Diever

Plaats
Dorp
Westerveld
Drenthe

Diever geref Kruiskerk [640x480].JPG

Diever, Gereformeerde Kruiskerk

Diever, Gereformeerde Kruiskerk

Diever hervormde kerk [640x480].JPG

Diever, de oorspronkelijk 12e-eeuwse Sint Pancratiuskerk is een van de oudste en mooiste kerken in Drenthe

Diever, de oorspronkelijk 12e-eeuwse Sint Pancratiuskerk is een van de oudste en mooiste kerken in Drenthe

Diever beeld Het Leven [640x480].JPG

Diever, beeld Het Leven

Diever, beeld Het Leven

DR gemeente Diever in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Diever anno ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Diever anno ca. 1870 kaart J. Kuijper

Diever

Terug naar boven

Status

- Diever is een esdorp in de provincie Drenthe, gemeente Westerveld. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1997. In dit dorp staat het in 2009 nieuwgebouwde gemeentehuis van de gemeente Westerveld.

- Wapen van de voormalige gemeente Diever.

- Onder het dorp Diever vallen ook de buurtschappen Kalteren en Oldendiever.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Dever.

Oudere vermeldingen
1181 kopie begin 15e eeuw Deuere, 1258 in parrochia Devere, 1298-1304 apud Duvere, 1438 Dieveren, 1584 Dieuer.

Naamsverklaring
Esdorp waarvan de naam misschien samenhangt met het werkwoord dieven, of het Middelnederlands beduven* 'bedekt zijn, bijvoorbeeld met water', verwant met dobbe 'kuil' en diep. Anders: een zijriviertje van de Ems in Duitsland heet Dever en bij Den Andel in Groningen lag Debora (ws. 820 kopie 1150-1158), waarin men evenals in Diever een archaïsche waternaam meent te herkennen.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Diever ligt NW van Dwingeloo.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Diever 189 huizen met 1.233 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 90/592 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Wapse 40/252, Oldendiever 24/157, Wittelte 17/115, Dieverbrug en vaart 7/45, Wateren 5/33, Kalteren 4/26 en Het Moer 2/13. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 800 huizen met ca. 2.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Diever was de hoofdplaats van het Dieverderdingspil of Dieverderdingspel, een van de zes dingspelen van Drenthe. De dingspelen waren tevens de oudste parochies. Zij reiken terug tot de Karolingische tijd.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze voormalige gemeente, kun je terecht bij de Historische Vereniging Gemeente Diever (pagina over Diever op de site van de vereniging. Zie verder o.a. ook het menu Dorpen aldaar). Ook op de website Deevers Archief - Dievers Archief is heel veel informatie te vinden over de geschiedenis van de dorpen van deze voormalige gemeente.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Diever heeft 14 rijksmonumenten.

- Diever heeft 5 gemeentelijke monumenten.

- De Sint Pancratiuskerk (Hervormd PKN, Hoofdstraat 45) had een houten voorganger uit de 9e eeuw. De huidige kerk is oorspronkelijk een tufstenen romaanse kerk uit de 12e eeuw. Later diverse malen verbouwd. Het is een van de oudste en mooiste kerken van Drenthe.

- Korenmolen De Vlijt uit 1882.

- Hunebed D52.

- Gevelstenen in Diever.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Bij de Drents Friese Woud wandelvierdaagse (eind mei) kun je kiezen uit de afstanden 10, 20, 30 en 40 km, waarbij je desgewenst dagelijks van afstand mag wisselen.

- Diever is o.a. bekend van de Shakespearespelen, die hier sinds 1946 jaarlijks worden gehouden in het Shakespeare Theater Diever (openluchttheater met een capaciteit van ca. 1.000 personen). Van medio juni tot medio september.

- Diever is een van de startlocaties van de Drentse Fiets4Daagse (juli).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Diever (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Diever.

- Zorg: - Zorgboerderij Fledderushoeve.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Diever.

Reactie toevoegen