Zuidoost Fryslân

Streek
Zuidoost Fryslân
Fryslân

Zuidoost Fryslân

Terug naar boven

Status

- Zuidoost Fryslân is een regio in de provincie Fryslân. De regio omvat de gemeenten Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Heerenveen, Smallingerland en Opsterland.

Terug naar boven

Beschrijving

- Pagina over de regio Zuidoost Fryslân op de site van de provincie Fryslân.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Streekagenda Zuidoost is opgesteld door de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân. De Streekagenda geeft focus aan de uitvoering van projecten voor de ontwikkeling van Zuidoost op regionale schaal. Het is een groeimodel voor een regionale gebiedsgerichte aanpak en samenwerking. Aan de hand van de Streekagenda voeren wij gezamenlijk projecten uit die bijdragen aan een sterke regio. Voor Zuidoost Fryslân zijn dat projecten op het gebied van recreatie en toerisme, wonen en economie. Daarnaast spelen we binnen het thema ‘groen-blauwe structuur’ in op onderwerpen als landschap, cultuurhistorie, landbouw en water.

- De provincie heeft in april 2012 besloten dat zij een gemeentelijke herindeling in de regio Zuidoost vooralsnog niet noodzakelijk vindt. Over een aantal jaren kan het wel weer aan de orde komen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Bij o.a. de VVV's in de regio kun je de Toeristische Gids Friese Wouden verkrijgen.

- De regio wordt tegenwoordig 'op de kaart gezet' als De Friese Wouden: Land van natuurlijk ritme.

- Toeristische informatie over Zuidoost Fryslân.

- Fietsroutenetwerk Zuidoost Fryslân.

- In 2016 is het Wandelknooppuntnetwerk Zuidoost Fryslân gereed gekomen. Heerlijk wandelen door dorpen, langs vaarten en kanalen, door bosrijk natuurgebied en grazige weilanden. Het wandelnetwerk vind je in de driehoek tussen Leeuwarden, Heerenveen en Drachten. Het beslaat zo'n 1250 kilometer. Een bijzonder fijnmazig netwerk waarin iedere deelnemende gemeente minimaal 2 startpunten en een informatiepaneel heeft gekregen. Download het overzichtskaartje en stippel zelf een mooie route uit.

- ELAN: samenwerkingsverband van Agrarische natuurverenigingen in Zuidoost Fryslân.

Reactie toevoegen