Zuuk

Plaats
Buurtschap
Epe
Veluwe
Gelderland

zuuk_zuukerfeest.jpg

Jaarlijks, in juni, staat de anders zo rustige buurtschap Zuuk gedurende vier dagen figuurlijk op zijn kop, tijdens het Zuukerfeest, met allerlei sport- en spelactiviteiten en optredens van diverse artiesten. (© www.zuukerfeest.nl)

Jaarlijks, in juni, staat de anders zo rustige buurtschap Zuuk gedurende vier dagen figuurlijk op zijn kop, tijdens het Zuukerfeest, met allerlei sport- en spelactiviteiten en optredens van diverse artiesten. (© www.zuukerfeest.nl)

Zuuk

Terug naar boven

Status

- Zuuk is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Epe.

- De buurtschap Zuuk valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Epe.

- De buurtschap Zuuk heeft helaas geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Zuick, Zuidwijk, 1390? Groot en Klein-Zwtwike, 1526 Zueck, 1840 Zuuk, 1851 ook Zuik.

Naamsverklaring
Betekent 'zuidwijk, zuidelijk gelegen vestigingsplaats'. In de namen Suikerkamp en Suikerbrug (Wapenveld) is suiker een samentrekking van zuidwijker, naar het goed Zuidwijk.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Zuuk ligt direct ZO van het dorp Epe, rond de N309 (het gedeelte van deze weg O van de kruising met de Leenhofweg), rond afslag 27 van de A50 (bij de N309), rond het oostelijkste gedeelte van de Leenhofweg en rond de wegen Ledderweg, Werlerweg, Wippenbeldweg, Zuukerend, Zuukerenkweg, Spiekerweg, Korte Spiekerweg, Gelriaweg, Kopermolenweg en Korte Kopermolenweg. Onder de buurtschap valt ook nog het gebied tussen het Apeldoorns Kanaal en de Nieuwe Wetering O daarvan, begrensd door de Ravenstraat in het N en de Esschertsweg in het Z. De buurtschap ligt verder NO van het dorp Emst, ZZW van het dorp Heerde en WZW van het dorp Oene.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Zuuk 69 huizen met 533 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 150 huizen met ca. 400 inwoners. Wikipedia spreekt van ca. 300 inwoners, en dit artikel in Trouw uit 2004 spreekt van ca. 600 inwoners. Dus wij gaan er maar een beetje tussenin zitten, zolang ons niet duidelijk is wat het werkelijke getal is. Het punt is dat bij de meeste buurtschappen in ons land, zo ook hier, geen sprake is van een formele woonplaats en dat die woonplaats daarom ook niet formeel is afgebakend. Maar vaak is dat informeel, bij inwoners, wel bekend. Dus als dat hier ook zo is zouden wij het waarderen als iemand ons kan onthullen wat het grondgebied van deze buurtschap is en hoeveel inwoners zij heeft.

Terug naar boven

Geschiedenis

Nijverheid
Al sinds de 17e eeuw is er naast de boerenbedrijven in Zuuk enige nijverheid aanwezig in de vorm van papierindustrie. De buurtschap had ook zijn papiermolens, die draaiden op de kracht van het water van de verschillende beken. Zie daarvoor verder bij Bezienswaardigheden.

School
Zuuk is een bloeiende plattelandsgemeenschap, waar tot 1884 alleen nog een eigen school aan ontbreekt. Op 1 februari van dat jaar is de openbare Zuukerschool feestelijk geopend. De school start direct al met maar liefst 107 leerlingen. Kennelijk is is de in die tijd nog afgelegen buurtschap (toen was de eigen afrit aan de A50 er uiteraard nog niet ;-) geen gewilde plek voor onderwijzers, want aanvankelijk schrijft men dat "geene sollicitanten zich hebben voorgedaan". Gelukkig heeft een latere werving wel succes. Helaas is de Zuukerschool in 2019 opgeheven. Zie daarvoor verder het hoofdstuk Recente ontwikkelingen.

