Regio Zwolle

Streek
Regio Zwolle
Overijssel

zwolle_regio_kaart_kopie.png

De Regio Zwolle is een bestuurlijk samenwerkingsverband van 20 gemeenten in een wijde straal rond Zwolle, gelegen in 4 provincies (Overijssel, Drenthe, Gelderland en Flevoland). De gemeente Elburg ontbreekt hier want die is pas in 2016 toegetreden.

De Regio Zwolle is een bestuurlijk samenwerkingsverband van 20 gemeenten in een wijde straal rond Zwolle, gelegen in 4 provincies (Overijssel, Drenthe, Gelderland en Flevoland). De gemeente Elburg ontbreekt hier want die is pas in 2016 toegetreden.

Regio Zwolle

Terug naar boven

Status

- Regio Zwolle is een licht en flexibel bestuurlijk samenwerkingsverband van 20 gemeenten in een wijde straal rond Zwolle.

- Het samenwerkingsverband Regio Zwolle omvat de gemeenten Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Raalte, Olst-Wijhe, Hattem, Oldebroek, Heerde, Kampen, Dronten, Noordoostpolder, Zwartewaterland, Steenwijkerland, Meppel, Staphorst, Urk, Westerveld, De Wolden, Zwolle en sinds 2016 ook Elburg.

- De Regio Zwolle ligt in 4 provincies: Overijssel, Gelderland, Drenthe en Flevoland. Dat staat de samenwerking in het geheel niet in de weg. Want: vraagstukken zijn grensoverschrijdend, dus oplossingen ook. Daarom kiezen deze gemeenten voor een ‘grenzenloze regio’.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Regio Zwolle is economisch gezien een succesvolle regio in Nederland. Dit blijkt onder meer uit een constante top-3 positie van de gemeente Zwolle en haar directe omgeving in de ranglijst van regio's, zoals gepresenteerd in het jaarlijks onderzoek Toplocaties van Elsevier en Bureau Louter. Hoe kan dit succes in de toekomst worden gecontinueerd en uitgebreid? Door samen te werken binnen de regio. De eerste stap is op 10 september 2011 gezet, toen 17 gemeenten de 'Intentieovereenkomst samenwerking economie Regio Zwolle' met elkaar sloten. Hun doelstelling is een regionale economische investeringsagenda te ontwikkelen, die wordt gedragen door de vier O's: ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid. Hiermee hebben de inmiddels 20 aangesloten samenwerkende gemeenten niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het bedrijfsleven een uitdaging geformuleerd.

- De 20 gemeenten zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek. Er voltrekt zich een groeiproces van herkenning en erkenning. Herkenning van gemeenschappelijke vraagstukken. Erkenning dat men elkaar kan helpen bij de oplossing ervan. Zo ontstaat geleidelijk regionaal partnerschap. Een nieuwe (bestuurlijke) beweging is ontstaan.

- De as Zwolle / Kampen / Meppel laat sterke economische prestaties zien, maar ook andere gemeentelijke combinaties in de regio werken al succesvol samen in projecten als: Hanzelijn Verbindt (Lelystad, Dronten, Kampen Zwolle) / Project IJsseldelta (Zwolle, Kampen, Zwartewaterland, provincie Overijssel / H2O (Hattem, Heerde, Oldebroek) / Talentenregio.

- De opgave voor Regio Zwolle is het slim op elkaar afstemmen van plannen en het gezamenlijk optrekken om de regio aantrekkelijk en vitaal te laten zijn. Daarvoor werkt de regio aan het opstellen van een dynamische regionale strategische agenda. Kansrijke thema’s voor een regionale agenda: Stimulering van de regionale economie / In- en externe bereikbaarheid als regionale opgave / Versterking van toerisme en recreatie / Regionaal relatienetwerk en positionering / Bedrijfsvoering en dienstverlening.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Met ca. 800 deelnemers is het Regio Zwolle Congres (december) inmiddels hét congres van de regio geworden.

Terug naar boven

Links

- Bestuurlijk: - Officiële site van de Regio Zwolle.

- Media / nieuws: - De missie van Regio Zwolle TV is het inzichtelijk maken van al het goede wat deze regio te bieden heeft, met de focus op Ondernemen, Onderwijs, Overheid en Sport. De techniek voor deze revolutionaire zender is ontwikkeld in de eigen regio, door TradeCast, een Zwolse tech startup die is opgericht in 2015 en op internationale schaal interactieve TV zenders wil faciliteren. Een startup met de potentie om de publishing en tv markt te disrupten. Regio Zwolle TV biedt een interactief en digitaal TV kanaal dat 24/7 beschikbaar is, zowel via de live programmering als via On Demand. Druk simpelweg met je vinger op het scherm en interactieve functies als maps, shopping & meer info worden automatisch voor je beschikbaar. Het unieke is dat je als kijker ook zelf gemakkelijk content kan insturen. Stuur een eigen (bedrijfs)video op of stel jouw vraag of opmerking in videovorm via je smartphone of tablet, en jouw input wordt direct doorgezet naar de zender.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - MKB Regio Zwolle behartigt - als zelfstandige afdeling van MKB Nederland - de belangen van ondernemers in de 20 gemeenten die samen een samenwerkingsverband op economisch terrein zijn aangegaan. - Kennispoort Regio Zwolle is hét innovatienetwerk in deze regio. Dankzij de toename van innovaties presteert deze regio economisch en maatschappelijk steeds beter. Daarom stimuleert en ondersteunt Kennispoort ondernemers bij de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en organisaties die bijdragen aan de verbetering van het maatschappelijk en economisch rendement van de Regio Zwolle.

Reactie toevoegen