Regio Zwolle

Streek
Regio Zwolle
Overijssel

zwolle_regio_kaart_kopie.png

Regio Zwolle is een bestuurlijk samenwerkingsverband van 21 gemeenten in een wijde straal rond Zwolle, gelegen in vier provincies (Overijssel, Drenthe, Gelderland en Flevoland). Op deze kaart ontbreken de later toegetreden gemeenten Elburg en Hoogeveen.

Regio Zwolle is een bestuurlijk samenwerkingsverband van 21 gemeenten in een wijde straal rond Zwolle, gelegen in vier provincies (Overijssel, Drenthe, Gelderland en Flevoland). Op deze kaart ontbreken de later toegetreden gemeenten Elburg en Hoogeveen.

Regio Zwolle

Terug naar boven

Status

- Regio Zwolle is een licht en flexibel bestuurlijk samenwerkingsverband van 21 gemeenten in een wijde straal rond Zwolle.

- De 21 deelnemende gemeenten aan samenwerkingsverband Regio Zwolle zijn Dalfsen, De Wolden, Dronten, Elburg (sinds 2016), Hardenberg, Hattem, Heerde, Hoogeveen (sinds oktober 2018), Kampen, Meppel, Noordoostpolder, Oldebroek, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Urk, Westerveld, Zwartewaterland en Zwolle.

- De Regio Zwolle ligt in 4 provincies: Overijssel, Gelderland, Drenthe en Flevoland. Dat staat de samenwerking in het geheel niet in de weg. Want: vraagstukken zijn grensoverschrijdend, dus oplossingen ook. Daarom kiezen deze gemeenten voor een ‘grenzenloze regio’. De overheden werken samen met ondernemers, onderwijs en onderzoeksinstellingen aan gezamenlijke vraagstukken op het gebied van economie, menselijk kapitaal (human capital), leefomgeving, bereikbaarheid en energie. Daarmee wordt een goede infrastructuur voor groei geboden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Regio Zwolle heeft ca. 300.000 huizen met ca. 730.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Wie in deze regio werkt, woont of recreëert, zal in de allereerste, in juli 2019 verschenen Atlas Regio Zwolle de regio herkennen als een inspirerende weergave ervan. De Atlas is een uniek boekwerk met kaarten en beelden die laten zien hoe rijk en gevarieerd de regio is. Van cultuur tot cohesie, van ruimte tot recreatie, van wegen tot water. De atlas is een kennisbank en vraagbaak tegelijkertijd. Zij brengt een schat aan kengetallen, waarden, ruimtelijke en landschappelijke systemen en structuren in beeld. Peter Snijders, vicevoorzitter van de regio, stelde bij de presentatie van de atlas: “Met kaarten kun je de regionale schaal onderzoeken en verbeelden. Ook maken we dat inzichtelijk hoe zich dat verhoudt tot omringende regio’s en Europa. Hoewel Regio Zwolle van oudsher geen culturele eenheid is, is het ons gelukt om de regio weer te geven met respect voor de eigenheid én de overeenkomsten van de verschillende gebieden. De Atlas is dan ook het resultaat van een prima samenwerkingsproces tussen provincie en gemeenten.” Naast de provincie en gemeenten heeft het CIBAP, de regionale mbo voor de kunsten, haar medewerking verleend. Vijf studenten hebben de regio op een creatieve wijze in beeld gebracht. Deze jeugdige blik op de regio is opgenomen in de Atlas. “Mooi om te zien waar de jongeren van het CIBAP hun accenten op leggen, van food truck festivals tot favoriete koffietentjes bij stations in de buurt. Dit is een originele verrijking voor de Atlas”, aldus Snijders."

- Regio Zwolle is economisch gezien een succesvolle regio in Nederland. Dit blijkt onder meer uit een constante top-3 positie van de gemeente Zwolle en haar directe omgeving in de ranglijst van regio's, zoals gepresenteerd in het jaarlijks onderzoek Toplocaties van Elsevier en Bureau Louter. Hoe kan dit succes in de toekomst worden gecontinueerd en uitgebreid? Door samen te werken binnen de regio. De eerste stap is op 10 september 2011 gezet, toen 17 gemeenten de 'Intentieovereenkomst samenwerking economie Regio Zwolle' met elkaar sloten. Hun doelstelling is een regionale economische investeringsagenda te ontwikkelen, die wordt gedragen door de vier O's: ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid. Hiermee hebben de inmiddels 21 aangesloten samenwerkende gemeenten niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het bedrijfsleven een uitdaging geformuleerd.

