Zuidwending

Plaats
Dorp
Veendam
Veenkoloniën
Groningen

Zuidwending

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Zuidwending.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zuidwending (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Zuidwending is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Veenkoloniën, gemeente Veendam.

- Het dorp Zuidwending heeft geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom 'in' Veendam.

- Zuidwending wordt samen met buurdorp Ommelanderwijk als tweelingdorp beschouwd. De dorpen delen ook diverse voorzieningen, zoals de school en de kerk.

- De lintbebouwing van het dorp heeft geen 'bebouwde kom' en heeft daarom witte plaatsnaamborden en geen blauwe.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Volgens het Volkslied: Zuudwennen, volgens (1): Zuudwenden, volgens (2): Zuudwenn.

Oudere vermeldingen
1794 Zydwending, 1867 Zuidwending.

Naamsverklaring
De Zijdwending, eigenlijk tegenwoordig ten onrechte Zuidwending geheten, is een zijtak van de Ommelander Wijk. De naam gaat terug op het Middelnederlandse sidewende en het Oudfriese sidwendene 'binnendijk die ter zijde langs het land wendt, dwars op de richting van de hoofddijk'.(3)

Terug naar boven

Ligging

Zuidwending ligt rond de gelijknamige weg, O van Veendam, N van Ommelanderwijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Zuidwending 79 huizen met 476 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het jaar 1649 wordt als stichtingsjaar van de nederzetting Zuidwending beschouwd, maar door tegenwerking van de Stad (Groningen) komt de ontginning hier pas in 1705 op gang. Maar dan gaat het ook snel: binnen driekwart eeuw ligt er een kilometerslange vaart en is de turf in dit gebied, desitjds een gewilde brandstof, afgegraven en afgevoerd. Daarna komt op de vruchtbare dalgronden de landbouw op gang. In het dorp verrijzen twee aardappelmeelfabrieken.

Na de Tweede Wereldoorlog verliezen veel boerderijen door de schaalvergroting hun agrarische bestemming. Ook het diep, dat na de turfgraverij nog vooral dient voor de afvoer van landbouwproducten, verliest zijn functie en wordt in 1968 gedempt.

Begin jaren zeventig zijn er zelfs plannen om de dorpen Ommelanderwijk en Zuidwending van de kaart te vegen. De Provinciale Planologische Dienst ziet in haar Structuurschets Oost Groningen alleen nog toekomst voor de grotere kernen. De dorpelingen komen massaal hiertegen in verweer en hebben kennelijk het tij kunnen keren. Het zijn nu nog steeds bloeiende dorpen met een rijk verenigingsleven.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij:

- Stichting Historie Zuidwending.

- In 2002 is ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van het dorp het boek 'Recht uut, recht aan. De geschiedenis van Zuidwending' verschenen. Dit eerste naslagwek over het dorp, waaraan door veel inwoners van het dorp jarenlang is gewerkt, bevat de volgende hoofdstukken: Vervening en eerste bewoners / De landbouw / Middenstand, nijverheid en industrie / Rechtspraak en bestuur / Over water en weg / De kerk / De school / Dörsen en ruden / De oorlogsjaren / Dorpsleven / Boerderijen en hun bewoners / Bewoners 1795 - 2000 / Personenregister.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De in 2011 in gebruik genomen Aardgasbuffer Zuidwending bevat een flexibele gasvoorraad in zoutcavernes in de diepe ondergrond, waarmee kortdurende verschillen tussen vraag en aanbod van aardgas kunnen worden opgevangen. Het is de eerste aardgasbuffer in Nederland waar aardgas in zoutlagen wordt opgeslagen. Zie ook persbericht ingebruikname Aardgasbuffer. - Op de Aardgasbuffer vinden regelmatig rondleidingen plaats. Voorafgaand aan een rondleiding wordt een film vertoond die inzicht geeft in de bouw en de werking van de cavernes en installatie. Via de link kun je deze film ook online bekijken.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zuidwending heeft 3 rijksmonumenten. Het betreft villa De Wigge op huisnr. 4, met schuur en dienstwoning.

- Zuidwending heeft 7 gemeentelijke monumenten. Het betreft de huisnrs. 14, 20, 48, 104, 189, 241 en 281.

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Zuidwending, met toelichting.

Terug naar boven

Links

- Dorpskrant 't Tonckeltje verschijnt 1x per maand en is er voor de dorpen Ommelanderwijk en Zuidwending en de buurtschappen Kibbelgaarn, Numero Dertien, Vosseveld en Korte Akkers.

- Dorpshuis De Wending.

- Het Zuidwendinger lied.

Reactie toevoegen