gemeente_slijk-ewijk_kadastraal_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Kaart van de begin 19e eeuw opgeheven gemeente Slijk-Ewijk, situatie anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Kaart van de begin 19e eeuw opgeheven gemeente Slijk-Ewijk, situatie anno ca. 1870, kaart J. Kuijper