noorden_noordse_dorp_noordse_buurt_kaart_anno_ca._1970_kopie.jpg

Op deze kaart uit ca. 1970 is te zien dat het dorp Noorden altijd al onder de gem. Nieuwkoop viel. Slechts enkele panden in het N, N van de Prolkade, vielen onder gem. Zevenhoven en enkele panden O van de gele (provincie)lijn vielen onder de gem. Wilnis.

Op deze kaart uit ca. 1970 is te zien dat het dorp Noorden altijd al onder de gem. Nieuwkoop viel. Slechts enkele panden in het N, N van de Prolkade, vielen onder gem. Zevenhoven en enkele panden O van de gele (provincie)lijn vielen onder de gem. Wilnis.