Diever

Plaats
Dorp
Westerveld
Drenthe

gemeente_diever_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Diever anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Diever anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Diever geref Kruiskerk [640x480].JPG

Diever, Gereformeerde Kruiskerk

Diever, Gereformeerde Kruiskerk

Diever hervormde kerk [640x480].JPG

Diever, de oorspronkelijk 12e-eeuwse Sint Pancratiuskerk is een van de oudste en mooiste kerken in Drenthe

Diever, de oorspronkelijk 12e-eeuwse Sint Pancratiuskerk is een van de oudste en mooiste kerken in Drenthe

Diever beeld Het Leven [640x480].JPG

Diever, beeld Het Leven

Diever, beeld Het Leven

Diever

Terug naar boven

Status

- Diever is een esdorp in de provincie Drenthe, gemeente Westerveld. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1997. In dit dorp staat het in 2009 nieuwgebouwde gemeentehuis van de gemeente Westerveld.

- Wapen van de voormalige gemeente Diever.

- Onder het dorp Diever vallen ook de buurtschappen Kalteren en Oldendiever.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Dever.

Oudere vermeldingen
1181 kopie begin 15e eeuw Deuere, 1258 in parrochia Devere, 1298-1304 apud Duvere, 1438 Dieveren, 1584 Dieuer.

Naamsverklaring
Esdorp waarvan de naam misschien samenhangt met het werkwoord dieven, of het Middelnederlands beduven* 'bedekt zijn, bijvoorbeeld met water', verwant met dobbe 'kuil' en diep. Anders: een zijriviertje van de Ems in Duitsland heet Dever en bij Den Andel in Groningen lag Debora (ws. 820 kopie 1150-1158), waarin men evenals in Diever een archaïsche waternaam meent te herkennen.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Diever ligt NW van Dwingeloo.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Diever 189 huizen met 1.233 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 90/592 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Wapse 40/252, Oldendiever 24/157, Wittelte 17/115, Dieverbrug en vaart 7/45, Wateren 5/33, Kalteren 4/26 en Het Moer 2/13. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 950 huizen met ca. 2.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Diever was de hoofdplaats van het Dieverderdingspil of Dieverderdingspel, een van de zes dingspelen van Drenthe. De dingspelen waren tevens de oudste parochies. Zij reiken terug tot de Karolingische tijd.

- Ferdi Wolthuis wandelt in oktober 2018 met zijn metaaldetector door de bossen bij Diever, als hij op een metalen deksel stuit. Het blijkt een melkbus te zijn, waarin zich papieren in bevinden uit 1942, met persoonsnamen. Vermoedelijk gaat het om het bevolkingsregister van de toenmalige gemeente rond oorlogstijd, dat destijds verstopt is om te voorkomen dat de Duitsers het in handen zouden krijgen. Wolthuis heeft zijn vondst geschonken aan het Drents Archief in Assen. Het is nog de vraag of de papieren geconserveerd kunnen worden. "Ik weet niet of dat nog gaat lukken na 75 jaar onder de grond. De papieren verkeren in een deplorabele staat. Het is een uitdaging voor de conservator", stelt Egbert Brink van het Drents Archief.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze voormalige gemeente, kun je terecht bij de Historische Vereniging Gemeente Diever (pagina over Diever op de site van de vereniging. Zie verder o.a. ook het menu Dorpen aldaar). Ook op de website Deevers Archief - Dievers Archief is heel veel informatie te vinden over de geschiedenis van de dorpen van deze voormalige gemeente.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2016 is Dorpsvisie Diever 'Op weg naar 2025' verschenen. In de dorpsvisie komen kansen en bedreigingen m.b.t. onderwerpen als Woningbouw, Onderwijs, Verkeer, Werkgelegenheid en Gezondheidszorg aan de orde.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Diever heeft 14 rijksmonumenten.

- Diever heeft 5 gemeentelijke monumenten.

- De Sint Pancratiuskerk (Hervormd PKN, Hoofdstraat 45) had een houten voorganger uit de 9e eeuw. De huidige kerk is oorspronkelijk een tufstenen romaanse kerk uit de 12e eeuw. Later diverse malen verbouwd. Het is een van de oudste en mooiste kerken van Drenthe.

- Korenmolen De Vlijt uit 1882.

- Hunebed D52.

- Gevelstenen in Diever.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De naam van het in 2016 gerealiseerde Globe Theater Diever verwijst naar het beroemde Globe Theatre in Londen. De Dieverse uitvoering is iets bescheidener qua opzet, maar de basis is wel gelijk; een rond gebouw waar het publiek zowel in het midden van de zaal, als op de rondom lopende balkons kan zitten en staan. Het Dieverse Globe Theater is een ontwerp van VanderSalm bouwkundig ontwerp- en adviesbureau en is helemaal uit robuust hout opgetrokken. Het ca. 12 meter hoge theater heeft 2 verdiepingen waardoor er, ondanks de compacte afmetingen, toch plaats is voor ca. 200 toeschouwers. Door toepassing van een glazen kapconstructie wordt de illusie van een openluchttheater gecreëerd. Groot voordeel van de gesloten bouw is natuurlijk dat er het hele jaar door van de Globe gebruik kan worden gemaakt. Door het jaar heen vindt hier dan ook een breed scala aan kleinschalige culturele evenementen plaats.

- Muziekevenement DieverLive (2e weekend van mei).

- Bij de Drents Friese Woud wandelvierdaagse (eind mei) kun je kiezen uit de afstanden 10, 20, 30 en 40 km, waarbij je desgewenst dagelijks van afstand mag wisselen.

- Diever is o.a. bekend van de Shakespearespelen, die hier sinds 1946 jaarlijks worden gehouden in het Shakespearetheater Diever (van medio juni tot medio september). Het Shakespearetheater is een openluchttheater, dat plaats biedt aan 1000 bezoekers. In 2014 is het podium, bij wijze van proef, tijdelijk in het midden van het theater geplaatst, waardoor het spel zich tussen de bezoekers afspeelt en het contact tussen spelers en bezoekers intensiever wordt. Deze podiumopzet is zo goed bevallen dat hij permanent is gemaakt.

- Diever is een van de startlocaties van de Drentse Fiets4Daagse (juli).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Diever (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Diever.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Diever-Wapse is in 2011 ontstaan uit een fusie van de voorheen 2 lokale voetbalverenigingen.

- Zorg: - Zorgboerderij Fledderushoeve.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Diever.

Reactie toevoegen