultuur Drenthe en het IVN vormen een onmisbaar onderdeel van het onderwijsaanbod.

- Sinds januari 2018 verzorgt CKC Drenthe naast onderwijs ook kinderopvang in het dorp voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Dat betekent dat je op Kindcentrum Drijber 52 weken per jaar van 07.00-19.00 uur terecht kunt voor: kinderdagopvang (0 tot 4 jaar); peuteropvang (2-4 jaar); voor- en naschoolse opvang; vakantie opvang. Naast structurele opvang kun je van al deze opvangsoorten ook op flexibele en/of incidentele basis gebruik maken. Daarnaast faciliteren zij ouders bij het combineren van werk- en zorgtaken door het bieden van diverse services zoals: ontbijtservice; haal- en brengservice (naar bijvoorbeeld sport- en muziekverenigingen); warme maaltijdservice. Voor kinderen biedt de opvang een plezierige en gezellige plek om met elkaar te spelen, gevarieerde activiteiten te doen en zich zo spelenderwijs te ontwikkelen. Voor ouders biedt CKC Drenthe Kinderopvang een vertrouwde, plezierige en professionele organisatie voor de opvang van hun kinderen.

- Duurzaamheid: - "In mei 2018 is Coöperatie Duurzaam Drijber opgericht. De bestuursleden namen zich voor zich te richten op duurzaamheid in de breedte, met zowel aandacht voor energie, omgeving, natuur als groen. De installatie van het in eerste instantie beoogde grote zonnedak bleek wegens allerlei redenen een traject van lange adem. Intussen hebben de initiatiefnemers allerlei andere activiteiten opgezet. In zomer 2018 ging de eerste actie van start: een collectieve inkoop waarbij dorpsbewoners voor een voordelig tarief bij een lokale ondernemer zonnepanelen voor eigen dak konden aanschaffen, met meerdere gerealiseerde installaties als resultaat.

Begin 2019 ging de coöperatie met 11 vrijwilligers een dag lang op pad met shovels en verreikers om 67 nestkasten op te hangen in en om het dorp. De kasten zijn mezenkasten, bestemd als veilige plek voor koolmezen om te broeden en jongen groot te brengen. Koolmezen eten graag eikenprocessierupsen en verkleinen zo de populatie van deze hinderlijke rupsensoort, die eerder voor een plaag zorgde in Drijber en een aantal andere dorpen. Enkele bestuursleden gingen in de winter van 2018/2019 op pad met een warmtecamera, om warmtelekken te vinden bij huizen in het dorp. In april 2019 was er een avond met uitleg over de foto’s en welke soorten isolatie een oplossing kunnen bieden. Want met warmte gaat ook geld verloren!

De coöperatie is ook in gesprek met de gemeente, Landschapsbeheer Drenthe en het waterschap over ecologisch bermbeheer. De wens is om delen van bermen langs het kanaal in te zaaien met meerjarige bloemmengsels, wat goed is voor de insectenstand en dus voor de biodiversiteit. Tijdens deze actie krijgen dorpsgenoten de mogelijkheid om ook de biodiversiteit in hun eigen tuin te verbeteren. Met hetzelfde doel voor ogen zullen samen met de basisschool insectenhotels door het dorp worden verspreid. Zo wordt Drijber insectvriendelijker. En die insecten kunnen weer helpen bij het voedselbos, waarvoor de coöperatie nog op zoek is naar een nabije locatie." (bron: Natuur en Milieufederatie Drenthe, maart 2019)

Reactie toevoegen