Zuidzijde (Bodegraven)

Plaats
Buurtschap
Bodegraven-Reeuwijk
Groene Hart
Zuid-Holland

zuidzijde_straatnaambord.jpg

Zuidzijde is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. T/m 2010 gemeente Bodegraven. De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden, waardoor je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Zuidzijde is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. T/m 2010 gemeente Bodegraven. De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden, waardoor je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Zuidzijde.JPG

Zuidzijde, mooie, oude boerderijen in deze buurtschap

Zuidzijde, mooie, oude boerderijen in deze buurtschap

bodegraven_binnenplaats_fort_wierickerschans.jpg

Zuidzijde, hier staan we op de binnenplaats van Fort Wierickerschans

Zuidzijde, hier staan we op de binnenplaats van Fort Wierickerschans

bodegraven_poort_fort_wierickerschans.jpg

Zuidzijde, via de poort bereiken we de binnenplaats van Fort Wierickerschans

Zuidzijde, via de poort bereiken we de binnenplaats van Fort Wierickerschans

Bodegraven Fort Wierickerschans brief interneringsdepot 1916 (Kopie).jpg

Zuidzijde, op Fort Wierickerschans was van 1915-1917 een zogeheten 'interneringsdepot' voor de opvang van buitenlandse militairen in het neutrale Nederland.

Zuidzijde, op Fort Wierickerschans was van 1915-1917 een zogeheten 'interneringsdepot' voor de opvang van buitenlandse militairen in het neutrale Nederland.

Bodegraven Wierickerschans afstandentabel Staatsalmanak 1816 (Kopie).jpg

Zuidzijde, Fort Wierickerschans was in 1816 kennelijk nog van zo'n strategisch belang, dat het  in de Staatsalmanak stond vermeld met een afstandentabel naar vestingen elders in het land. De afstanden werden destijds in 'uren gaans' aangegeven.

Zuidzijde, Fort Wierickerschans was in 1816 kennelijk nog van zo'n strategisch belang, dat het in de Staatsalmanak stond vermeld met een afstandentabel naar vestingen elders in het land. De afstanden werden destijds in 'uren gaans' aangegeven.

Zuidzijde (Bodegraven)

Terug naar boven

Status

- Zuidzijde is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. T/m 2010 gemeente Bodegraven.

- De buurtschap Zuidzijde valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bodegraven. Bijzonder is dat een deel van de bebouwing aan de weg Zuidzijde, getuige de bebording ter plekke, als aparte buurtschap Molenbrug wordt beschouwd. Het betreft het deel van huisnr. 77 t/m huisnr. 124.

- Buurtschap Zuidzijde heeft geen plaatsnaamborden, waardoor je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je in de buurtschap bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1509 zuytzijde van Bodegraven, 1687 De Suyt Syde van Bodegraven.

Naamsverklaring
Oude poldernaam, genoemd naar de ligging op de zuidoever van de Oude Rijn.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Zuidzijde ligt rond de gelijknamige weg, voor zover gelegen buiten de dorpskern van Bodegraven (= vanaf huisnr. 54), langs de zuidkant van de Oude Rijn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Zuidzijde omvat ca. 50 huizen met ca. 125 inwoners (exclusief het deel dat blijkens de beschrijving onder Status als buurtschap Molenbrug wordt beschouwd).

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1992 is een boek verschenen over de geschiedenis van de Zuidzijderpolder, de Prinsendijk en de buurtschap Molenbrug. Auteur: Leo van der Vlist.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In het uiterste O van buurtschap Zuidzijde ligt Fort Wierickerschans uit 1673. Het maakt deel uit van de Oude Hollandse Waterlinie (waarmee stukken land in tijden van oorlog onder water konden worden gezet, het zogeheten inunderen) en ligt strategisch op de splitsing van de Oude Rijn en de Enkele Wiericke. Na verlies van zijn strategische functie in de 18e eeuw, is het fort achtereenvolgens in gebruik als o.a. buskruitmagazijn (vanaf 1747), Centraal Depot (1870-1915), interneringskamp (1915-1917) voor buitenlandse militairen in de Eerste Wereldoorlog, keuringsplaats voor munitie en opslagplaats voor legergoederen.

Sinds 1998 is het fort eigendom van Staatsbosbeheer. Met zijn ligging tussen Woerden en Bodegraven, waar de oude Romeinse Limes en de Oude Hollandse Waterlinie elkaar kruisen, is het vanuit ecologisch oogpunt een bijzondere plek: het enige open venster tussen het noordelijk en zuidelijk deel van het Groene Hart. Het vormt daarmee een fragiele, cruciale schakel voor de Natte As. Het fort, zijn wallen en omgeving maken onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur, vooral vanwege het belang voor weidevogels. - Nadere informatie over Fort Wierickerschans op Wikipedia.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Pagina over de buurtschappen Molenbrug en Zuidzijde.

- Zorg: - Cura Wonen biedt in hun woonboerderij op Zuidzijde 69 persoonlijke dementiezorg in een vertrouwde omgeving. Het vaste team van medewerkers stelt zich flexibel op om dagelijks te kunnen inspelen op de vraag van de bewoners. Hun intentie is dat alles bespreekbaar moet zijn. Zij werken vanuit een bewonersgerichte visie; niet in woorden, maar in daden. Zij streven naar een huiselijke en ongedwongen sfeer. Ook zijn bewoners en hun bezoek vrij om te helpen bij de dagelijkse bezigheden, zoals helpen in de tuin, bij de was of in de keuken. Daarnaast vinden zij het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Hun deur staat altijd open voor familie, vrienden en kennissen van de bewoners.

Reactie toevoegen