tienhoven_zh_collage.jpg

Tienhoven aan de Lek is een dorp in de provincie Utrecht (t/m 2018 provincie Zuid-Holland), in de streek Alblasserwaard, gem. Vijfheerenlanden. Het was een zelfstandige gem. t/m 1985. In 1986 over naar gem. Zederik, in 2019 over naar gem. Vijfheerenlanden

Tienhoven aan de Lek is een dorp in de provincie Utrecht (t/m 2018 provincie Zuid-Holland), in de streek Alblasserwaard, gem. Vijfheerenlanden. Het was een zelfstandige gem. t/m 1985. In 1986 over naar gem. Zederik, in 2019 over naar gem. Vijfheerenlanden