noardeast-fryslan_lichtaard_kopie.jpg

Lichtaard, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

Lichtaard, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)