Regio Zwolle

Streek
Regio Zwolle
Overijssel

zwolle_regio_kaart_kopie.png

Regio Zwolle is een bestuurlijk samenwerkingsverband van 21 gemeenten in een wijde straal rond Zwolle, gelegen in vier provincies (Overijssel, Drenthe, Gelderland en Flevoland). Op deze kaart ontbreken de later toegetreden gemeenten Elburg en Hoogeveen.

Regio Zwolle is een bestuurlijk samenwerkingsverband van 21 gemeenten in een wijde straal rond Zwolle, gelegen in vier provincies (Overijssel, Drenthe, Gelderland en Flevoland). Op deze kaart ontbreken de later toegetreden gemeenten Elburg en Hoogeveen.

Regio Zwolle

Terug naar boven

Status

- Regio Zwolle is een licht en flexibel bestuurlijk samenwerkingsverband van 22 gemeenten in een wijde straal rond Zwolle.

- De 22 aan het samenwerkingsverband Regio Zwolle deelnemende gemeenten zijn Dalfsen, De Wolden, Dronten, Elburg (sinds 2016), Hardenberg, Hattem, Heerde, Hoogeveen (sinds 2018), Kampen, Meppel, Noordoostpolder, Nunspeet (sinds 2020), Oldebroek, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Urk, Westerveld, Zwartewaterland en Zwolle.

- De Regio Zwolle ligt in 4 provincies: Overijssel, Gelderland, Drenthe en Flevoland. Dat staat de samenwerking in het geheel niet in de weg. Want: vraagstukken zijn grensoverschrijdend, dus oplossingen ook. Daarom kiezen deze gemeenten voor een ‘grenzenloze regio’. De overheden werken samen met ondernemers, onderwijs en onderzoeksinstellingen aan gezamenlijke vraagstukken op het gebied van economie, menselijk kapitaal (human capital), leefomgeving, bereikbaarheid en energie. Daarmee wordt een goede infrastructuur voor groei geboden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Regio Zwolle heeft ca. 300.000 huizen met ca. 730.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Regio Zwolle Bureau heeft in 2019 haar Toolkit vernieuwd. De toolkit is een spreekwoordelijke gereedschapskist met allerlei instrumenten om je snel wegwijs te maken in deze licht bestuurlijke samenwerking. Ook als je al een tijd werkzaam bent in en voor deze Regio is het handig om regelmatig de toolkit te raadplegen. We zijn een dynamische netwerkorganisatie en bieden je graag steeds actuele informatie over het reilen en zeilen binnen de Regio en wat dat voor jouw organisatie betekent. Kees Praamstra, secretaris van de Regio: ”Het is een ‘gereedschapskist’ die laat zien wat Regio Zwolle is, wat onze ambitie is en hoe we daar naar toewerken. Speciale aandacht vraag ik voor de tien meest gestelde vragen. Een handig instrument voor raadsleden, statenleden en medewerkers van regiopartners zoals gemeenten, provincies, bedrijfsleven en onderwijs. Tip: attendeer nieuwe collega’s en bestuurders op de instrumenten in de toolkit. Op deze manier helpen we hen om zich snel thuis te voelen in de Regio.”

Daarnaast zijn onder meer de Atlas van de Regio, de praatplaat van de Regio en het Jaarverslag 2019 toegevoegd. Meer weten? Lees dan ook het rapport ‘Regio Zwolle stapt over eigen grenzen’ en de uitgebreide uitleg over onze governance: hoe de Regio als samenwerkingsverband is ingericht. Denk aan taken, rollen en verantwoordelijkheden. Ook de begroting ‘regiobudget 2020’ wordt toegevoegd. Mocht je een idee hebben dat ook in de toolkit zou passen, laat het ons dan weten via regiozwolle@zwolle.nl."