A50
De buurtschap Zuuk is doormidden gesneden en voor een deel opgeofferd voor de aanleg van de A50 en afrit 27 van deze snelweg ter plekke.

Boek
Wie zich nader wil verdiepen in de geschiedenis van deze buurtschap, kan terecht bij het in 2014 verschenen boek 'Vier seizoenen Zuuk'. "Nooteboom, Berends, Pannekoek, De Wilde en Tiemens. Zo maar wat achternamen die veel voorkomen in deze buurtschap, die maar een paar honderd inwoners telt. Misschien is dat de reden van de grote saamhorigheid onderling? De mensen kennen elkaar. Je loopt even bij de buren binnen, doet je klompen of schoenen uit en drinkt een bakje koffie of een borreltje. De buurman brengt jou eieren en jij brengt je buurman een pannetje groentesoep. Zo werkt dat hier.

De buurtschap heeft een rijke geschiedenis en de bewoners zitten vol verhalen over heden en verleden. Zij hebben hun hart aan de buurtschap verpand. Meestal zijn ze er geboren, opgegroeid en hebben ze allerlei veranderingen meegemaakt. In het boek komen deze bewoners aan het woord. Zo vertelt Jannetje Pannekoek over de bakkerswinkel van haar schoonouders en volgen we Hendrikus de rietdekker op zijn pad. Mevrouw Haak vertelt over de schepen in de buurtschap die in de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd worden en hoe de familie op de fiets en te voet moet vluchten. En natuurlijk komt ook de moeder van de enige echte BN-er van deze buurtschap aan het woord: Teun Mulder. 'Vier seizoenen Zuuk'* is een prachtig kijk- en leesboek, boordevol verhalen van vroeger en nu. Een boek dat in de boekenkast thuishoort bij iedereen die iets heeft met deze unieke buurtschap." Aldus de tekst op de omslag van het boek.
* Via de link online te bestellen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Zuukerschool
Buurtschap Zuuk had een eigen basisschool: de in 1884 gestichte Zuukerschool. "De school heeft een prachtige landelijke ligging, die rust en ruimte uitstraalt. Rondom de school is veel speelruimte. Achter de school, die ca. 75 leerlingen heeft, bevindt zich het sportveld, een groot aantal in 2008 nieuw aangeschafte speeltoestellen en de zandbak. Het huidige schoolgebouw dateert uit 1956. Gaandeweg is het uitgebreid en aangepast aan de eisen des tijds. Enthousiaste ouders nemen een deel van het onderhoud voor hun rekening, waardoor de school en het speelterrein eromheen fris ogen. Ook de lokalen krijgen met enige regelmaat een extra schoonmaakbeurt van behulpzame ouders. En mede dankzij de inzet van inwoners zijn er twee semi-permanente lokalen bij geplaatst.

De Zuukerschool in buurtschap Zuuk is een openbare basisschool. Dat houdt in dat de school geen onderscheid maakt naar godsdienst of levensovertuiging. De school gaat uit van het respect voor ieders maatschappelijke, culturele of religieuze achtergrond. Onze school geeft de kinderen de kans zich persoonlijk te ontwikkelen op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied. De kinderen zullen later als volwassenen immers ook samenwerken en samenleven in een veelkleurige maatschappij. Zonder onderscheid, als gelijkwaardige mensen. De keuze voor ongedeeld openbaar onderwijs legt een stevige basis voor de toekomst van de kinderen. Niet apart, maar samen!