- De gemeenten zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek. Er voltrekt zich een groeiproces van herkenning en erkenning. Herkenning van gemeenschappelijke vraagstukken. Erkenning dat men elkaar kan helpen bij de oplossing ervan. Zo ontstaat geleidelijk regionaal partnerschap. Een nieuwe (bestuurlijke) beweging is ontstaan. De as Zwolle / Kampen / Meppel laat sterke economische prestaties zien, maar ook andere gemeentelijke combinaties in de regio werken al succesvol samen in projecten als: Hanzelijn Verbindt (Lelystad, Dronten, Kampen Zwolle) / Project IJsseldelta (Zwolle, Kampen, Zwartewaterland, provincie Overijssel / H2O (Hattem, Heerde, Oldebroek) / Talentenregio.

De opgave voor Regio Zwolle is het slim op elkaar afstemmen van plannen en het gezamenlijk optrekken om de regio aantrekkelijk en vitaal te laten zijn. Daarvoor werkt de regio aan het opstellen van een dynamische regionale strategische agenda. Kansrijke thema’s voor een regionale agenda: Stimulering van de regionale economie / In- en externe bereikbaarheid als regionale opgave / Versterking van toerisme en recreatie / Regionaal relatienetwerk en positionering / Bedrijfsvoering en dienstverlening.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Met ca. 800 deelnemers is het Regio Zwolle Congres (december) inmiddels hét congres van de regio geworden.

Terug naar boven

Links

- Bestuurlijk: - Officiële site van de Regio Zwolle.

- Media / nieuws: - De missie van Regio Zwolle TV is het inzichtelijk maken van al het goede wat deze regio te bieden heeft, met de focus op Ondernemen, Onderwijs, Overheid en Sport. De techniek voor deze revolutionaire zender is ontwikkeld in de eigen regio, door TradeCast, een Zwolse tech startup die is opgericht in 2015 en op internationale schaal interactieve TV zenders wil faciliteren. Een startup met de potentie om de publishing en tv markt te disrupten. Regio Zwolle TV biedt een interactief en digitaal TV kanaal dat 24/7 beschikbaar is, zowel via de live programmering als via On Demand. Druk simpelweg met je vinger op het scherm en interactieve functies als maps, shopping & meer info worden automatisch voor je beschikbaar. Het unieke is dat je als kijker ook zelf gemakkelijk content kan insturen. Stuur een eigen (bedrijfs)video op of stel jouw vraag of opmerking in videovorm via je smartphone of tablet, en jouw input wordt direct doorgezet naar de zender.

- Bedrijfsleven/ondernemen: - MKB Nederland Regio Zwolle behartigt de belangen van ondernemers in de 21 gemeenten die samen een samenwerkingsverband op economisch terrein zijn aangegaan.

- Kennispoort Regio Zwolle is hét innovatienetwerk in deze regio. Dankzij de toename van innovaties presteert deze regio economisch en maatschappelijk steeds beter. Daarom stimuleert en ondersteunt Kennispoort ondernemers bij de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en organisaties die bijdragen aan de verbetering van het maatschappelijk en economisch rendement van de Regio Zwolle.

- "Het in 2018 gestarte Regio Zwolle Connect is een online platform voor alle ondernemers in deze regio. Door middel van deze community kunnen we snelle en krachtige connecties maken tussen alle individuele ondernemers uit de regio. 24/7. Het digitale netwerk is voor alle ondernemers te gebruiken. Wel even een account aanmaken. Zo gereed! We bieden een krachtig platform met voor ondernemers relevante onderwerpen als vestigingsklimaat, arbeidsmarkt, energietransitie, bereikbaarheid en internationalisering. Vanuit het kennen van de juiste mensen, het vinden van elkaar op kennis en kunde, grijpen we nog sneller kansen in de regio. Meer samenwerking tussen ondernemers zorgt ook voor een betere samenwerking met gemeenten, provincies en scholen. Regio Zwolle Connect heeft ondernemers voorop staan, maar staat open voor connectie met iedereen die een bijdrage kan geven aan ondernemen en ondernemerschap."

- Arbeidsmarkt: - "Voor het stimuleren van de samenwerking tussen sectorale en regionale arbeidsmarktpartijen op het gebied van (strategisch) arbeidsmarktbeleid is de Tafel van de Regio Zwolle ingericht, een tweejarig programma (hoewel op de site niet expliciet vermeld, vermoedelijk voor 2018 en 2019, red.), mede mogelijk gemaakt door de gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en het Ministerie van SZW. Een tijdelijke taskforce die zich focust op het vormgeven van een sociaal-economische agenda waarin Human Capital een rode draad vormt. Investeren in mensen, met als doel het voorkomen van werkloosheid én tekorten op de arbeidsmarkt.

Reactie toevoegen