slijkplaat_plaatsnaambord.jpg

De meeste buurtschappen in ons land zijn dunbebouwd, liggen daarom 'buiten de bebouwde kom', met bijbehorende witte plaatsnaamborden. De kleine buurtschap Slijkplaat is dicht bijeen bebouwd en heeft daarom wél een bebouwde kom, met blauwe plaatsnaamborden

De meeste buurtschappen in ons land zijn dunbebouwd, liggen daarom 'buiten de bebouwde kom', met bijbehorende witte plaatsnaamborden. De kleine buurtschap Slijkplaat is dicht bijeen bebouwd en heeft daarom wél een bebouwde kom, met blauwe plaatsnaamborden