Regels in de school zorgen voor rust en orde. Vaak zijn dit geen opgelegde regels. We vinden het prettig de regels, zo veel als mogelijk, samen met de kinderen vast te stellen. Een aantal belangrijke regels hebben we in ieder lokaal hangen. Deze zijn: we vertrouwen elkaar; we helpen elkaar; we lachen niemand uit; niemand speelt de baas. Samen met de kinderen zorgen de leerkrachten voor verzorgde lokalen, waar het voor de kinderen prettig is te vertoeven. Door als leerkrachten zorg te hebben voor de school en haar directe omgeving geven ze een goed voorbeeld aan opgroeiende kinderen. Samen leren ze zorg te hebben voor elkaar en voor de directe omgeving. Er wordt bijvoorbeeld door leerlingen geholpen bij het vegen van het schoolplein; het schoonhouden van hun tafel; het verzamelen van oud papier uit de diverse groepen; het zetten van koffie/thee en het uitpakken van de vaatwasser.

Het onderwijs is er in de rijke geschiedenis altijd vernieuwend en modern geweest. De leerlingen krijgen passend onderwijs, waarin zo veel als mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen. Waar mogelijk maken ze gebruik van flexibele groeperingsvormen, laten ze de kinderen samenwerken en zelf ontdekken. Ze willen de kinderen van elkaar en met elkaar laten leren. Ze maken gebruik van nieuwe en moderne methoden, die worden ondersteund door digitale schoolborden. Het schoolgebouw is multifunctioneel want het biedt tevens onderdak aan de Buurtvereniging en de door haar georganiseerde activiteiten, de Zuuker Sport Vereniging n Peuterspeelzaal Duimelot, en vormt daarmee het hart van de gemeenschap van Zuuk. Ook het jaarlijkse Zuukerfeest vindt bij de school plaats."

Zo stond te lezen op de toenmalige site van de toenmalige school. Na afloop van schooljaar 2018-2019 is de Zuukerschool namelijk opgeheven, omdat het aantal leerlingen te zeer was gezakt om nog verantwoord door te kunnen gaan. Jarenlang waren er ca. 75 leerlingen, maar in schooljaar 2018-2019 waren het er nog maar 25, en in schooljaar 2019-2020 zouden het er nog maar 18 zijn. En de bekostiging van een basisschool door het Rijk vervalt als een school onder de absolute minimumnorm van 23 leerlingen komt. "Daarnaast is het ook niet goed voor de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van de kinderen als de school dusdanig weinig leerlingen heeft", stelde scholenkoepel Proo, waar de school onder viel. Buurtvereniging Zuuk mag de Zuukerschool blijven gebruiken voor haar activiteiten. Hierover is in juni 2020 een akkoord gesloten met de gemeente Epe. Het gaat in eerste instantie om een periode van twee jaar, met kans op verlenging.

Uitbreiding VMI
De firma VMI, die reeds een groot fabriekscomplex heeft aan de Gelriaweg, heeft in 2016 een verzoek ingediend bij de gemeente om in de driehoek van die weg met de Zuivelweg en de Ledderweg te mogen uitbreiden met ca. 60.000 m2. Voor een klein deel betreft dat parkeerruimte. Voor een groot deel gaat het om uitbreiding met grote en hoge bedrijfsgebouwen. De basis voor deze plannen vormt de Ontwikkelingsvisie VMI uit 2013. De in verband met deze plannen opgerichte Belangengroep Toekomst Zuuk vindt het belangrijk dat de buurtschap een mooi buitengebied blijft waar het goed wonen en heerlijk toeven is en men niet tegen enorme omgevings-ontsierende fabriekshallen aan hoeft te kijken. VMI heeft buiten de locatie in deze buurtschap ook nog twee dependances in de omgeving, namelijk in Vaassen en in Apeldoorn. De belangengroep vraagt zich af of die plekken niet geschikter zijn voor uitbreiding, daar deze al in industriegebied staan. Recentelijk is er op de locatie in de buurtschap al een forse uitbreiding gedaan, waar de omwonenden van vinden dat wat hen betreft de maat daarmee wel vol is. Maar helaas voor de inwoners gaan de plannen toch door, want op de site van de gemeente lezen wij:

"In februari 2019 zijn twee overeenkomsten voor de uitbreidingsplannen van de firma VMI in buurtschap Zuuk bij Epe ondertekend door de gemeente Epe, provincie Gelderland en VMI. Het gaat om een overeenkomst over de uitbreiding van VMI zelf, natuurcompensatie en aansluiting op de nieuwe weg, en om een overeenkomst voor de aanleg van de nieuwe weg tussen de Ledderweg en het kruispunt N309 - De Meent. Alle partijen benadrukten het belang van de economische ontwikkeling. Gesproken werd over compensatie door de aanleg van groen. Verder werd het belang van een goede aansluiting op het openbaar vervoer benadrukt. Op dit moment is VMI namelijk niet goed bereikbaar via het openbaar vervoer en dat wordt als gemis ervaren en levert onveilige situaties op voor studenten en werknemers van het bedrijf. Vervolg. In de loop van 2019 wordt een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd. Inwoners kunnen het plan bestuderen, vragen stellen, suggesties voor aanpassingen doen en eventueel zienswijzen indienen. De stappen daarna zijn afhankelijk van of en hoe snel het bestemmingsplan onherroepelijk wordt.

Waarom uitbreidingsplannen van VMI? VMI is een toonaangevend internationaal bedrijf en is wereldmarktleider op het gebied van ontwikkeling en bouw van productielijnen voor met name de autobandenindustrie. De afgelopen jaren is het bedrijf flink gegroeid. Ook voor de komende jaren verwacht VMI een sterke groei. Daarom heeft VMI de gemeente gevraagd om mee te werken aan de uitbreiding van hun locatie met ca. zes hectare. De gemeente Epe kan hiermee instemmen, onder de voorwaarden dat VMI ook zes hectare aan nieuwe natuur aanplant en de uitbreiding landschappelijk inpast. Door de nieuw aan te leggen openbare weg tussen de Ledderweg en de N309, ter hoogte van de bestaande rotonde, krijgt VMI een directe aansluiting op de provinciale weg N309.

De provincie Gelderland past het kruispunt N309/De Meent aan: van een drie-armig kruispunt met rotonde, naar een vierarmig kruispunt met verkeerslichten en OV-haltes. De vierde arm is een nieuwe, gemeentelijke verbindingsweg tussen de provinciale N309 en de gemeentelijke Ledderweg. Ook buurtschap Zuuk wordt door de aanleg van de verbindingsweg beter ontsloten. De rotonde in de N309 wordt vervangen door een kruispunt met verkeerslichten. Daarnaast komen er langs de N309 bushaltes tussen Zwolle en Apeldoorn." (bron: gemeente Epe) In april 2020 wordt bekend dat de 14 zienswijzen die bij de gemeente zijn binnengekomen, geen aanleiding geven om de plannen te veranderen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Kapel
De Kapel met zondagsschool op Koepad 24 in buurtschap Zuuk is een rijksmonument. Op de plaats van het huidige gebouwtje is aan het einde van de 19e eeuw op initiatief van een een zekere Jan Zwarts uit Emst een eenvoudig zondagsschoollokaaltje gebouwd in het toenmalige Zuukerveld, een land van heide en hutjes. Jan Zwarts heeft hier in alle eenvoud ruim 40 jaar een zondagsschool geleid. Eigenaar van het gebouwtje was Evangelisatievereniging Bethel uit Emst. In 1924 is het gebouwtje voor een bedrag van ƒ65,00 door de Rechtzinnig Hervormde Evangelisatie Vereniging te Epe aangekocht van de erfgenamen van de laatste evangelist van Bethel, de heer Van Wijk. De Eper evangelisatievereniging was, in navolging van Bethel, in 1880 gesticht door evangelist Wesseldijk, ook in dienst van de N.E.P.V. Deze evangelisatievereniging heeft zijn voortzetting gevonden in de Hervormde gemeente Goede Herderkerk te Epe, de huidige eigenaar.

