Vaart

Plaats
Dorp
Dongen
Hart van Brabant
Noord-Brabant

vaart plaatsnaambord.jpg

Het dorp NO van Dongen heet op de plaatsnaamborden Vaart, vanouds heette het Dongensevaart, en in de praktijk wordt het meestal Dongen-Vaart genoemd.

Het dorp NO van Dongen heet op de plaatsnaamborden Vaart, vanouds heette het Dongensevaart, en in de praktijk wordt het meestal Dongen-Vaart genoemd.

klein_dongen_vaart_450_jaar_2014.jpg

Het dorp Vaart en de buurtschap Klein Dongen hebben in 2014 het 450-jarig bestaan gevierd. (© www.facebook.com/weekbladdongen)

Het dorp Vaart en de buurtschap Klein Dongen hebben in 2014 het 450-jarig bestaan gevierd. (© www.facebook.com/weekbladdongen)

Vaart

Terug naar boven

Status

- Vaart is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant, gemeente Dongen.

- Het dorp Vaart heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Dongen.

- Onderdeel van Vaart is de wijk Wildvaart, die een eigen 'plaatsnaambordje' heeft.

- Onder het dorp Vaart valt ook de buurtschap Klein Dongen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1700 over de vaert, 1837-1840 De Vaart, 1840 Dongensche Vaart, 1906 t/m 1969 Dongenschevaart. Het lokale postkantoortje had tot dat jaar stempels met deze spelling in gebruik. De spelling was in die tijd ook wel Dongense Vaart, Dongensevaart.

Verschillende naamgevingen
Op de plaatsnaamborden staat tegenwoordig Vaart. Op Google Maps staat naast deze naam ook de naam Dongensevaart (die ons op zich ook wel zo logisch lijkt, om expliciet aan te geven dat het onder Dongen valt, in tegenstelling tot de N hiervan gelegen voormalige buurtschap 's Gravenmoerse Vaart, die tegenwoordig weliswaar is opgegaan in de - bebouwde kom van - de kern 's Gravenmoer, en die op oude kaarten ook wel gewoon 'Vaart' heet). In de praktijk wordt het dorp echter meestal Dongen-Vaart genoemd, getuige o.a. het verslag van de Oldtimerdag en de site van het Vaarts Popfestival (zie bij Jaarlijkse evenementen) en de hieronder gelinkte plattegrond. Ook hier dus weer een 'spelletje Wie van de Drie?": wil de enige echte plaatsnaam(spelling) nu opstaan... Wij houden op deze pagina overigens de benaming Vaart aan, omdat dat nu eenmaal op de plaatsnaamborden staat en daarmee kennelijk de huidige formele naamgeving is.

Naamsverklaring
Genoemd naar de ligging aan de gelijknamige, kort na 1564 aangelegde turfvaart bij Dongen. Aanvankelijk Dongensevaart genoemd, zijnde de buurtschap op grondgebied van de gemeente Dongen, ter onderscheiding van de N hiervan gelegen vroegere buurtschap 's Gravenmoerse Vaart, die op grondgebied van de voormalige gemeente 's Gravenmoer ligt, en tegenwoordig in de bebouwde kom van de kern 's Gravenmoer is opgegaan.

Terug naar boven

Ligging

Vaart ligt NO van Dongen, ZO van 's Gravenmoer. - Plattegrond buurtschap Klein Dongen en dorp Vaart.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Vaart 99 huizen met 583 inwoners (exclusief Klein Dongen). Tegenwoordig heeft het dorp nog altijd ca. 600 inwoners, nu in ca. 250 huizen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap (Dongense) Vaart wordt een dorp door de bouw van de Hubertuskerk in 1865 (tegenwoordig een rijksmonument). Hierdoor ontstaat de parochie Klein Dongen - Vaart. In 1999 is, na de fusie van de parochie met de 3 parochies in de kern Dongen in 1996, besloten om in de nieuwe parochie ´Dongen en Klein Dongen - Vaart´ twee kerken te handhaven: de Hubertuskerk en de Laurentiuskerk, míts de kosten beheersbaar zouden blijven. Daarop zijn in 2004 de Josephkerk en de Pauluskerk afgestoten.

In 2014 is besloten dat in 2015 ook de Hubertuskerk aan de eredienst wordt onttrokken. De kosten van onderhoud, laat staan restauratie zijn niet langer op te brengen. Ook het teruglopend aantal vrijwilligers speelt een rol. In 2014 is onderzocht of het mogelijk is om de nieuwbouw van de Agnesschool in de kerk onder te brengen en de kerk zo een herbestemming te geven. Kennelijk is dat niet gelukt, want anno 2015 staat de kerk te koop.

