Verduurzaming monumenten

Zelfscan Duurzaam Monument

"De Groene Grachten en het Nationaal Restauratiefonds intensiveren hun samenwerking met de introductie van de Zelfscan Duurzaam Monument. Met deze gratis online tool krijgen monumenteigenaren snel inzicht in de duurzame mogelijkheden voor hun pand. Als sinds 2012 werken De Groene Grachten en het Restauratiefonds samen; door kennis te delen en eigenaren te ondersteunen bij hun verduurzaming met duurzaamheidsadvies en gerichte financiering. Veel monumenteigenaren willen graag hun pand verduurzamen. Maar wat kan er, wat kost het en wat levert het op? De Zelfscan helpt woningeigenaren op weg om duurzame stappen te zetten. Een eigenaar voert gegevens in over onder meer het energieverbruik, de monumentale status, het woonoppervlak en de reeds uitgevoerde maatregelen. Op basis van die informatie toont de Zelfscan de relevante duurzame maatregelen en financieringen. De uitkomsten kan de eigenaar downloaden in een rapport, wat helpt bij het nemen van vervolgstappen. Zo brengen we een investering in duurzaamheid samen een stap dichterbij.

“De urgentie voor verduurzamen is enorm. Laten we de bijdrage van monumenten hierin niet onderschatten. Want als verduurzamen hier kan, kan het overal. Het isoleren en duurzaam verwarmen van monumenten leidt tot flinke CO2 besparing. We hebben op allerlei plekken in het land laten zien dat het kan. Ik vind het fantastisch dat een veel grotere groep monumenteigenaren dankzij de Zelfscan nu zelf aan de slag kan met verduurzamen“, aldus Suze Gehem.

Uit onderzoek van het Restauratiefonds blijkt dat monumenteneigenaren wel willen verduurzamen, maar niet weten waar te beginnen. De stap naar betaald maatwerkadvies is groot door de onzekerheid over de kosten en baten. Door eerst de Zelfscan te doen ziet de eigenaar welke duurzame mogelijkheden er zijn, dat deze lonend zijn en dat ze gefinancierd kunnen worden met voordelige regelingen.

“Verduurzaming draagt bij aan het springlevend houden van monumenten. Door het pand een duurzame toekomst te geven is het mogelijk om weer een nieuw hoofdstuk aan het erfgoedverhaal toe te voegen. Daarom zijn wij erg blij dat wij met De Groene Grachten de Zelfscan hebben ontwikkeld. Hiermee kunnen wij eigenaren helpen bij hun eerste stap in het verduurzamen van hun monument”, aldus Kees-Jan Dosker.

De Zelfscan Duurzaam Monument is gekoppeld aan de kennisdatabase van De Groene Grachten en maakt daarmee gebruik van de kennis en ervaring die de adviseurs in het veld hebben opgedaan. Naast de technische haalbaarheid geeft de scan ook inzicht in de financiële mogelijkheden van het Nationaal Restauratiefonds en andere subsidieregelingen. Voor eigenaren die na de Zelfscan duurzaamheidsadvies op maat bij een Duurzame Monumenten adviseur willen inwinnen kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen bij het Restauratiefonds. Het Restauratiefonds werkt hiervoor samen met meerdere Duurzame Monumenten adviseurs (zie daarvoor het artikel hieronder, red.). - Bekijk hier de video waarin Suze Gehem, oprichter en directeur van De Groene Grachten, en Kees-Jan Dosker, directeur van het Restauratiefonds, vertellen over deze vernieuwde samenwerking." (bron: Restauratiefonds, december 2020)

Duurzaamheidsadvies voor monumenteigenaren

"Het Nationaal Restauratiefonds gaat vanaf december 2020 samen met meerdere Duurzame Monumenten (DuMo) adviseurs eigenaren extra ondersteunen bij het kwalitatief verduurzamen van hun monument. Het Restauratiefonds vergoedt een deel van de kosten van een duurzaamheidsadvies. Met deze samenwerking wil het Restauratiefonds een bijdrage leveren aan de ambities uit het Klimaatakkoord om ook monumenten te verduurzamen.

Kwalitatief verduurzamen. Verduurzamen draagt bij aan het springlevend houden van monumenten. Om dit te realiseren met behoud van de monumentale waarden is een specifiek duurzaamheidsadvies van een DuMo-adviseur van belang. Ook Stichting ERM, die onder meer de richtlijnen voor het kwalitatief verduurzamen van monumenten beheert, is bij de samenwerking betrokken. Zo volgen alle DuMo-adviseurs deze ERM-richtlijnen en worden de adviezen steekproefsgewijs door ERM getoetst. Op die manier zorgen alle betrokken organisaties dat een monumenteigenaar met een gerust hart zijn monument kan verduurzamen.

Vergoeding duurzaamheidsadvies. Om de drempel voor monumenteigenaren te verlagen vergoedt het Restauratiefonds een deel van het duurzaamheidsadvies van de betrokken DuMo-adviseurs. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het type advies en bedraagt maximaal 1.000 euro. Betrokken DuMo-adviseurs. Het Restauratiefonds werkt anno december 2020 samen met de volgende DuMo-adviseurs: De Groene Grachten, Dijkoraad, Erfgoed Zeeland, Monumentwacht Noord-Brabant, OOM Advies, Het Oversticht, BBN, Duurzz, Lakerveld ingenieurs & architectuurbureau, Walraad architecten, Veldman Rietbroek Architecten, Helix Technisch Advies en Bureau Polderman. Voor een goede spreiding door het hele land zal het aantal adviseurs in de toekomst mogelijk nog worden uitgebreid. Nadere informatie over de samenwerking en de voorwaarden voor de vergoeding vind je op de pagina Restauratiefonds > Duurzaamheidsadvies Monumenten." (bron: Restauratiefonds, december 2020)

Reactie toevoegen