Zuidwest Drenthe

Streek
Zuidwest Drenthe
Drenthe

Drenthe ZW kaart [640x480].jpg

Zuidwest Drenthe omvat in principe de gemeenten Hoogeveen, Meppel, Westerveld en De Wolden. Op deze kaart van de Lionsclub ZW Drenthe hoort Hoogeveen niet bij het gebied. Die gemeente heeft kennelijk een eigen vestiging van de Lionsclub.

Zuidwest Drenthe omvat in principe de gemeenten Hoogeveen, Meppel, Westerveld en De Wolden. Op deze kaart van de Lionsclub ZW Drenthe hoort Hoogeveen niet bij het gebied. Die gemeente heeft kennelijk een eigen vestiging van de Lionsclub.

Zuidwest Drenthe

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Zuidwest Drenthe.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Zuidwest Drenthe.

- Boek hier je luxe ingerichte tent bij De Lange Weide.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Zuidwest Drenthe.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zuidwest Drenthe (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Zuidwest Drenthe is een regio in de provincie Drenthe.

- De regio Zuidwest Drenthe is niet ´hard´ afgebakend. Veel regionale instanties en samenwerkingsverbanden gebruiken de naam Zuidwest Drenthe en de gebieden zijn soms verschillend. Maar doorgaans worden de gemeenten Hoogeveen, Meppel, Westerveld en De Wolden tot de regio Zuidwest Drenthe gerekend. En in sommige gevallen hoort ook de gemeente Midden-Drenthe er nog bij.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De vier gemeenten in de regio Zuidwest Drenthe hebben in 2012 een Regionale Woonvisie opgesteld. In deze visie is de gezamenlijke woningbouwopgave bepaald, zodat er in plaats van concurrentie afstemming komt tussen de gemeenten. Door de veranderende woningmarkt is afstemming van groot belang. De verandering in de woningmarkt kenmerkt zich enerzijds door een koper die veel eisen stelt aan een woning en die daarbij over gemeentegrenzen heen kijkt. Aan de andere kant is de bouwopgave in Drenthe beperkt door een veranderende huishoudensontwikkeling. Deze kenmerkt zich nu al door bevolkingsdaling in verschillende kernen in deze regio.

Gemeenten bundelen krachten voor platteland in Zuidwest-Drenthe
De provincie Drenthe trekt zich terug op het terrein van landschap en cultuurhistorie, natuur buiten de Ecologische Hoofdstructuur en sociaaleconomische vitalisering. Dit was reden voor de gemeenten Midden-Drenthe, De Wolden, Westerveld, Meppel en Hoogeveen om samen in de Agenda Platteland vorm te geven aan de ontwikkeling van het platteland in de regio Zuidwest-Drenthe. De Agenda laat zien waar de kansen en behoeftes in de regio liggen. Behoud en ontwikkeling van het landschap zijn essentieel voor het benutten van het gevarieerde landschap en de rijke cultuurhistorie in Zuidwest-Drenthe. De landschappelijke en cultuurhistorische waarden en de sociaal-economische vitaliteit zijn de gouden eieren van Zuidwest-Drenthe. De gemeenten willen dat behouden door in te zetten op landschap en cultuurhistorie, leefbare dorpen, werkgelegenheid en bedrijvigheid, toerisme en recreatie.Voor nadere informatie zie de Agenda Plattelandgemeenten Zuidwest-Drenthe. (bron: gemeenten Midden-Drenthe, De Wolden, Westerveld, Meppel en Hoogeveen, 31-1-2013)

Terug naar boven

Links

- Plattelandsontwikkeling Zuidwest-Drenthe.

Reactie toevoegen