- De voormalige pastorie is tegenwoordig in gebruik als woonhuis.

- Vaart heeft enkele rijksmonumenten, zijnde de Hubertuskerk, het grafmonument van de stichters van de kerk op de begraafplaats, het Heilig Hartbeeld bij de Hubertuskerk, de naastgelegen pastorie uit ca. 1890, de boerderij uit 1683 op nr. 6, de boerderij met bakhuis uit 1884 op nr. 57 en het woonhuis met looierij uit 1876 op nr. 109.

Terug naar boven

Evenementen

- Dorp Vaart en buurtschap Klein Dongen hebben in 2014 het 450-jarig bestaan gevierd.

- Op een zaterdag in februari is er de Dorpskroegkwis (in 2018 voor de 4e keer). Er worden vragen gesteld over allerlei soorten onderwerpen. Dus het bezit van algehele kennis is wel handig, maar er zijn ook onderdelen waar het aankomt op behendigheid. Tussendoor vallen er punten te scoren met karaoke, waarbij alle aanwezigen uit volle borst meezingen. Veel gezelligheid dus maar ook een pittige strijd om de titel. Wie wil meedoen, meldt zich voor 1 februari met een team van minimaal 4 personen aan bij Café ’t Karrewiel.

- Carnaval. - CV Barst Mar Los. - CV De Vaortse Kloekers. - CV 3xB oftewel Boeren, Burgers & Buitenlui.

- Dorpsfeest Klein Dongen - Vaart (weekend in mei of juni).

- De Vaartse Oldtimerdag (op een zondag begin september), georganiseerd door Oldtimer Vrienden Club Dongen-Vaart, betreft o.a. auto's, tractoren, bromfietsen, solexen, motoren en scooters. Er zijn ca. 500 deelnemende voertuigen. - Reportage over de Vaartse Oldtimerdag 2013 (32 min.). Een 6-tal mensen oppert in 1998 het idee eens een allround oldtimerdag met toertocht te organiseren. In 1999 is de 1e editie. De organisatoren verwachten dat het bij een eenmalig evenement zal blijven, maar de reacties zijn zo enthousiast dat het een jaarlijks evenement is geworden, in 2018 al voor de 20e keer. Er zijn meer dan 450 deelnemende voertuigen, meer dan 5000 bezoekers. Voertuig en deelnemer en zeker ook de bezoekers staan hoog in het vaandel. Geen inschrijfgeld en geen entreegeld verschuldigd. 10 verschillende soorten voertuigen met historische waarde. Mooi parcours in de kern van Dongen-Vaart bij Café-zaal 't Karrewiel. Entertainment met diverse live bands.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Vaartse Hoeve heeft o.a. een Educatieve Varkenskijkstal.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Vaart door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Klein Dongen - Vaart.

- Onderwijs: - Basisschool St. Agnes is stevig verankerd in de gemeenschap en heeft ongeveer 90 leerlingen. De missie van de school is: Samen sterk in goed onderwijs! De school geeft op de volgende wijze vorm en inhoud aan de missie: Ze bieden een veilig klimaat waarbinnen leerlingen zich positief kunnen ontwikkelen met respect voor zichzelf, elkaar en hun omgeving. De school streeft er naar om elke leerling optimaal in zijn mogelijkheden te begeleiden. Hierin is samenwerking en een goede communicatie met ouders en verzorgers van groot belang. Om aan de kwaliteitseisen van alle belanghebbenden te voldoen, zal de school zich voortdurend professionaliseren. Met deze visie wil de school bereiken dat: leerlingen graag naar school komen; leerlingen en hun ouders/verzorgers de school als waardevol ervaren; ze een kwalitatief hoogstaande school zijn; het schoolteam zich blijft ontwikkelen; iedere leerling uitstroomt op het voor hem of haar hoogst haalbare niveau.

- Jeugd: - Jeugdcentrum Klein-Dongen - Vaart bevindt zich in het dorp Vaart, en organiseert activiteiten voor beide kernen gezamenlijk.

- Sport: - Paarden Sport Vereniging PSV De Edele Hoefjes is opgericht in 1967. In 2017 hebben ze het 50-jarig bestaan o.a. gevierd met de organisatie van de Brabantse Kampioenschappen Outdoor 2017.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Dongen-Vaart Hubertuskerk.

Reactie toevoegen