Zuidoostbeemster

Plaats
Dorp
Beemster
Waterland
Noord-Holland

Zuidoostbeemster

Terug naar boven

Status

- Zuidoostbeemster is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland, gemeente Beemster.

- Onder het dorp Zuidoostbeemster vallen ook de buurtschappen Halfweg, Oostbeemster (deels) en Zuiderweg (grotendeels).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1968 Zuidoostbeemster.

Naamsverklaring
In recente tijd ontstane woonkern in de Beemster. Genoemd naar de ligging in het zuidoosten van de Beemsterpolder (1612). Voor het naamdeel -beemster zie onder de link, bij de gelijknamige gemeente.(1)

Terug naar boven

Ligging

Zuidoostbeemster ligt NW van de stad Purmerend, NO van het dorp Neck, ZO van het dorp Middenbeemster, W en ZW van de dorpen Kwadijk, Hobrede en Middelie en ZW van het dorp Oosthuizen. De A7 doorkuist het dorpsgebied in N-Z richting.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Zuidoostbeemster heeft ca. 1.200 huizen met ca. 3.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Stoomtram
Van 1895 tot 1931 was er de stoomtram Purmerend-Alkmaar, die ook door Zuidoostbeemster kwam.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In het NW van Zuidoostbeemster gelegen Fort aan de Nekkerweg, onderdeel van de Stelling van Amsterdam, is in 2012 een hotel-retaurant en wellnesscentrum gerealiseerd. Op een enkele geschutskoepel na is de 160 meter lange en 60 meter diepe versterking uit 1912 uit ongewapend beton gemaakt. De muren zijn 1,65 tot 2,25 meter dik. Een monument verbouwen is niet veel lastiger dan een regulier bouwproject, vindt aannemer Frank Bart. Samengevat komt het voor hem neer op respect voor het monument dat ondanks de verbouwing altijd weer in de originele staat kan worden teruggebracht.

- Fort aan de Binnenweg.

- Fort benoorden Purmerend (Kwadijkerweg 8) ligt NNO van de dorpskern van Zuidoostbeemster.

- Kunstwerk 'Samenspel' van John Bier dateert uit 1970 en staat bij het MFC.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

- De Beemster Erfgoed Marathon in Zuidoostbeemster (op een zondag in mei, in 2019 voor de 6e keer) wordt georganiseerd door Stichting Beemstermasters. Het parcours is afwisselend; zo loop je door een boerenstal met koeien, doorkruis je weilanden en loop je over de dijken met prachtig uitzicht, dit alles in de prachtige Beemsterpolder in lentesferen. Onderweg zijn diverse cateringpunten ingericht waar typische Beemster streekproducten worden aangeboden. Zo nip je onder meer aan een glaasje echt Beemster fruitsap, proef je een stukje Beemsterkaas en geniet je van een overheerlijk pannenkoekje.

De Beemster Erfgoed Marathon is een prestatieloop en geen wedstrijdloop, d.w.z. het gaat om het uitlopen ervan en het plezier van de deelnemers, en niet om het winnen (wat natuurlijk onverlet laat dat het wel degelijk een hele prestatie is om de halve of hele marathon te volbrengen!). Hun motto ‘Samen Sportief Smullen’ staat voorop. Je kunt verschillende afstanden lopen. Zo kun je als duo de hele of halve marathon afleggen. Je kunt sinds 2018 ook als trio meedoen aan de hele marathon, waarbij je een tandem kunt huren. De twee (of drie) deelnemers starten dan samen met een fiets (of tandem) en leggen met z’n tweeën of met z'n drieën afwisselend lopend en fietsend de volledige afstand af. Onderweg kan er naar believen omgewisseld worden; de loper gaat fietsen en vice versa. Zo loop je een deel van de marathon maar je beleeft de hele marathon. De omgeving en entourage bieden een prachtige gelegenheid om partner, kinderen en/of vrienden mee te nemen om je langs de route aan te moedigen.

