Kennisbank

Internationaal gezien zijn de steden in ons land te klein om op eigen kracht een vuist te kunnen maken. Daarom is het nuttig om als regio samen op te trekken, De regio Groningen-Assen is daar een mooi voorbeeld van.

Winkelen

Consumenten kopen steeds meer via internet, grenzen tussen online en offline vervagen, detailhandels verschijnen ook in de gebieden buiten de winkelsteden, huren in binnensteden worden soms als te star en te hoog ervaren, de consument wil meer 'beleving' in de binnenstad. Dit alles biedt bedreigingen maar ook kansen voor winkelgebieden. Hieronder verzamelen wij studies en voorbeelden van vernieuwing m.b.t. het winkelen, ter inspiratie voor degenen die nog voor de transformatieopgave staan.

- "Stikstof (N2) is een kleur- en reukloos gas dat overal om ons heen is. Ongeveer 78% van alle lucht bestaat uit stikstof. Stikstof is van zichzelf niet schadelijk voor mens en milieu. Maar er zijn ook verbindingen van stikstof in de lucht die wel schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Dit zijn stikstofoxiden (NOx, verbindingen van stikstof en zuurstof) en ammoniak (NH3, een verbinding van stikstof en waterstof). De hoeveelheid stikstofoxiden en ammoniak in de lucht heet de concentratie.

Men moet zich realiseren dat één geografische benaming op verschillende gebieden kan slaan qua indeling, zoals in het geval van Twente 1) de geografische regio, 2) het bestuurlijk samenwerkingsverband Regio Twente en 3) regionale afdelingen van instanties

Met een zekere regelmaat wordt de redactie van Plaatsengids.nl gevraagd hoe ons land in streken of regio's is verdeeld. Ons antwoord daarop is altijd dat er niemand is die dat weet, ook - en wellicht zélfs - wij niet. Er is allereerst sowieso geen officiële lijst van en die is ook niet te maken, zo men dat zou willen. Veel streken die er vanouds in ons land waren, zijn namelijk qua naam geleidelijk in het gebruik aan het uitsterven, en anderzijds zijn recentelijk veel 'nieuwe streken en regio's' opgekomen. Soms naast, soms als opvolger van of deels overlappend met oudere regio´s.

Nedersaksisch

Postzegelpark Leusderweg Amersfoort is een van de inmiddels vele goede voorbeelden van 'tijdelijke herbestemming'

Door de recessie van de afgelopen jaren zijn diverse bouwplannen in het land voor woonwijken en bedrijventerreinen 'in de ijskast' gegaan, dan wel worden zij gefaseerder dan aanvankelijk beoogd uitgevoerd. Dit leidt tot tijdelijk braakliggende terreinen. De vraag doemt dan op of deze terreinen tijdelijk, tot de daadwerkelijke bouw aanvangt, een maatschappelijk nuttige invulling kunnen krijgen. Hiervoor zjin inmiddels diverse initiatieven ontplooid.

Voordeeluitjes.nl heeft de 10 meest kindvriendelijke musea van ons land hier op een rijtje gezet. Voor meer informatie hierover zie www.voordeeluitjes.nl/blog/kindvriendelijke-musea. Ook op Plaatsengids.nl worden de musea beschreven.

Op onze site hebben wij inmiddels vele duizenden bezienswaardigheden en attracties vermeld, die geschikt zijn om te gaan bekijken of doen als je er even een dagje of middagje tussenuit wilt. Vele daarvan liggen in kleine, relatief onbekende plaatsjes, of zijn zelf zo kleinschalig dat ze niet middels grote campagnes 'aan de weg timmeren'. En ook op onze site moet je ze maar net weten te vinden.

De afgelopen eeuwen zijn vele nieuwe plaatsen in ons land ontstaan. Er zijn er echter ook honderden, zo niet duizenden, verdwenen. En ook dáár zijn boeken over geschreven, zoals de boekenserie 'Verdwenen dorpen in Nederland' van geograaf Bert Stulp.

Topografie (uit het Grieks, letterlijk 'plaatsbeschrijving') is de studie van de beschrijving van kenmerken van plaatsen en gebieden. Tot de topografie behoort ook de studie van de ligging en de namen (toponymie) van plaatsen, wateren, bergen, streken, landen, en andere geografische vormen. Het woord topografie komt uit het Grieks (topos, plaats, plek; grafein = schrijven, beschrijving).

Weverwijk is aan beide kanten doorlopend gehuisnummerd. Om de nummers te kunnen onderscheiden, zijn ze aan de Meerkerkse kant 'rood' genoemd en gekleurd. Hier zie je hoe men dat oplost op de straatnaambordjes, brievenbussen en huisnummerbordjes.

In de Kennisbank vind je o.a. tientallen artikelen over topografische bijzonderheden. Bijv. over de kleinste en oudste plaatsen van Nederland, over plaatsen die zich het middelpunt van Nederland vinden, en nog veel meer. Zo af en toe komen wij een bijzonderheid tegen, die niet in een bestaande rubriek is onder te brengen. Daar hebben wij deze pagina 'Topografische curiosa' voor in het leven geroepen.

In 2015 hebben, na jaren voorbereiding, 3 'transities in het sociale domein' plaatsgevonden, van Rijk en provincies naar gemeenten: 1) invoering Participatiewet, 2) transitie van de Jeugdzorg, en 3) overheveling AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging naar de WMO. Doel is dat de aspecten van zorg en welzijn het beste zo dicht mogelijk bij de burgers georganiseerd kunnen worden, door gemeenten e.a. lokale instanties dus i.p.v.

Atlantikwall

Pagina's