In 1937 is het lokaaltje dermate bouwvallig geworden dat het gesloopt is en op dezelfde plaats een nieuw gebouwtje is opgericht, geschonken door Jan Kamphuis, ter nagedachtenis aan zondagsschoolonderwijzer Zwarts. Het is tot op heden steeds gebruikt voor zondagsschoolwerk en jeugd- en verenigingswerk. Sinds 2001 is het een rijksmonument, met de volgende motivatie: "Van architectuurhistorische waarde als gaaf en goed voorbeeld van een zondagsschool-gebouw uit het Interbellum, dat opvalt door het zeer kleine formaat en de uiterst sobere maar kenmerkende vormgeving, met enkele in het oog vallende details zoals de uitgemetselde ingangspartij en de metalen dakruiter. Van stedebouwkundige waarde als kenmerkend onderdeel van de landelijke bebouwing aan het Koepad in buurtschap Zuuk. Het gebouw speelt hier vanwege de ligging, opmerkelijke vorm en functie een beeldbepalende rol. Van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van het protestantse geloof op de Veluwe, als voorbeeld van de ontwikkeling van het godsdienstonderwijs op het platteland." In 2005 is de inrichting van de kapel volledig gerestaureerd en opnieuw ingericht. De kapel wordt ook gebruikt voor trouwdiensten. (bron: Goede Herder Kerk Epe)

Kopermolen
Een der oudste wateraangedreven molens op de Veluwe is de Kopermolen in Zuuk (Kopermolenweg 5), die reeds in 1539 in de archieven wordt vermeld. De naam van de molen verwijst naar de functie die hij het laatst heeft gehad. Aanvankelijk is het een korenmolen, later een papiermolen geweest. In 1746 wordt de molen omgebouwd tot kopermolen. De platen koper werden, voordat het Apeldoorns kanaal in 1829 gegraven werd, via de Grift naar Amsterdam vervoerd! De molen is niet draaivaardig. Het waterrad verkeert in slechte staat.

Zuukermolen
Ook de Zuukermolen in Zuuk (Gelriaweg 22) is een bijzondere watermolen, vanwege de vroegere functies én de huidige functie. De molen heeft o.a. gefungeerd als duitenknipperij; een inrichting voor het knippen van muntplaatjes uit koperen platen die op de bovengelegen Kopermolen werden geplet. Na 1854 is dat opgevolgd door de functies papiermolen, fabriek voor sigarenkistjes, Zuivelfabriek Gelria en wasserij. In 1945 geeft de dan opgerichte firma Veluwse Machine Industrie (VMI), die machines maakt voor o.a. autobandenfabricage, de molen weer een betaalbestemming. In 1950 worden de vervallen waterraderen verwijderd. In 1990 krijgt de molen t.g.v. het 45-jarig bestaan van genoemde firma een nieuw waterrad. En sinds 2012 wordt met de molen elektriciteit opgewekt. Op een paneel bij de molen kun je zien hoeveel stroom de molen opwekt.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

Crea Club
"Crea Club Zuuk bestaat al vele jaren. Op de woensdagavond 1x in de 3 weken wordt er een workshop gegeven. Iedereen die lid is van de Buurtvereniging kan hieraan deelnemen. Ben je geen lid van de Buurtvereniging dan kun je dat natuurlijk altijd worden. De avonden beginnen om 20.00 uur tenzij het anders bij de avond staat vermeld en worden gehouden in de gemeenschapruimte van de Zuukerschool."

Zuukerfeest
Tijdens het Zuukerfeest (juni) is er in Zuuk 4 dagen lang van alles te doen op het gebied van o.a. sport, spel en live muziek. Voor een indruk van dit evenement vermelden wij hier het programma van 2018: "We beginnen het Zuukerfeest 2018 op woensdagavond met een optreden van Boerenblond. Op donderdagavond is er het dart-toernooi Zuuker Open, georganiseerd door de lokale Dartclub. Vrijdagmiddag is er de welbekende kindermiddag, voor alle kinderen van de basisschool, met aansluitend de Kermis. Gevolgd op vrijdagavond door de strijd tussen verschillende teams tijdens de 4-kamp. Voor de kinderen is er dan Pannakooitoernooi en o.a. de Kermis. De vrijdagavond sluiten we af met o.a. DJ Jeroen Gras en Kraakthelder in de tent. De zaterdagmiddag is er weer een Biervatrol-wedstrijd. Op zaterdagavond is er een gezellige dansavond in de tent met o.a. DJ Robert en de populaire topband Melrose."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