- "Wie in deze regio werkt, woont of recreëert, zal in de allereerste, in juli 2019 verschenen Atlas Regio Zwolle de regio herkennen als een inspirerende weergave ervan. De Atlas is een uniek boekwerk met kaarten en beelden die laten zien hoe rijk en gevarieerd de regio is. Van cultuur tot cohesie, van ruimte tot recreatie, van wegen tot water. De atlas is een kennisbank en vraagbaak tegelijkertijd. Zij brengt een schat aan kengetallen, waarden, ruimtelijke en landschappelijke systemen en structuren in beeld. Peter Snijders, vicevoorzitter van de regio, stelde bij de presentatie van de atlas: “Met kaarten kun je de regionale schaal onderzoeken en verbeelden. Ook maken we dat inzichtelijk hoe zich dat verhoudt tot omringende regio’s en Europa. Hoewel Regio Zwolle van oudsher geen culturele eenheid is, is het ons gelukt om de regio weer te geven met respect voor de eigenheid én de overeenkomsten van de verschillende gebieden. De Atlas is dan ook het resultaat van een prima samenwerkingsproces tussen provincie en gemeenten.” Naast de provincie en gemeenten heeft het CIBAP, de regionale mbo voor de kunsten, haar medewerking verleend. Vijf studenten hebben de regio op een creatieve wijze in beeld gebracht. Deze jeugdige blik op de regio is opgenomen in de Atlas. “Mooi om te zien waar de jongeren van het CIBAP hun accenten op leggen, van food truck festivals tot favoriete koffietentjes bij stations in de buurt. Dit is een originele verrijking voor de Atlas”, aldus Snijders."

- Regio Zwolle is economisch gezien een succesvolle regio in Nederland. Dit blijkt onder meer uit een constante top-3 positie van de gemeente Zwolle en haar directe omgeving in de ranglijst van regio's, zoals gepresenteerd in het jaarlijks onderzoek Toplocaties van Elsevier en Bureau Louter. Hoe kan dit succes in de toekomst worden gecontinueerd en uitgebreid? Door samen te werken binnen de regio. De eerste stap is op 10 september 2011 gezet, toen 17 gemeenten de 'Intentieovereenkomst samenwerking economie Regio Zwolle' met elkaar sloten. Hun doelstelling is een regionale economische investeringsagenda te ontwikkelen, die wordt gedragen door de vier O's: ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid. Hiermee hebben de inmiddels 21 aangesloten samenwerkende gemeenten niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het bedrijfsleven een uitdaging geformuleerd.

- De gemeenten zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek. Er voltrekt zich een groeiproces van herkenning en erkenning. Herkenning van gemeenschappelijke vraagstukken. Erkenning dat men elkaar kan helpen bij de oplossing ervan. Zo ontstaat geleidelijk regionaal partnerschap. Een nieuwe (bestuurlijke) beweging is ontstaan. De as Zwolle / Kampen / Meppel laat sterke economische prestaties zien, maar ook andere gemeentelijke combinaties in de regio werken al succesvol samen in projecten als: Hanzelijn Verbindt (Lelystad, Dronten, Kampen Zwolle) / Project IJsseldelta (Zwolle, Kampen, Zwartewaterland, provincie Overijssel / H2O (Hattem, Heerde, Oldebroek) / Talentenregio.

De opgave voor Regio Zwolle is het slim op elkaar afstemmen van plannen en het gezamenlijk optrekken om de regio aantrekkelijk en vitaal te laten zijn. Daarvoor werkt de regio aan het opstellen van een dynamische regionale strategische agenda. Kansrijke thema’s voor een regionale agenda: Stimulering van de regionale economie / In- en externe bereikbaarheid als regionale opgave / Versterking van toerisme en recreatie / Regionaal relatienetwerk en positionering / Bedrijfsvoering en dienstverlening.

Terug naar boven

Evenementen

- "In 2017 organiseerden wij de succesvolle 1e editie van Social Impact Dinner en Social Impact Day, hét event over ondernemen met een positieve impact op mensen, maatschappij en milieu. Omdat we het vertrouwen en de energie hebben om samen nog veel meer positieve impact te kunnen creëren in de Regio Zwolle, zetten we op 19 november 2019, tegelijk met Regio Twente, de 2e editie van Social Impact Day neer. Social Impact Day is hét evenement over ondernemen met economische en maatschappelijke meerwaarde. Sociaal en duurzaam ondernemen is het nieuwe ondernemen. Consumenten verwachten het, werknemers willen het, jij ook?

Het doel van Social Impact Day Zwolle is om het sociaal ondernemerschap in de Regio Zwolle te versnellen. Met inspirerende best practices, handige tips & tricks en uitwisseling van nieuwe ideeën realiseren we de volgende stap in ondernemen met sociaal-economische meerwaarde. Toonaangevende regionale, nationale en internationale bedrijven en experts delen hun successen, hun ondernemerslessen en hun ideeën over het nieuwe ondernemen. Hoe combineren zij maatschappelijk met financieel rendement? En wat betekent de gerealiseerde impact van hun bedrijf? In diverse workshops, panels en lezingen maken experts de praktische slag van denken naar doen. Social Impact Day is voor alle ondernemers en organisaties die deze slag willen maken en hun impact op sociaal en duurzaam vlak willen vergroten. Met Regio Zwolle richting een sociaal en circulair 2030. Doe jij mee?" Gezien het succes van de eerste twee edities komt er ongetwijfeld een 3e editie. Check de Facebookpagina onder de link voor wanneer de volgende editie is.

