Huizen-Crailo-MSD-20110110-224269.jpg

Ter plekke rondkijkend, zou je kunnen denken dat het gebied Crailo alleen onder de gem. Huizen valt omdat alleen dat gedeelte plaatsnaamborden heeft, maar het gebied valt onder nog meer gemeenten. Kijk maar onder het kopje Status en ligging.

Ter plekke rondkijkend, zou je kunnen denken dat het gebied Crailo alleen onder de gem. Huizen valt omdat alleen dat gedeelte plaatsnaamborden heeft, maar het gebied valt onder nog meer gemeenten. Kijk maar onder het kopje Status en ligging.