Zuurdijk

Plaats
Dorp
De Marne
Hoogeland
Groningen

Zuurdijk

Terug naar boven

Status

- Zuurdijk is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente De Marne. T/m 1989 gemeente Leens.

- Het dorp bestaat eigenlijk uit 3 kerntjes, die in de volksmond worden genummerd. 1e Zuurdijk is de dorpskern, iets naar het oosten ligt 2e Zuurdijk dat ter plekke op witte plaatsnaamborden 1e Nijhoezen heet, en weer iets O daarvan ligt 3e Zuurdijk dat ter plekke op witte plaatsnaamborden 2e Nijhoezen heet. Beide Nijhoezen's omvatten ca. 10 panden, liggen binnen de bebouwde kom van het dorp en zijn daarmee formeel niet als buurtschap te beschouwen. Geografisch gezien liggen ze wel duidelijk buiten het dorp, dat zou er voor pleiten ze wel als buurtschappen te zien. De Topografische atlas Groningen (1) (die deze buurtjes in eerdere edities nog niet vermeldt), weet kennelijk ook niet goed wat ze er mee aan moet, want vermeldt ze op de kaart wel in het lettertype van een buurtschap, maar vermeldt ze niet in de plaatsenlijst in de index.

- Onder het dorp Zuurdijk vallen ook de buurtschappen Douwen (grotendeels), Electra (deels) en Ewer.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Zuurdiek.

Terug naar boven

Ligging

Zuurdijk ligt Z van Leens en grenst (via het buitengebied) in het Z aan het Reitdiep.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Zuurdijk 46 huizen met 315 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van een aantal oude boerderijen te Zuurdijk.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Films over recente ontwikkelingen in Zuurdijk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zuurdijk heeft 19 rijksmonumenten.

- De 13e-eeuwse Hervormde kerk is in 1974 overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Daarna hebben diverse restauraties plaatsgevonden. De restauraties zijn in 2003 gereed gekomen. - Kerk Zuurdijk op Twitter met informatie over activiteiten in en rond de kerk, het orgel, de molen, de geschiedenis e.d. - Beschrijving begraafplaats en grafzerken Zuurdijk.

- Molen De Zwaluw.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Zuurdiekster-, Molen- en Orgeldag (op een zaterdag in mei).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De afgelopen jaren zijn de begraafplaats en het gebied rond de molen opgeknapt. Als sluitstuk op de opknapbeurt van het dorp is in 2017 een Struunspeeltoen aangelegd, deels met subsidie en met veel zelfwerkzaamheid. De speeltuin is o.a. voorzien van stromend water, fruitbomen en een pizza-oven.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zuurdijk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Zuurdijk.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Zuurdijk.

Reactie toevoegen