Zwolle (Groenlo)

Plaats
Buurtschap
Oost Gelre
Achterhoek
Gelderland

Zwolle GL plaatsnaambord [640x480].jpg

Zwolle had tot 2005 nog blauwe plaatsnaamborden (komborden). Tegenwoordig is/heeft het kennelijk geen bebouwde kom meer, maar nog wel een 30 km-zone.

Zwolle had tot 2005 nog blauwe plaatsnaamborden (komborden). Tegenwoordig is/heeft het kennelijk geen bebouwde kom meer, maar nog wel een 30 km-zone.

Zwolle (Groenlo)

Terug naar boven

Status

- Zwolle is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Oost Gelre. T/m 2004 gemeente Eibergen.

Bij de gemeentelijke herindelingen van 2005 is Zwolle dus niet met Eibergen naar de gemeente Berkelland meegegaan, maar gezien de ligging nabij Groenlo, toegevoegd aan de nieuwe gemeente Oost Gelre. Voor de oudere staatkundige geschiedenis van de buurtschap zie het hoofdstuk Geschiedenis.

- De buurtschap Zwolle valt sinds 2005, ook voor de postadressen, onder de stad Groenlo (voorheen viel het voor de postadressen onder het dorp Eibergen).

- De buurtschap Zwolle had vroeger (in ieder geval in 2000 nog) een bebouwde kom, maar tegenwoordig kennelijk niet meer: er staan nl. witte plaatsnaamborden (i.p.v. blauwe, zoals dat bij een bebouwde kom het geval is), wél met 30 km-zone (wat formeel eigenlijk alleen binnen een bebouwde kom kan...).

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
Om verwarring met de grote bekende gelijknamige Overijsselse stad te voorkomen, wordt de Gelderse buurtschap in de volksmond ook wel 'Zwolle bi-j Grolle' ('Zwolle bij Groenlo') genoemd.

Oudere vermeldingen
1234 Suellen, 1418 Zwolle.

Naamsverklaring
Betekent evenals het Overijsselse Zwolle 'hoogte'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Zwolle ligt direct O van Groenlo, Z van Eibergen, NW van Meddo en grenst in het O aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Zwolle 34 huizen met 245 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap volgens de site van Stichting Contactgroep ca. 620 inwoners en daarmee ca. 250 huizen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vanouds heeft de buurtschap Zwolle altijd onder het kerspel Groenlo gevallen. Als het gebied van de latere stad Groenlo in 1236 door de Heer van Borculo aan de graaf van Zutphen wordt verkocht, blijft de buurtschap als een uithoek deel uitmaken van de heerlijkheid Borculo. Eind 15e, begin 16e eeuw wordt de buurtschap in de 'voogdij Beltrum' ondergebracht, een bestuursdistrict van de heerlijkheid Borculo. In 1795 wordt de voogdij Beltrum verzelfstandigd en in 1811 omgevormd tot gemeente. In 1819 wordt de gemeente Beltrum opgeheven en met de bijbehorende buurtschappen bij de gemeente Eibergen gevoegd.

Bij de vorming van de nieuwe gemeente Berkelland in 2005, waar het grootste deel van de gemeente Eibergen in is opgegaan, gaat de tot dan Eibergse buurtschap Zwolle samen met een deel van Avest (waaronder het industrieterrein Laarberg) over naar de gemeente Oost Gelre, waarmee de buurtschap weer onder de stad Groenlo komt te vallen en er dus een eind komt aan de scheiding van 1236.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zwolle heeft 2 rijksmonumenten: brouwerij-herberg 't Reirinck (1810, Zwolseweg 21) en erve 't Wissinck met voormalige schuilkerk (1777, Meddoseweg 6).

- Kunstwerk 'Brikken Bakken' of 'Met mekare, veur mekare' van Nicolas Dings (Meddoseweg).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging de Zwolse Noamelkers.

- De in 1934 opgerichte Feestvereniging Zwolle organiseert de jaarlijkse evenementen Meifeest en Kermis in de buurtschap.

- Carbidschieten op oudjaarsdag.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Omdat in 1892 in Groenlo een steenfabriek komt en deze grondstoffen nodig heeft, wordt de klei uit de leemputten NO van Zwolle gehaald. Eerst worden er dakpannen gemaakt, later stenen. De leem wordt handmatig afgegraven, omdat daar in die tijd nog geen machines voor zijn. Daarna wordt de leem op zogeheten kipkarretjes gedaan. Paarden trekken het uit de groeve naar boven. In 1931 komt er een baggermachine, waarmee het zware lichamelijke werk voorbij is. Ook het vervoer wordt gemoderniseerd door de zogenoemde leemtram, die 16 karretjes tegelijk kan verplaatsen. De klei dateert van ca. 20 miljoen jaar geleden en uit de fossiele resten die men hier gevonden heeft, kan men opmaken dat dit gebied vroeger zeebodem is geweest.

De fabriek is in 1975 gesloten. Door al het gegraaf zijn waterplassen, geulen, laaggelegen weilanden en bosjes ontstaan. Het gebied is omgevormd tot Natuurpark De Leemputten, een natuur- en recreatiegebied waar je o.a. kunt wandelen, waterfietsen en vissen. Er is ook een kinderboerderij. Door het gebied loopt Natuurpad De Leemputten (3 km).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - De in 1978 opgerichte Stichting Contactgroep Zwolle heeft als doel het instandhouden en waar mogelijk verbeteren van de leefbaarheid van de Zwolse leefgemeenschap.

- Onderwijs: - De missie van de St. Ludgerusschool is het verzorgen van goed basisonderwijs vanuit de gedachte “Met mekare veur mekare”. Deze slogan van de buurtschap Zwolle werkt ook door in het lokale onderwijs. Ieder is gelijk, maar niet hetzelfde. Met elkaar maakt men er een goede en fijne leertijd van en daar draagt groot en klein daar zijn steentje aan bij.

- Sport: - Klootschietvereniging Zwolle is opgericht in 1970 en fungeert tevens als buurtvereniging. Ze hebben - aldus hun site - een uitstekende accommodatie en een gezellig clubhuis.

Reactie toevoegen