Spannum kerk JD [640x480].JPG

Spannum heeft vier rijksmonumenten, waaronder uiteraard de kerk uit oorspronkelijk ca. 1500, met eind-15e-eeuwse toren.

Spannum heeft vier rijksmonumenten, waaronder uiteraard de kerk uit oorspronkelijk ca. 1500, met eind-15e-eeuwse toren.