Drijber

Plaats
Dorp
Midden-Drenthe
Drenthe

Drijber

Terug naar boven

Status

Drijber is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe. T/m 1997 gemeente Beilen.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Drieber. Een inwoner van dit dorp is een Drieberse.

Oudere vermeldingen
1217 Triburd, 1348 Drybort, 1530 Dryberde.

Naamsverklaring
Samenstelling van tri 'drie' en burd 'huizengroep, buurtschap'.(1)

Familienaam
Deze plaatsnaam komt ook voor als familienaam. In 1691 wordt een Jan van Driberde vermeld in het haardstedenregister van het kerspel Dwingeloo, onder de buurtschap Lhee. Vermoedelijk was hij afkomstig uit het kerspel Beilen, waar de buurtschap Drijber onder ressorteerde. Harde bewijzen voor de koppeling van buurtschap en familienaam zijn nog niet gevonden.

Terug naar boven

Ligging

Drijber ligt NO van Hoogeveen, ZO van Wijster.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Drijber 9 huizen met 68 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 160 huizen met ruim 400 inwoners (d.w.z. het dorpsgebied oftewel de dorpskern plus het bijbehorende buitengebied).

Terug naar boven

Geschiedenis

Al rond 300 n.Chr. is er op deze plek een nederzetting, met ca. 40 woningen, die na 425 is verlaten. In de middeleeuwen ontstaat er opnieuw bewoning. Eeuwenlang blijft het hier een puur agrarische nederzetting met ca. 7 boeren. Pas na 1923, als het Linthorst Homankanaal is gegraven en composteringsbedrijf VAM zich in Wijster vestigt, komen er ook burgerwoningen bij. In 1928 komt er een (Gereformeerde) kerk, in 1929 krijgt het dorpje een school. Zie verder de pagina Geschiedenis van Drijber op de site van Duco Drijber.

In 2004 is het boek 'Drijber vertelt. Het heden en verleden van een Drents dorp' verschenen. Het boek vertelt over de geschiedenis van het dorp, over de bewoningsgeschiedenis van alle huizen, over het verenigingsleven, de school, de kerk. Met honderden foto's, tekeningen, kaarten, krantenknipsels en met vele portretten van de dorpsbewoners. Het boek is zolang, uiteraard voor zover er nog exemplaren voorradig zijn, te bestellen bij het lokale Plaatselijk Belang.

De plaatsnaam wordt in 1217 voor het eerst in de archieven vermeld. Drijber heeft daarom in 2017 het 800-jarig bestaan gevierd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De eerste Gereformeerde kerk (Berkenweg 10) komt er in 1928. In 1939 komt ernaast op nr. 12 een nieuwe Gereformeerde kerk (thans PKN), waarna het oude kerkje een verenigingsgebouw wordt.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Bij De Blinkerd is het educatieve kinderpad Uitblinkerd aangelegd. Door middel van kleurrijke stippen op de weg vinden kinderen gemakkelijk de route naar boven. Onderweg komen ze een aantal vragen tegen, wanneer ze die beantwoorden kunnen ze boven op de berg ontdekken of ze een 'uitblinkerd' zijn.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Drijber.

- Nieuws: - Nieuws uit Drijber op Facebook.

- Onderwijs: - Basisschool Drijber is onderdeel van het gelijknamige Kindcentrum. De kinderen krijgen zowel individueel les als groepsgewijs en in klassikaal verband. De zelfstandigheid van de kinderen wordt bevorderd door het werken met weektaken en afspraken over uitgestelde aandacht. De vorderingen van de kinderen brengen zij via het CITO-leerlingvolgsysteem (LVS) in kaart. Deze worden via rapporten en spreekavonden met de ouders besproken. Ook hanteren zij een LVS voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Naast het onderwijs in de reguliere vakken vinden gedurende het jaar verschillende activiteiten plaats waaronder de vieringen van Sinterklaas, Kerst en Pasen, en ook schoolreisjes, het schoolkamp, sportdag en de kinderboekenweek. Ook projecten ondersteund door instanties als Kunst & Cultuur Drenthe en het IVN vormen een onmisbaar onderdeel van het onderwijsaanbod.

- Sinds januari 2018 verzorgt CKC Drenthe naast onderwijs ook kinderopvang in Drijber voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Dat betekent dat je op Kindcentrum Drijber 52 weken per jaar van 07.00-19.00 uur terecht kunt voor: kinderdagopvang (0 tot 4 jaar); peuteropvang (2-4 jaar); voor- en naschoolse opvang; vakantie opvang. Naast structurele opvang kun je van al deze opvangsoorten ook op flexibele en/of incidentele basis gebruik maken. Daarnaast faciliteren zij ouders bij het combineren van werk- en zorgtaken door het bieden van diverse services zoals: ontbijtservice; haal- en brengservice (naar bijvoorbeeld sport- en muziekverenigingen); warme maaltijdservice. Voor kinderen biedt de opvang een plezierige en gezellige plek om met elkaar te spelen, gevarieerde activiteiten te doen en zich zo spelenderwijs te ontwikkelen. Voor ouders biedt CKC Drenthe Kinderopvang een vertrouwde, plezierige en professionele organisatie voor de opvang van hun kinderen.

- Duurzaamheid: - Coöperatie Duurzaam Drijber houdt zich bezig met allerlei activiteiten die de duurzaamheid en de leefbaarheid van het dorp vergroten. In overleg met de leden wordt bepaald welke onderwerpen worden aangepakt. Momenteel zijn dat gezamenlijke inkoop van zonnepanelen op eigen dak, een postcoderoos voor zonnepanelen op andermans dak en een voedselbos.

Reactie toevoegen