- Met ca. 800 deelnemers is het Regio Zwolle Congres (december) inmiddels hét congres van de regio geworden. Jaarlijks wordt hier o.a. de Regio Monitor gepresenteerd. De Monitor geeft een beeld van de stand van de economie in de Regio. Er wordt specifiek ingezoomd op de werkgelegenheid. En net als ieder jaar is er een hoofdstuk gewijd aan het congresthema. Voor 2019 is dat: Hoe presteert de regio in de platformeconomie? Mis het congres dus niet of vraag een Monitor op! Alle edities van de Regio Monitor zijn hier te downloaden. Het onderzoek dat aan de Monitor ten grondslag ligt, wordt onder leiding van het Lectoraat Area Development van Hogeschool Windesheim verricht door een onderzoeksteam, waar ook Rabobank Groep Economisch Onderzoek, Kamer van Koophandel Oost-Nederland, de 21 gemeenten en Provincie Overijssel aan bijdragen. Dit unieke samenwerkingsverband verzamelt informatie, stemt deze op elkaar af en vertaalt ze naar bruikbare indicatoren. Deze indicatoren worden aan de hand van drie pijlers in de Monitor inzichtelijk gemaakt: staat van het bedrijfsleven, demografische en sociaal-economische index en economische cultuur in beeld.

Terug naar boven

Links

- Bestuurlijk: - Officiële site van de Regio Zwolle.

- Media / nieuws: - "De missie van Regio Zwolle TV is het inzichtelijk maken van al het goede wat deze regio te bieden heeft, met de focus op Ondernemen, Onderwijs, Overheid en Sport. De techniek voor deze revolutionaire zender is ontwikkeld in de eigen regio, door TradeCast, een Zwolse tech startup die is opgericht in 2015 en op internationale schaal interactieve TV zenders wil faciliteren. Een startup met de potentie om de publishing en tv markt te disrupten. Regio We bieden een interactief en digitaal TV kanaal dat 24/7 beschikbaar is, zowel via de live programmering als via On Demand. Druk simpelweg met je vinger op het scherm en interactieve functies als maps, shopping & meer info worden automatisch voor je beschikbaar. Het unieke is dat je als kijker ook zelf gemakkelijk content kan insturen. Stuur een eigen (bedrijfs)video op of stel jouw vraag of opmerking in videovorm via je smartphone of tablet, en jouw input wordt direct doorgezet naar de zender."

- Bedrijfsleven / ondernemen: - "MKB Nederland Regio Zwolle heeft als missie: Het verbeteren van het ondernemersklimaat voor het midden- en kleinbedrijf in de Regio. Onze visie: Een brug bouwen tussen MKB-ondernemers, de overheden en andere stakeholders in de Regio. Strategie: Onze doelstellingen bereiken wij door: ondernemers en ondernemersverenigingen op regionaal niveau bij elkaar te brengen en gericht te overleggen met marktpartijen en overheden, met als doel de economie in de Regio te versterken; specifieke thema’s aan te jagen en kracht bij te zetten (samenwerking in de regio). Hiervoor overleggen wij structureel met de provincie en bezoeken wij de 21 gemeenten in het samenwerkingsverband van de Regio; een schakel te zijn in de verbinding van de landelijke en regionale lobby; landelijke thema’s uit te rollen in de regio; het creëren van ledenvoordelen; businessontwikkeling stimuleren, door leden in contact te brengen met regionale partijen als Tradeoffice en Kennispoort; succesverhalen een podium te geven, door bijvoorbeeld het organiseren van de ondernemersprijs Regio Zwolle. De vereniging heeft een ondernemend bestuur met een groot netwerk, een ruime knowhow en kan het luisterend vermogen omzetten in daadkracht. Kortom: slagvaardig en creatief!"

- Kennispoort Regio Zwolle is hét innovatienetwerk in deze regio. Dankzij de toename van innovaties presteert deze regio economisch en maatschappelijk steeds beter. Daarom stimuleert en ondersteunt Kennispoort ondernemers bij de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en organisaties die bijdragen aan de verbetering van het maatschappelijk en economisch rendement van de Regio.

