greonterp_plaatsnaambord_gem._sudwest_fryslan_zonder_koppelteken_kopie.jpg

Greonterp, wellicht zijn er mensen die foto's van alle spellingen van plaatsnaamborden in de loop der tijd verzamelen. Dit is dan een zeldzame: de gemeente Súdwest-Fryslân was aanvankelijk zonder koppelteken, maar al na ruim een jaar mét koppelteken.

Greonterp, wellicht zijn er mensen die foto's van alle spellingen van plaatsnaamborden in de loop der tijd verzamelen. Dit is dan een zeldzame: de gemeente Súdwest-Fryslân was aanvankelijk zonder koppelteken, maar al na ruim een jaar mét koppelteken.