- Prachtig gelegen in het polderlandschap van de Beemster en deel uitmakend van de Stelling van Amsterdam, ligt Fort benoorden Purmerend (NNO van de dorpskern van Zuidoostbeemster en onder dat dorpsgebied vallend). Het fort wordt hergebruikt als wijnproeverij. Op het terrein bevinden zich enkele woningen en in de fortwachterswoning is initiatiefnemer tuinontwerpbureau Buitenzorg gevestigd. Een vriendelijke plaats om middels de jaarlijkse Beemster Fortfair (op een zondag in juni) een aantal goede dingen van het leven samen te brengen; de tuin, het buitenleven, kunst, goede wijn en delicatessen. De Beemster Fortfair wordt al jaren georganiseerd. Vóór 2018 als particulier initiatief van oprichtster Lieke Creemer, sinds dat jaar als evenement van Lionsclub Purmerend Marktstaede. De Beemster Fortfair staat altijd in het teken van fundraising voor een jaarlijks wisselend goed doel.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Het in 1972 opgerichte Beemster Arboretum in Zuidoostbeemster (Nekkerweg 67a) is is dagelijks vrij toegankelijk tussen 9:00 uur en zonsondergang. Oprichter en beheerder ir. Hans Völlmar heeft het arboretum aangelegd, en is er door de aankoop van land en het verzamelen van planten in geslaagd het arboretum uit te breiden tot wat het vandaag de dag is: een systematisch gedeelte van 2 hectare en een geografisch gedeelte van 3,5 hectare. In het systematische gedeelte zijn soorten en cultivars per geslacht bij elkaar geplant. In het geografische gedeelte zijn de planten op geografisch voorkomen gerangschikt om te laten zien hoe bomen en struiken in bosverband groeien.

- Wandelroute Rondje Zuidoostbeemster (10 km) voert je o.a. langs de 2 forten alhier van de Stelling van Amsterdam: Fort aan de Nekkerweg en Fort aan de Middenweg.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zuidoostbeemster (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Zuidoostbeemster van het Buurthuis op Facebook.

- Belangenvereniging: - "Dorpsraad Zuidoostbeemster houdt zich bezig met het welzijn van de inwoners. Ze vormt een schakel tussen inwoners en de gemeente. Ze kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Hoe actiever de dorpsraad, hoe meer de gemeente hecht aan onze mening. Daarom is het van belang dat de inwoners zich via de dorpsraad laten horen."

- Buurthuis en MFC: - Buurthuis Zuidoostbeemster. Het idee om een buurthuis te realiseren is ontstaan tijdens het feest ter gelegenheid van 350 jaar Beemster (in 1962). Die festiviteiten werden namelijk geplaagd door hevige regenval. En dat was niet prettig. Om een buurthuis op te richten en te laten bouwen is veel geld nodig. Het totale kostenplaatje werd geraamd op fl 200.000. Een deel van het geld (10%) moest door de inwoners zelf worden opgebracht. Door een spaarsysteem konden alle inwoners het buurthuis steunen. Er werden rekeningen geopend bij de Nutsspaarbank en de Boerenleenbank. De onderlinge verbondenheid in het dorp werd hiermee versterkt. De financiering van de rest van het geld is mogelijk gemaakt door steun van het rijk, provincie, gemeente en vele andere instanties en steunfondsen. In 1970 is het buurthuis geopend.

In 2005 startte de voorbereiding voor de bouw van een 4.200 m2 groot Multifunctioneel Centrum (MFC) waarin het buurthuis zou gaan participeren. De glazen uitstraling, die het gebouw heeft gekregen, is een afspiegeling van het kassengebied in Zuidoostbeemster. De houten vlakverdeling in de gevel van het gebouw geeft het verkavelingspatroon weer van de Beemsterpolder. MFC De Boomgaard is in 2009 opgeleverd en in gebruik genomen. In het MFC zijn behalve het buurthuis ook een Brede school, Kinderopvang, Turnzaal, Gymzaal en een Toneelzaal gevestigd. Als sluitstuk van de verhuizing en alle wijzigingen voor het Buurthuis kreeg het Buurthuis in 2010 een moderne Bose muziekinstallatie voorzien van o.a. cd, dvd, tuner en tv ontvangst op projectiescherm met beamer. Deze aankoop kon tot stand komen met financiële ondersteuning van het Oranjefonds.

- Onderwijs: - Hoe komt Basisschool De Bloeiende Perelaar aan deze voor een basisschool niet alledaagse naam? Dat vinden wij gelukkig toegelicht op de site van de school: "Schrijver Jan Mens (1897-1967) heeft diverse boeken geschreven over de Beemster. Hij schreef ‘Betje Wolff' en ‘Leeghwater’ en ook een leesserie van 8 delen speciaal voor de lagere school getiteld ‘De Bloeiende Perelaar’. De kinderen die in deze boekjes voorkomen, woonden in een huisje bij de Westertoren in Amsterdam. Dat huisje heette 'De Bloeiende Perelaar'. Het huisje had een gevelsteen, waarop een bloeiend perenboompje was afgebeeld. De kinderen brachten aangename vakanties door op boerderij De Eenhoorn in de Beemster. Zij genoten vooral van alle bloeiende boomgaarden, die de Beemster rijk is. Destijds is er voor gekozen ‘openbare lagere school 1930’ in Zuidoostbeemster deze enige en unieke naam te geven: ‘De Bloeiende Perelaar’."

- Zorg: - Woonzorgcentrum Het Zuiderhof. - Zorgboerderij / Melkgeitenhouderij Het Rijperwapen. - Zorgboerderij Konijn.

Reactie toevoegen