Zwaagdijk-West

Plaats
Dorp
Medemblik
West-Friesland
Noord-Holland

Zwaagdijk-West

Terug naar boven

Status

- Zwaagdijk-West is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Medemblik. T/m 1978 deels gemeente Wognum, deels gemeente Zwaag, deels gemeente Nibbixwoud, in 1979 in zijn geheel over naar gemeente Wognum, in 2007 over naar gemeente Medemblik.

- Sinds 2008 heeft Zwaagdijk-West een eigen dorpswapen.

- Voor de tot voor kort complexe postale situatie rond Zwaagdijk-West en -Oost verwijzen wij naar Zwaagdijk-Oost, kopje Status.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1336 Swachdijc, 1446 Zwaechdijck, sinds medio 19e eeuw worden de huidige dorpen -Oost en -West benoemd als respectievelijk Zwaagdijk-Noordzijde en Zwaagdijk-Zuidzijde.

Naamgeving
Genoemd naar de ligging aan de dijk boven het dorp Zwaag. T/m 30-11-2011 heette Zwaagdijk-West (evenals -Oost) in de postadressen en BAG 'gewoon' Zwaagdijk, wat natuurlijk verwarrend en bezijden de geografische werkelijkheid was.

Terug naar boven

Ligging

Zwaagdijk-West ligt direct N van Hoorn en Zwaag, rond de Zwaagdijk. De huisnrs. 305 (oneven) en 316 (even) en hoger vallen onder -West, de lagere huisnummers vallen onder -Oost.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Zwaagdijk-West heeft ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Historische Stichting de Cromme Leeck bestudeert de historie van de dorpen Nibbixwoud, Wognum en Zwaagdijk-West. De stichting is genoemd naar de voormalige veenrivier de Kromme Leek. Dit water is een van de oudste nog aanwezige landschapselementen in deze streek. De Kromme Leek loopt van de Baarsdorpermeer langs de genoemde dorpen naar het oosten.

- Geschiedenis van Zwaagdijk-West op de site van de Dorpsraad.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Waarom de RK kerk St. Jacobus de Meerdere uit 1929 aan deze heilige is toegewijd, is uit de bronnen niet meer te achterhalen. Het kan zijn als uiting van dank aan Jacob (Jacobus) Jong. Hij stelde destijds de grond voor de kerk beschikbaar. Een andere reden kan zijn dat Jacobus de Meerdere de patroonheilige was voor goed weer en de groei van fruit. In de kerkentuin is de Jacobusboom, een appelboom, geplant waarvan de vruchten rond 25 juli, de feestdag van de heilige, rijp zijn. Daarnaast is Jacobus de Meerdere ook beschermheilige van de pelgrims. Veel pelgrims die naar Santiago de Compostella gaan, starten hun tocht in deze kerk en halen hier een stempel.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Kermis op de laatste maandag in juni en de daaraan voorafgaande zaterdag en zondag.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Nadat in 1675 een zware storm een gat had geslagen in de zeedijk bij Schardam, bezweek ook de Zwaagdijk. Bijna heel oostelijk West-Friesland liep toen onder water. Halverwege de Zwaagdijk, tussen Rijweg en Tuinstraat, herinnert Het Weeltje nog aan deze dramatische gebeurtenis.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Zwaagdijk-West is opgericht in 2002.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Wildebras is het bruisende dorpshart, waar vele verenigingen onderdak vinden en waar door het jaar heen vele evenementen worden georganiseerd.

- Onderwijs: - Basisschool Sint Lidwina is een kleine dorpsschool met hart voor de leerlingen, de ouders, het personeel en de buurt. Het is een open katholieke basisschool waar iedereen welkom is. Men wil er de leerlingen niet alleen iets leren voor school, maar iets meegeven voor het hele verdere leven, zoals basisvaardigheden, zelfvertrouwen, positiviteit, flexibliteit en creativiteit. U bent altijd van harte welkom voor een kennismaking met deze parel van West-Friesland, aldus de school op haar site.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Zwaagdijk-West.

Reactie toevoegen