De Koperen Ezel
Bij Kinderboerderij en Speel en Doe Paradijs De Koperen Ezel in Zuuk (Kopermolenweg 4) kunnen kinderen klauteren en klimmen, springen op de springkussens, spelen in de overdekte ballenbak en skelteren op de skelterbaan. Bij de kinderboerderij is een binnen- en buitenspeeltuin waar kinderen zich helemaal kunnen uitleven. Naast de ezels wonen er op De Koperen Ezel ook veel andere dieren. Ze hebben verder nog cavia's, konijnen, geiten, kippen en hangbuikzwijntjes. De toegang van de kinderboerderij met binnen- en buitenspeeltuin is slechts 2 euro. Deze wordt gebruikt voor het onderhoud, dierenwelzijn en vernieuwing van het park. Mede dankzij Stichting Vrienden van De Koperen Ezel, die zich inzet voor fondsenwerving, kunnen zij dit laag houden.

De Koperen Ezel is ook een zorgboerderij: "Bij De Koperen Ezel werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij hechten er aan deze mensen een plek te bieden waar ze zichzelf kunnen en mogen zijn en waar zij zich kunnen ontplooien. De werkzaamheden die door onze hulpboeren worden verricht, bestaan uit het verzorgen van de dieren op onze kinder- en ezelboerderij. Zo worden de dierenverblijven netjes onderhouden en krijgen alle dieren op tijd eten en water. Naast het verzorgen van de dieren, helpen onze hulpboeren ook met het netjes houden van het park. Samen met onze vaste medewerkers wordt er geholpen met de schoonmaak en het op orde brengen van het restaurant. Samen met onze hulpboeren proberen wij het u op ons park optimaal naar uw zin te maken."

Klimaatbos
Het plan voor het aanleggen van een klimaatbos bij De Kopermolen in buurtschap Zuuk is na een zienswijze en gesprekken met de woonomgeving op diverse platsen gewizjigd. Klimaatbos De Kopermolen is een plan van de provincie Gelderland met als doelstelling de CO2-uitstoot te verminderen. Een wandelpad wordt geschrapt, er verdwijnen geen bestaande bruggetjes en er vindt alleen regulier onderhoud plaats aan het wilgen- en elzenbosje. Agrarische gronden krijgen een natuurbestemming. Van de 6 hectare wordt 3,5 hectare omgezet in bos en 2,5 hectare in hooilanden. Onderdeel van het plan zijn ook natuurvriendelijke oevers en een poel.

"Om de dijk bij het Apeldoorns Kanaal te verbeteren moeten we bomen op en direct langs de dijk laten kappen. Het gaat in totaal om ongeveer 60 bomen in de bomenrijen langs het kanaal en ongeveer 0,3 hectare bos. Hiervoor geldt een herplantplicht. Daarnaast liggen enkele delen bos in het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Voor GNN-gebied geldt dat dit verlies aan bos teruggeplaatst moet worden buiten dit netwerk van natuurgebieden. Het waterschap en provincie Gelderland hebben in een overeenkomst afgesproken op welke manier het bos terug wordt geplaatst. Het verlies aan bomen en bos met een totale oppervlakte van 0,45 hectare wordt herplant in het nieuw aan te leggen Klimaatbos De Kopermolen in de Epese buurtschap Zuuk.

