Skip to content
Groningen (provincie)

Groningen (provincie)

lokatie

samenvatting: 

Status
- Groningen is de meest noordelijke provincie van ons land. De slogan van de provincie is dan ook 'Er gaat niets boven Groningen'. De hoofdstad heet eveneens Groningen.
- Wapen van de provincie Groningen.
- De provincie Groningen omvat anno 2012 nog 23 gemeenten, zijnde Appingedam, Bedum, Bellingwedde, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Loppersum, De Marne, Marum, Menterwolde, Oldambt, Pekela, Slochteren, Stadskanaal, Ten Boer, Veendam, Vlagtwedde, Winsum en Zuidhorn.
- De in juli 2012 verschenen Vlekkenkaarten provincie Groningen (opgesteld door BügelHajema Adviseurs) bieden inzicht in de fysisch-geografische, historische, ruimtelijke, economische, sociale en bestuurlijke verbanden binnen de provincie Groningen. Deze informatie kan gebruikt worden bij de gezamenlijke visieontwikkeling van gemeenten en provincie over de toekomstige bestuurlijke organisatie in de provincie.
- De onafhankelijke Visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen heeft op 28 februari 2013 het rapport Grenzeloos Gunnen gepresenteerd. Gezien de steeds complexere maatschappelijke opgaven die gemeenten krijgen op het gebied van bijvoorbeeld werk en voorzieningen in relatie tot krimp en vergrijzing, adviseert de commissie om uiterlijk in 2018 te komen tot 6 robuuste, regionaal logisch samenhangende gemeenten in de provincie Groningen. Reportage presentatie rapport Grenzeloos Gunnen. Zie ook de kaart onderaan deze pagina. Discussie over herindeling Groningen (zie video aan de rechterkant van de pagina). Artikel over de herindeling in Groningen van 23 naar 6 gemeenten. De 7 burgemeesters in Noord-Groningen adviseren d.d. nov. 2013 om daar tot 1 gemeente te komen i.p.v. 2. 'Makelaars' gaan de gemeenten en de Provincie ondersteunen in de fusieprocessen. Stand van zaken herindelingen Groningen d.d. januari 2014.
- In februari 2014 is het rapport Grenzeloos gunnen II verschenen, naar aanleiding van discussies die op grond van het eerste rapport hebben plaatsgevonden. Voortschrijdende inzichten leiden tot gewijzigde voorstellen voor het oosten van de provincie. In november 2014 zijn weer wijzigingen opgetreden in de herindelingsvoorstellen voor Oost-Groningen.

Geschiedenis
Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van de provincie Groningen, kunt u terecht bij de volgende instanties en sites:
- GroningerArchiefNet. Deze site vermeldt welke archieven er zijn in de provincie Groningen en wat zij voor u kunnen betekenen.
- Stad en Lande.
- De site Het Verhaal van Groningen biedt een reeks verhalen over plaatsen in de provincie Groningen, verdeeld in de thema's Handel & verkeer, Onderwijs & wetenschap, Landschappen, Kunst & cultuur, Groningers, Wonen, leven & vrije tijd, Geschiedenis, Mens & maatschappij en Geloof en ongeloof.
- Sociaal-economisch erfgoed Groningen en Ostfriesland.
- Stichting Historie Joods Groningen.

Recente ontwikkelingen
- Binnen de provincie Groningen hebben of krijgen met name de regio´s Oost Groningen en Eemsdelta en de gemeente De Marne te maken met krimp (= bevolkingsdaling), vaak nog gecombineerd met ontgroening (minder jongeren) en vergrijzing (meer ouderen). Al met al heeft dit grote invloed op aspecten als wonen, werken en voorzieningen. Om hier tijdig op te anticiperen hebben Rijk, Provincie en de regio´s in kwestie in september 2012 het Convenant Bevolkingsontwikkeling Groningen ´Groningen op Koers´ opgesteld. Het convenant omvat afspraken over samenwerking tussen genoemde partijen en een reeks acties ter bevordering van een duurzaam goede leefbaarheid en economie van de regio´s in kwestie.

Bezienswaardigheden
- Stichting Libau heeft als doelstelling het bevorderen en instandhouden van de
landschappelijke en gebouwde schoonheid in de provincie Groningen.
- De Vereniging voor Terpenonderzoek heeft als doel het bevorderen van het archeologisch onderzoek naar de activiteiten van de bewoners van de kwelders langs de Waddenzee.

Jaarlijkse evenementen
- De Tocht om de Noord (weekend eind september) is een 2-daagse wandeltocht van in totaal 80 km door heel Groningen. De route is ieder jaar anders.

