zevenhuisjes_oude_kaart_met_daarop_aangegeven_de_kalkovens.jpg

De Garmerwolder buurtschap Zevenhuisjes (op oudere kaarten Zevenhuizen geheten) is rond 1880 gebouwd als groepje arbeidershuisjes voor de arbeiders van de direct NO hiervan gelegen kalkovens. Op deze kaart worden buurtschap en kalkovens duidelijk vermeld.

De Garmerwolder buurtschap Zevenhuisjes (op oudere kaarten Zevenhuizen geheten) is rond 1880 gebouwd als groepje arbeidershuisjes voor de arbeiders van de direct NO hiervan gelegen kalkovens. Op deze kaart worden buurtschap en kalkovens duidelijk vermeld.