Klimaatbos. De provincie Gelderland is initiatiefnemer voor de ontwikkeling van een klimaatbos langs de Verloren Beek in Zuuk en werkt daarbij samen met particuliere grondeigenaren en het waterschap. Het waterschap gaat enkele watergangen binnen het projectgebied natuurvriendelijk en klimaatbestendig inrichten. Op deze manier draagt het waterschap bij aan natuur- en klimaatdoelen. Waarom geen compensatie op de dijk? Uit onderzoek binnen de gemeenten Hattem en Heerde en op de gronden van het waterschap is geen geschikte plek gevonden waar de herplanting verantwoord en volwaardig kan worden uitgevoerd. Op de dijk kunnen vanwege de waterveiligheidsfunctie geen bomen worden geplaatst. Delen bos in de omgeving liggen in het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Dit verlies aan bos moet gecompenseerd worden buiten het huidige netwerk van natuurgebieden. Vandaar de gekozen oplossing." (bron: Waterschap Vallei en Veluwe, januari 2021)

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten e.d. van Zuuk, met toelichting, uit de collectie van Gert van den Esschert.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Zuuk van de Buurtvereniging op Facebook.

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Zuuk heeft ruim 300 leden.

- Kinderopvang: - "Ik ben Marjolein Buwalda - Hogenbirk. Ik woon samen met mijn man Remco sinds 2015 in buurtschap Zuuk. De boerderij bood mij de kans voor de overstap van werken op een grote buitenschoolse opvang, naar mijn eigen kleinschalige buitenschoolse opvang. Hierdoor kan ik meer aandacht en persoonlijker contact geven aan je kind(eren). Waarom vinden kinderen de opvang bij Okketorretje leuk? Elke dag bied ik een nieuwe activiteit aan, die aansluit op het thema van die maand. Thema's die ik bijvoorbeeld al heb gedaan zijn onder meer kunst, op reis in de jungle, proefjes & experimenten, feest. Je kind(eren) zijn niet verplicht om deel te nemen aan de activiteit van de dag; ze mogen altijd kiezen uit vrij spelen (binnen of buiten) of meedoen met de activiteit."

- Jeugd: - "Na het definitieve besluit van het sluiten van de Zuukerschool*, wat ons bereikte op 20 juni 2019, hebben wij samen met de Buurtvereniging besloten dat het tijd wordt voor een positieve, frisse impuls voor de jeugd van Zuuk. Wij zijn tot het volgende gekomen; met ingang van september 2019 zal iedere oneven week, op woensdagmiddag van 15.00-17.30 uur, in het Buurtgebouw een samenkomst worden georganiseerd, voor alle kinderen uit de buurtschap in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar, zodat de Zuuker jeugd elkaar kan blijven ontmoeten.
* Zie daarvoor verder het hoofdstuk Recente ontwikkelingen, red.

Tal van activiteiten zullen worden ondernomen; denk hierbij aan vlotten bouwen (en testen), hutten bouwen, timmeren, koken en/of andere activiteiten al dan niet met eigen inbreng. Als afsluiting ieder jaar een tentenkamp, waarmee wij deze zomervakantie al willen gaan beginnen, bij genoeg aanmeldingen. Voor de tweewekelijkse bijeenkomsten zijn we dus ook op zoek naar mensen (ouders, opa’s, oma’s, creatieve buurtgenoten) die dit willen begeleiden; hoe meer mensen zich aanmelden hoe groter het draagvlak is. Vele handen maken licht werk!" Aldus de initiatiefnemers Monique Scholten, Natasja Kamphuis en Marloes van Schoonhoven. Jeugdclub Zuuk is op zaterdag 27 juli 2019 spetterend van start gegaan.

- Sport: - Dartclub Zuuk is opgericht in 2002 en heeft ca. 30 spelende leden. Als thuisbasis maakt de club gebruik van de Zuukerschool. Sinds 2011 speelt de club in de competitie. De club debuteert onder de naam DBS1 in de 4e divisie van de Dartbond Stedendriehoek, en speelt de thuiswedstrijden in Emst in de Blue Sky, die tevens als sponsor optreedt. Inmiddels is het team DBS1 al een aantal keer gepromoveerd, en speelt het in de 2e divisie.

Reactie toevoegen