- "Het in 2018 gestarte Regio Zwolle Connect is een online platform voor alle ondernemers in deze regio. Door middel van deze community kunnen we snelle en krachtige connecties maken tussen alle individuele ondernemers uit de regio. 24/7. Het digitale netwerk is voor alle ondernemers te gebruiken. Wel even een account aanmaken. Zo gereed! We bieden een krachtig platform met voor ondernemers relevante onderwerpen als vestigingsklimaat, arbeidsmarkt, energietransitie, bereikbaarheid en internationalisering. Vanuit het kennen van de juiste mensen, het vinden van elkaar op kennis en kunde, grijpen we nog sneller kansen in de regio. Meer samenwerking tussen ondernemers zorgt ook voor een betere samenwerking met gemeenten, provincies en scholen. We hebben ondernemers voorop staan, maar staat open voor connectie met iedereen die een bijdrage kan geven aan ondernemen en ondernemerschap."

- Arbeidsmarkt: - "Voor het stimuleren van de samenwerking tussen sectorale en regionale arbeidsmarktpartijen op het gebied van (strategisch) arbeidsmarktbeleid is de Tafel van de Regio Zwolle ingericht, mede mogelijk gemaakt door de gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en het Ministerie van SZW. Een tijdelijke taskforce die zich focust op het vormgeven van een sociaal-economische agenda waarin Human Capital een rode draad vormt. Investeren in mensen, met als doel het voorkomen van werkloosheid én tekorten op de arbeidsmarkt.

- "Een aantrekkelijke en sterke arbeidsmarkt. Met ruimte voor ieders talent. Daar werken we aan in Regio Zwolle en we zijn al ver gekomen. Samen kunnen we écht sprongen maken en dat is hard nodig. We lopen namelijk tegen grenzen aan. Bedrijven hebben personeelstekorten, terwijl mensen werkloos thuis zitten. Jongeren trekken naar de Randstad, terwijl er volop uitdagende banen zijn in de regio. Upgrade Jezelf. Het is daarom tijd voor een upgrade van onze regionale arbeidsmarkt. Daarvoor is Upgrade Jezelf in het leven geroepen: een initiatief van de 19 samenwerkende gemeenten in de Regio, ontstaan vanuit de Human Capital Agenda. Deze agenda richt zich op het investeren in mensen. Binnen dit initiatief zijn er acht sectortafels, waar afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers, onderwijs en het UWV. Om echt sprongen te maken, moeten we het samen doen en ieders talent benutten. Hoe? Door gezamenlijk te investeren in mensen en ieders talent optimaal te benutten. Om te kunnen groeien hebben we ál het talent nodig. Ongeacht opleidingsniveau, leeftijd, loopbaan en relatie tot de arbeidsmarkt. Alleen dan ontstaat er een krachtige en vitale arbeidsmarkt die tegen een stootje kan.

Upgraden. Daarom roepen wij werkgevers en werknemers op om in beweging te komen. Dit begint bij werkgevers, door te investeren in (toekomstige) werknemers en om hen te upgraden. Oftewel: je talenten ontdekken, nieuwe kennis opdoen en vaardigheden aanleren, bijvoorbeeld door her-, bij- of omscholing. Inspiratie en tools. Wij helpen hierbij. Met een platform vol inspirerende verhalen, handige tools, een netwerk van specialisten en een financieel steuntje in de rug vanuit Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Kom in beweging! Werkgevers, mkb’ers, zzp’ers: kom dus in beweging! Steun dit initiatief. Gebruik onze tools, vertel ook je verhaal en inspireer anderen. Zo gaan we van praten naar dóén en groeien we naar een vitale en veerkrachtige arbeidsmarkt."

- "Weet je welke stap jouw organisatie moet zetten om bij te blijven in deze snel veranderende arbeidsmarkt? De arbeidsmarkt verandert in een snel tempo. Ook in Regio Zwolle. Beroepen verdwijnen, nieuwe banen ontstaan en de inhoud van functies verandert. Dit vraagt om andere vaardigheden van je medewerkers. Ben jij op de hoogte van wat dit betekent voor jouw organisatie en de eventuele bij- en/of omscholing van medewerkers? Beantwoord de 6 vragen van de Upgrade Scan, ontdek waar je nu staat en welke volgende stap je kunt zetten."

Reactie toevoegen