Landschap, natuur en recreatie
- Gedetailleerde informatie over ontstaan en ontwikkeling van de regionale landschappen in de provincie Groningen, vindt u in de - via de link online te lezen - studie Ontgonnen Verleden. Historisch-geografische regiobeschrijvingen betreffende de provincie Groningen (125 pagina's, Ministerie van LNV, 2009).
- Groningen, Groen van Wad tot Westerwolde. Beleidsnota Natuur 2013-2021.
- Natuurbeheerplan Groningen 2014. Dit plan is vastgesteld na verwerking van de zienswijzen.
- Provinciale natuurbeschermingsorganisatie Het Groninger Landschap. Pronkjewailtjes is een serie filmpjes van RTV Noord waarin Alex Vissering ons bijzondere natuurgebiedjes van Het Groninger Landschap laat zien.
- Film (30 min.) met toer door het Groningse landschap anno 1940.
- Op de Vismigratiekaart Groningen vindt u de belangrijkste knelpunten bij gemalen en wanneer daar iets
aan wordt gedaan om vissen veilig te kunnen laten passeren.
- Natuur- en Milieufederatie Groningen.
- De Provincie Groningen werkt middels het Programma Landelijk Gebied aan een mooi en vitaal Gronings platteland. Programma Landelijk Gebied 2013-2016.
- In 2013 is de website Natuur op kerkterreinen gelanceerd, een site over natuur op Groninger kerkterreinen. Deze website biedt informatie aan over planten en dieren die voorkomen op kerkhoven en begraafplaatsen die eigendom zijn van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK).
- Het Reitdiep kronkelt vanuit de stad Groningen in NW richting en komt bij Zoutkamp uit in het Lauwersmeer. Het Reitdiepgebied is uniek in Europa omdat de kenmerken van eeuwen her nog in het landschap herkenbaar zijn. Het gaar daarbij om de meanderende maren, die hun vorm hebben gekregen door de invloed van eb en vloed. Daar kwam rond 1300 een eind aan, toen de monniken van Aduard overgingen tot het aanleggen van dijken. Tot in de stad Groningen was sprake van eb en vloed. De maren variëren van een smalle sloot tot het brede Reitdiep. In 2009 zijn in het Reitdiep dammen en stuwen aangelegd nabij Paddepoel en Koningslaagte, in het N van de stad Groningen. Deze maken het Reitdiepgebied natter, zodat de oorspronkelijke situatie langzaam maar zeker terugkeert. Stichting Het Groninger Landschap werkt al jaren aan het zo veel mogelijk terugbrengen van de meanders van het Reitdiep. Het gebied moet er natter worden, zodat de weidevogels in groten getale terugkeren.

Overnachten
- Tijdelijke aanbieding arrangement in Groningen met korting (online te boeken).

Literatuur
- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Groningen (online te bestellen).

Trivia
- Pagina met voorbeelden van het Gronings als vermeend kortste taal van ons land (satirisch).

Links
- Officiële site van de Provincie Groningen.
- Groningen op Maat 2007 (CBS).
- Seniorenkrant Groningen.
- Groninger Dorpen is de belangenorganisatie voor dorpsbelangen en dorpshuizen in de provincie Groningen. Doel is het bevorderen van de leefbaarheid op het platteland.
- Bedreigd Bestaan, onderzoek naar de leefbaarheid in Noord-Groningen.
- Op de site Dideldom.com vindt u heel veel informatie over en in het Gronings: bijnamen van plaatsen en hun inwoners, gedichten, liedjes, legenden, mopjes, recepten, schrijvers, verhalen en links, oftewel 'verbindens' zoals dat in het Gronings heet.

Eén van de typisch Groningse 'streekproducten' is de Groninger blaarkop, een koeienras dat overigens ook in de Rijnstreek tussen Utrecht en Leiden voorkomt. Dit ras is er in een zwarte en een rode uitvoering. Kenmerkend zijn de 'blaren' rond de ogen.
Garnwerd, Groningen
Garrelsweer, Groningen
Eenrum, Groningen
Bourtange, Groningen
plattegrond: 
De gemeenten in de provnicie Groningen anno 2013 (links) en de voorgestelde gemeentelijke indeling per uiterlijk 2018 (rechts). Zie verder het rapport Grenzeloos Gunnen, gelinkt onder het kopje Status.
De regionale indeling van de provincie Groningen anno 1753 komt toevallig (?) grotendeels overeen met de voorgestelde gemeentelijke indeling van Groningen per uiterlijk 2018

Kenmerken (classificatie)

Type object: 
provincie
Provincie: 
Groningen
0