Werelderfgoed

werelderfgoed.png

Werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed dat wordt beschouwd als onvervangbaar, uniek en eigendom van de hele wereld. Op de UNESCO-Werelderfgoedlijst staan 10 objecten uit Nederland.

Werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed dat wordt beschouwd als onvervangbaar, uniek en eigendom van de hele wereld. Op de UNESCO-Werelderfgoedlijst staan 10 objecten uit Nederland.

Werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed dat wordt beschouwd als onvervangbaar, uniek en eigendom van de hele wereld, en waarvan het van groot belang wordt geacht om het object te behouden. Alleen erfgoed dat is ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO mag deze titel dragen. De lijst wordt jaarlijks samengesteld door de Commissie voor het Werelderfgoed, die bestaat uit vertegenwoordigers van 21 landen.

De volgende Nederlandse objecten staan op de Werelderfgoedlijst (met er achter het jaar dat deze status is toegekend):
- Schokland (1995).
- De Stelling van Amsterdam (1996).
- De molens van Kinderdijk (1997).
- Het historische centrum van Willemstad, Curaçao (1997).
- Het ir. D.F. Woudagemaal te Lemmer-Tacozijl (1998).
- De Droogmakerij van de Beemster (1999).
- Het Rietveld Schröderhuis te Utrecht (2000).
- De Waddenzee (2009).
- De Amsterdamse grachtengordel (2010).
- De Van Nellefabriek te Rotterdam (2014).

In 2015 is besloten dat de volgende erfgoederen door Nederland worden genomineerd voor de Werelderfgoedlijst (met het jaar van indienen erbij vermeld):
- Koloniën van Weldadigheid van de Maatschappij van Weldadigheid 2017 (transnationale, seriële nominatie, samen met België). Dit project betrof:
kolonie 1, Frederiksoord, Drenthe, de 'proefkolonie' met 52 hoeven en gezinnen, gesticht najaar 1818;
kolonie 2, Frederiksoord, Drenthe, 50 hoeven, gesticht eind 1819 en begin 1820;
kolonie 3, Willemsoord, Overijssel, 100 hoeven op het Steenwijkerwolderheideveld, gesticht voorjaar 1820;
kolonie 4, Wilhelminaoord, Drenthe, 100 hoeven, gesticht voorjaar 1821;
kolonie 5, Ommerschans, Overijssel, te onderscheiden in de strafkolonie, Ommerschans binnen (de bedelaarskolonie) en Ommerschans buiten (grote boerderijen met vrijboeren);
kolonie 6, Oostvierdeparten (destijds Oost Vierde Parten) en Westvierdeparten (destijds West Vierde Parten), deels Fryslân, deels Drenthe, ca. 100 hoeven, op de gronden van de Steggerder Compagnie;
kolonie 7, Wateren en Doldersumse Veld (= Boschoord), bestaande boerderijen en enkele nieuwe hoeven.
Verder nog Veenhuizen (dat kennelijk geen nummer heeft gekregen), Drenthe, 3 'etablissementen' of 'gestichten' voor wezen, bedelaars en arbeidershuisgezinnen, oprichting 1e gesticht 1823, 2e en 3e gesticht 1824.
Hernummering:
Vanaf 1825 wordt Frederiksoord 1 & 2 omgedoopt tot kolonie 1, Wilhelminaoord, Oostvierdeparten en Boschoord worden samen kolonie 2, Westvierdeparten wordt bij Willemsoord gevoegd, wat dan samen als kolonie 3 verder gaat.
In 1859 neemt de Staat Veenhuizen en Ommerschans over.
Daarnaast zijn er ook nog kolonies opgericht in België (Wortel en Merksplas).

- Nieuwe Hollandse Waterlinie 2019 (als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam).

- Plantages van West Curaçao 2019 (eventueel als uitbreiding van Willemstad).

- Romeinse Limes 2020 (uitbreiding van Frontiers of the Roman Empire; samen met Duitsland).

De volgende erfgoederen werken nog aan nadere onderbouwing en worden mogelijk later alsnog genomineerd:
- Het Bonaire Marine Park.
- Het Eise Eisinga Planetarium te Franeker (indiening aanvraag beoogd in 2021, toekenning beoogd in 2022).

- Nadere informatie over het Werelderfgoed op Wikipedia.

- Stichting Werelderfgoed.

- In 2013 is het Nationaal Werelderfgoed Informatiecentrum geopend in gebouw De Bazel te Amsterdam (Vijzelstraat 32). Een wereldprimeur, want er is nog nergens een nationaal bezoekerscentrum in de bij UNESCO aangesloten landen.

Reactie toevoegen