Kennisbank

Het kleine, idyllisch gelegen buurtschapje Bilderdam viel t/m 2011 onder drie gemeenten en twee provincies

Tot begin 19e eeuw was er in ons land tegen de grenzen met het huidige België en Duitsland sprake van verschilende enclaves: stukjes buitenland die in Nederland lagen. Zo rond 1816, rond de oprichting van het huidige Nederland, zijn de laatste van deze situaties 'rechtgetrokken' (zoals Huissen, dat in de loop der eeuwen regelmatig van overheerser is gewisseld, en van 1813-1816 tot het koninkrijk Pruisen heeft behoord).

Natuurlijk biedt de in 2009 in werking getreden Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) veel voordelen. Minpuntje is dat ze echter wel 'een paar' woonplaatsen zijn 'vergeten'...

In 2009 is de gemeentelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) in werking getreden. Een 'burgerlijke stand' maar dan voor adressen en gebouwen, zou je kunnen zeggen.

- Het denken over bedrijventerreinen moet op de schop (aldus Peter Noordanus in Ruimtevolk, 2015). 'Hectaredenken' bedreigt de economische vitaliteit van ons land. De nieuwe maakindustrie vraagt een andere benadering van ons ruimtelijk-economisch beleid en bestaande bedrijventerreinen worden een heel grote opgave. Bij het denken over bedrijventerreinen wordt vooral geredeneerd vanuit de bestaande terreinen.

Van 1999 tot en met 2009 heeft het programma Belvedere de inzet van cultuurhistorie bij ruimtelijke transformaties gestimuleerd.

Van 1999 tot en met 2009 heeft het programma Belvedere de inzet van cultuurhistorie bij ruimtelijke transformaties gestimuleerd. De cultuurhistorie in de leefomgeving - van een gebouw, een structuur of een gebied - kan immers vaak kwaliteit en betekenis toevoegen aan ruimtelijke ontwikkelingen.

Bijen en hommels in landbouwgebieden

'De Nederlandse biodiversiteit' (2010) is het eerste boek waarin al onze bijna 50.000 dier- en plantensoorten zijn vastgelegd. Een standaardwerk van letterlijk en figuurlijk megaformaat dus. Via de link op deze pagina kun je het online bestellen.

- In december 2018 is dankzij een brede maatschappelijke samenwerking het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. In actie voor een rijker Nederland opgesteld. In dit plan wordt het belang van biodiversiteit door alle partijen gedeeld en zijn sporen uitgewerkt om in samenwerking een herstel te bewerkstelligen. Natuurgebieden, landbouwgebieden en de openbare ruimte zijn in samenhang van groot belang voor biodiversiteit in Nederland, want natuur kent geen scherpe grenzen.

Biologische producten kun je tegenwoordig steeds vaker ook in de supermarkt kopen, maar er zijn ook veel biologische boeren die aan huis verkopen, en verder zijn er ook nog speciale Biologische Boerenmarkten, zoals in Utrecht.

Fosfaatrechten

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich o.a. in voor behoud van onze molens, maar ook voor de bevordering van een goede biotoop voor onze molens.

Een biotoop is een gebied met een uniform landschapstype waarin bepaalde organismen (dieren en planten) kunnen gedijen. Maar ook objecten zoals molens hebben een biotoop. En ook gebouwen kunnen een biotoop hebben.

In 'bloemkoolwijken' worden deze wijken onderzocht op trends en ontwikkelingen in de woningvoorraad, woningmarktpositie, bewonerssamenstelling, leefbaarheid én op ruimtelijke en stedenbouwkundige kenmerken en het functioneren hiervan vandaag de dag.

Bloemkoolwijken zijn nadrukkelijk ontworpen als tegenreactie op de monotone hoogbouw uit de vroeg-naoorlogse woonmilieus. De wijken uit de jaren zeventig en tachtig, ook wel woonerfwijken genaamd, moesten kleinschaliger en herbergzamer worden. Men wilde aansluiten bij de menselijke maat die volgens velen uit het oog was verloren. Een sterk accent binnen de wijken ligt dan ook op eengezinswoningen met een tuin, verspringende rooilijnen en meanderende verkavelingsvormen, verschillende woningplattegronden en kleinschalige architectuur.

Op deze pagina vind je duizenden mogelijkheden voor een vakantie(huis) in eigen land. In een 'gewoon' vakantiehuis maar ook in een Mongoolse yurt, pipowagen, hooiberg, schooltje, koetshuis, molen, iglo, klooster of tenthuis.

Hieronder vind je allerlei verschillende soorten overnachtingsmogelijkheden, waar je doorgaans op een pagina 'Nederland' binnenkomt, waarbij je zelf kunt selecteren op provincie, streek of op bepaalde voorzieningen. We hebben zo veel mogelijk verschillende soorten vakanties geselecteerd, dus voor elk wat wils: hotels, B&B's, vakantiehuizen, bungalowparken, kamperen bij de boer, campings, golfvakanties, fietsvakanties, autovakanties, busvakanties, rondreizen, cruises, en 'anders dan anders'-vakanties bijv. in een yurt, woonschip/ark, pipowagen, jacht, molen, klooster etc.

Pagina's