damwald_collage_kerken.jpg

Damwâld, collage van de dorpskerken van de drie dorpen die in het huidige Damwâld zijn opgegaan (© Jan Dijkstra, Houten)

Damwâld, collage van de dorpskerken van de drie dorpen die in het huidige Damwâld zijn opgegaan (© Jan Dijkstra, Houten)